ได้เงินทดแทนประกันสังคมเพราะตกงาน ต้องเสียภาษีมั้ย?

ทั่วไป

13,013 VIEWS

หากคุณเป็นพนักงานประจำและถูกหักเงินประกันสังคมเดือนละ ฿750 ทุกเดือน คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์จากเงินประกันสังคมที่คุณจ่ายในวันที่ออกจากงานด้วย สิทธิประโยชน์ที่ว่านี้คือ เงินทดแทนการขาดรายได้ ซึ่งเป็นเงินที่จ่ายให้พนักงานที่ออกจากงาน (ผู้ประกันตน) เพื่อช่วยเหลือในช่วงเวลาที่กำลังหางานประจำใหม่

สิ่งที่อยากนำเสนอวันนี้ คือ การได้รับสิทธิเงินทดแทนการขาดรายได้เพราะตกงานต้องอย่างไรบ้าง และเงินทดแทนประกันสังคมก้อนนี้ต้องเสียภาษีหรือไม่?

1. ใครมีสิทธิได้เงินทดแทนประกันสังคมบ้าง

ถ้าภายในช่วง 15 เดือนก่อนที่คุณจะว่างงาน คุณได้จ่ายเงินประกันสังคมไปแล้วอย่างน้อย 6 เดือน คุณจะอยู่ในเกณฑ์ได้รับสิทธิได้เงินทดแทนประกันสังคม

2. ตกงานแบบไหนถึงจะมีสิทธิได้เงินทดแทนประกันสังคม

ไม่ว่าคุณถูกไล่ออกหรือลาออกเอง ก็มีสิทธิได้เงินทดแทนประกันสังคมอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจะแตกต่างกันดังนี้

  • กรณีถูกไล่ออก

คุณจะได้รับเงินทดแทนในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือน โดยจะจ่ายให้เป็นรายเดือน แต่โดยปกติเงินทดแทนการขาดรายได้นี้จะถูกกำหนดไว้สูงสุดไม่เกินเดือนละ ฿7,500 โดยจะได้รับเงินทดแทนนี้เป็นเวลา 180 วัน (ประมาณ 6 เดือน) ตลอดช่วงเวลาที่ตกงาน

  • กรณีลาออกเอง

คุณจะได้รับเงินทดแทนในอัตรา 30% ของค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือน โดยจะจ่ายให้เป็นรายเดือน แต่โดยปกติเงินทดแทนการขาดรายได้นี้จะถูกกำหนดไว้สูงสุดไม่เกินเดือนละ ฿4,500 โดยจะได้รับเงินทดแทนนี้เป็นเวลา 90 วัน (ประมาณ 3 เดือน) ตลอดช่วงเวลาที่ตกงาน

3. อยากได้เงินทดแทนต้องทำยังไงบ้าง?

คุณจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ก็ต่อเมื่อ ไปขึ้นทะเบียนสำนักจัดหางานภายใน 30 วันนับแต่วันที่ว่างงาน โดยจะเลือกไปสำนักจัดหางานไหนก็ได้ที่สะดวก

เมื่อขึ้นทะเบียนไปแล้ว คุณจะต้องรายงานตัวเดือนละครั้ง โดยสามารถเลือกกดเช็คชื่อรายงานตัวออนไลน์ก็ได้ แต่ถ้าเดือนไหนลืมรายงานตัวเดือนนั้นก็จะไม่ได้รับเงินทดแทนฯ

เมื่อคุณทำถูกต้องครบทุกขั้นตอน โดยปกติกองทุนประกันสังคมจะจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ให้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่รายงานตัว โดยจะจ่ายให้เป็นรายเดือนจนกว่าคุณจะหางานใหม่ได้ หรือครบระยะเวลาการช่วยเหลือ

4. เงินทดแทนการขาดรายได้ต้องเสียภาษีมั้ย?

เงินทดแทนการขาดรายได้เป็นเงินประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนได้รับจากกองทุนประกันสังคมจากกรณีว่างงาน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีอยู่แล้ว (มาตรา 42(25) ประมวลรัษฎากร) ไม่ต้องนำมาคำนวณภาษีหรือเสียภาษีแต่อย่างใด

สรุป

เมื่อออกจากงาน เงินประกันสังคมที่คุณเคยจ่ายไว้ทุกเดือนให้สิทธิประโยชน์เงินทดแทนการขาดรายได้ก็จริง แต่คุณต้องขึ้นทะเบียนเพื่อใช้สิทธิให้ถูกต้องด้วย

ถ้าคุณออกจากงานปีนี้แล้วไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีเท่าไหร่ สามารถใช้ iTAX ช่วยคำนวณภาษีได้ที่แอป iTAX Pro โหลดฟรีทั้ง iOS และ Android แต่ถ้าคำนวณแล้วรู้สึกยังอยากได้เงินคืนภาษีมากกว่านั้น สามารถเลือกค่าลดหย่อนที่น่าสนใจได้ที่ iTAX shop

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)