ปฏิทิน “วันหวยออก 2567” ปีนี้ หวยออกวันไหน

ทั่วไป

158,988 VIEWS

ปฏิทิน “วันหวยออก 2567” กำหนดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2567 ออกวันไหนบ้าง หวยออกวันไหน ออกเดือนละกี่งวด เรียงลำดับตามวันที่ออกรางวัล ทั้งนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลปีละ 24 งวดแม้วันออกรางวัลจะตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ด้วย แต่จะไม่ออกรางวัลหากตรงกับวันพระใหญ่

ปี 2567 หวยออกวันไหน

โดยปกติ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะกำหนดปฏิทิน วันหวยออก เป็นจำนวน 24 งวด โดยวันที่ออกรางวัลทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน ซึ่งอาจตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ได้ แต่ถ้าเป็นกรณีที่วันหวยออกตรงกับวันพระใหญ่ หรือวันหยุดราชการ หรือโอกาสพิเศษบางกรณีก็อาจเลื่อนวันออกรางวัลได้

มกราคม 2567

เดือนมกราคม 2567 มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวม 1 งวด ได้แก่

หมายเหตุ: วันที่ 1 มกราคม ตรงกับวันขึ้นปีใหม่ และวันที่ 16 มกราคม ตรงกับวันครูแห่งชาติจึงเลื่อนวันหวยออกมาเป็นวันที่ 17 มกราคมแทน

กุมภาพันธ์ 2567

เดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวม 2 งวด ได้แก่

มีนาคม 2567

เดือนมีนาคม 2567 มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวม 2 งวด ได้แก่

เมษายน 2567

เดือนเมษายน 2567 มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวม 2 งวด ได้แก่

พฤษภาคม 2567

เดือนพฤษภาคม 2567 มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวม 2 งวด ได้แก่

หมายเหตุ: วันที่ 1 พฤษภาคม ตรงกับวันแรงงานแห่งชาติจึงเลื่อนวันหวยออกมาเป็นวันที่ 2 พฤษภาคมแทน

มิถุนายน 2567

เดือนมิถุนายน 2567 มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวม 2 งวด ได้แก่

กรกฎาคม 2567

เดือนกรกฎาคม 2567 มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวม 2 งวด ได้แก่

 • วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567
 • วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567

สิงหาคม 2567

เดือนสิงหาคม 2567 มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวม 1 งวด ได้แก่

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2567
 • วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567

กันยายน 2567

เดือนกันยายน 2567 มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวม 2 งวด ได้แก่

 • วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2567
 • วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2567

ตุลาคม 2567

เดือนตุลาคม 2567 มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวม 2 งวด ได้แก่

 • วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2567
 • วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2567

พฤศจิกายน 2567

เดือนพฤศจิกายน 2567 มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวม 2 งวด ได้แก่

 • วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2567
 • วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2567

ธันวาคม 2567

เดือนธันวาคม 2567 มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวม 3 งวด ได้แก่

 • วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2567

ถูกรางวัลต้องเสียภาษีอย่างไร?

รางวัลที่ออก มูลค่ารางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล (สลากแบบธรรมดา) สลากการกุศล (สลากชุดพิเศษ)
หักอากรแสตมป์ 0.5% เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี
รางวัลที่ 1 6,000,000 30,000 5,970,000 60,000 5,940,000
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 4,000 20 3,980 40 3,960
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 4,000 20 3,980 40 3,960
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 2,000 10  1,990 20 1,980
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 100,000 500 99,500 1,000 99,000
รางวัลที่ 2 200,000 1,000 199,000 2,000 198,000
รางวัลที่ 3 80,000 400 79,600 800 79,200
รางวัลที่ 4 40,000 200 39,800 400 39,600
รางวัลที่ 5 20,000 100 19,900 200 19,800

หมายเหตุ: สลากธรรมดา เสียภาษี 0.5%; สลากพิเศษ เสียภาษี 1%​ และเมื่อรับรางวัลแล้ว ผู้ถูกรางวัลไม่มีหน้าที่ต้องนำมายื่นภาษี  อ่านเพิ่มเติม ถูกหวยต้องเสียภาษีรึเปล่า?

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)