รายชื่อรัฐมนตรี 11 คน อภิปรายไม่ไว้วางใจ 2565

ทั่วไป

1,176 VIEWS

อภิปรายไม่ไว้วางใจ 2565 ตั้งแต่วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2565 โดยมีรัฐมนตรี 11 คน ที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ และลงมติไม่ไว้วางใจ 23 กรกฎาคม 2565

 

วันที่เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

 • เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตั้งแต่วันที่ 19-22 กรกฎาคม 2565 รวม 4 วัน
 • ลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ 23 กรกฎาคม 2565

ถ่ายทอดสด LIVE อภิปรายไม่ไว้วางใจ 2565

รัฐสภาทำหน้าที่ถ่ายทอดสด อภิปรายไม่ไว้วางใจ 2565 ตามช่องทางต่อไปนี้

11 รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ

 1. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา – นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 2. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ – รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 3. นายอนุทิน ชาญวีรกูล – รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 4. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ – รองนายกรัฐมนตรี
 5. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 6. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 7. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 8. นายจุติ ไกรฤกษ์ – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 9. นายสันติ พร้อมพัฒน์ – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 10. นายนิพนธ์ บุญญามณี – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 11. นายสุชาติ ชมกลิ่น – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

 

กำหนดการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 2565 

19 กรกฎาคม 2565

 1. นายอนุทิน ชาญวีรกุล
 2. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
 3. นายสุชาติ  ชมกลิ่น
 4. นายจุติ ไกรฤกษ์
 5. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

20 กรกฎาคม 2565

 1. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
 2. นายนิพนธ์ บุญญามณี
 3. นายสันติ  พร้อมพัฒน์ 

21-22 กรกฎาคม 2565

 1. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
 2. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
 3. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (ถูกอภิปรายคนเดียวรวม 30 ชั่วโมง)

23 กรกฎาคม 2565

 • ลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)