‘หวยเกษียณ’ ซื้อแล้วเงินไม่หาย ออมจนถึง 60 ออกรางวัลทุกวันศุกร์

ทั่วไป

กระทรวงการคลังชงไอเดีย “หวยเกษียณ” ซื้อแล้วเงินไม่หาย ออมจนถึง 60 ปี ได้เงินคืนครบทุกบาท ออกรางวัลใหญ่ 1 ล้านบาททุกวันศุกร์

6 มินุายน 2567 – นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังพิจารณานโยบาย “สลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณ” หรือ “หวยเกษียณ” โดยเป็นนวัตกรรมเชิงนโยบายที่เลือกใช้พฤติกรรมการชอบเสี่ยงดวงของคนไทยมาเป็นแรงจูงใจในการเก็บออม โดยจะมีการออกรางวัลรายสัปดาห์ ทุกวันศุกร์เวลา 5 โมงเย็น กำหนดเพดานสูงสุดไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท

ทั้งนี้ หวยเกษียณที่ยังไม่ถูกรางวัลจะเก็บสะสมเป็นเงินออมของผู้ซื้อและสามารถถอนเงินที่ซื้อสลากทั้งหมดออกมาได้เมื่ออายุ 60 ปี

รูปแบบ ‘หวยเกษียณ’ เป็นอย่างไร

 • หวยเกษียณจะออกโดยกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในรูปแบบสลากขูดแบบดิจิทัล

ซื้อหวยเกษียณ ได้ที่ไหน

 • เปิดให้ซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น กอช.

ราคาใบละเท่าไหร่

 • กำหนดราคาสลากใบละ 50 บาท
 • กำหนดให้ซื้อได้สูงสุดไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิซื้อหวยเกษียณ

ในเฟสแรก กระทรวงการคลังกำหนดนโยบายให้ขายสลากเกษียณเฉพาะ 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่

 1. สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
 2. ผู้ประกันตน ตาม ม. 40 ของกองทุนประกันสังคม (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ) และ
 3. แรงงานนอกระบบประกันสังคม

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังอาจกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมในภายหลัง

คุณสมบัติผู้ที่จะเป็นสมาชิกของ กอช.ได้

 • ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15-60 ปี
 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา
 • ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อส. อปพร. อสม. อช. ลูกจ้าง
 • เกษตกร ค้าขาย รับจ้างทั่วไป แม่บ้าน เจ้าของร้าน ฟรีแลนซ์ ขับรถรับจ้าง แท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
 • ผู้ประกันตน ม.40 ทางเลือก 1 (ผู้ประกันตนจ่ายเองเดือนละ 70 บาท)
 • ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 • ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินรางวัลหวยเกษียณ

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1,000,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 1,000 บาท จำนวน 10,000 รางวัล

ซึ่งจะใช้เงินงบประมาณสัปดาห์ละ 15 ล้านบาท หรือปีละ 780 ล้านบาท

กำหนดการออกรางวัล

 • สลากเกษียณสามารถซื้อได้ทุกวัน และจะออกรางวัลทุกวันศุกร์เวลา 17.00 น.

การขึ้นรางวัล

 • ผู้ถูกรางวัลจะได้เงินรางวัลทันทีในบัญชี กอช. 

การออมจากค่าซื้อหวยเกษียณ

 • ค่าซื้อสลากเกษียณทุกบาทจะถูกเก็บเป็นเงินออมในบัญชี กอช. ของผู้ซื้อสลาก ไม่ว่าผู้ซื้อจะถูกรางวัลหรือไม่ โดย กอช. จะเป็นผู้บริหารจัดการเงินจำนวนดังกล่าว

เงื่อนไขการไถ่ถอนเงินออมจากค่าซื้อหวยเกษียณ

 • ผู้ซื้อสลากสามารถถอนเงินทั้งหมดที่ซื้อสลากมาทั้งชีวิตออกมาได้ เมื่ออายุครบ 60 ปี

รมช.คลัง เปิดเผยว่า นโยบายนี้จะช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหาคนไทยแก่แต่จน แก่แต่ไม่มีเงินเก็บ เพราะการออมภาคสมัครใจในปัจจุบันไม่ได้ผลเนื่องจากไม่มีแรงจูงใจที่เพียงพอ ต้องอาศัยกลไกการออมที่ผูกกับแรงจูงใจ

โดยการซื้อสลากเกษียณ จะเป็นการซื้อหวยถูกกฎหมาย เงินไม่หาย กลายเป็นเงินออมยามเกษียณ ถูกรางวัลได้เงินเลย หากไม่ถูกรางวัลทุกบาททุกสตางค์จะเก็บเป็นเงินออมยามเกษียณ ดังนั้นซื้อมาก ก็ยิ่งได้ลุ้นมาก และมีเงินออมมาก

“นโยบายนี้เป็นหนึ่งในนโยบายที่พรรคเพื่อไทยใช้หาเสียงเลือกตั้งและได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวยังอยู่ระหว่างขัดเกลารายละเอียดและรับฟังความคิดเห็น ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ. กองทุนการออมแห่งชาติ ราว 6 เดือน – 1 ปี จึงไม่เกิดขึ้นเร็วอย่างแน่นอน แต่จะพยายามเร่งรัดให้เร็วที่สุด”

ปัจจุบัน กอช. มีสมาชิก 3 ล้านราย โดยตั้งเป้าว่านโยบายสลากเกษียณจะทำให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 16-17 ล้านราย

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)