ปฏิทิน “วันหวยออก 2566” ปีนี้ หวยออกวันไหน

ทั่วไป

280,744 VIEWS

ปฏิทิน “วันหวยออก 2566” กำหนดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2566 ออกวันไหนบ้าง หวยออกวันไหน ออกเดือนละกี่งวด เรียงลำดับตามวันที่ออกรางวัล ทั้งนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลปีละ 24 งวดแม้วันออกรางวัลจะตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ด้วย แต่จะไม่ออกรางวัลหากตรงกับวันพระใหญ่

ปี 2566 หวยออกวันไหน

โดยปกติ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะกำหนดปฏิทิน วันหวยออก เป็นจำนวน 24 งวด โดยวันที่ออกรางวัลทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน ซึ่งอาจตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ได้ แต่ถ้าเป็นกรณีที่วันหวยออกตรงกับวันพระใหญ่ หรือวันหยุดราชการ หรือโอกาสพิเศษบางกรณีก็อาจเลื่อนวันออกรางวัลได้

มกราคม 2566

เดือนมกราคม 2566 มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวม 1 งวด ได้แก่

หมายเหตุ: วันที่ 1 มกราคม ตรงกับวันขึ้นปีใหม่ และวันที่ 16 มกราคม ตรงกับวันครูแห่งชาติจึงเลื่อนวันหวยออกมาเป็นวันที่ 17 มกราคมแทน

กุมภาพันธ์ 2566

เดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวม 2 งวด ได้แก่

มีนาคม 2566

เดือนมีนาคม 2566 มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวม 2 งวด ได้แก่

เมษายน 2566

เดือนเมษายน 2566 มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวม 2 งวด ได้แก่

พฤษภาคม 2566

เดือนพฤษภาคม 2566 มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวม 2 งวด ได้แก่

หมายเหตุ: วันที่ 1 พฤษภาคม ตรงกับวันแรงงานแห่งชาติจึงเลื่อนวันหวยออกมาเป็นวันที่ 2 พฤษภาคมแทน

มิถุนายน 2566

เดือนมิถุนายน 2566 มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวม 2 งวด ได้แก่

กรกฎาคม 2566

เดือนกรกฎาคม 2566 มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวม 2 งวด ได้แก่

หมายเหตุ: วันที่ 1 สิงหาคม ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันที่ 2 สิงหาคม ตรงกับวันเข้าพรรษา จึงเลื่อนวันหวยออกของวันที่ 1 สิงหาคม มาเป็นวันที่ 31 กรกฎาคมแทน

สิงหาคม 2566

เดือนสิงหาคม 2566 มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวม 1 งวด ได้แก่

หมายเหตุ: วันที่ 1 สิงหาคม ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันที่ 2 สิงหาคม ตรงกับวันเข้าพรรษา จึงเลื่อนวันหวยออกของวันที่ 1 สิงหาคม มาเป็นวันที่ 31 กรกฎาคมแทน

กันยายน 2566

เดือนกันยายน 2566 มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวม 2 งวด ได้แก่

ตุลาคม 2566

เดือนตุลาคม 2566 มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวม 2 งวด ได้แก่

พฤศจิกายน 2566

เดือนพฤศจิกายน 2566 มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวม 2 งวด ได้แก่

ธันวาคม 2566

เดือนธันวาคม 2566 มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวม 3 งวด ได้แก่

ถูกรางวัลต้องเสียภาษีอย่างไร?

รางวัลที่ออก มูลค่ารางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล (สลากแบบธรรมดา) สลากการกุศล (สลากชุดพิเศษ)
หักอากรแสตมป์ 0.5% เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี
รางวัลที่ 1 6,000,000 30,000 5,970,000 60,000 5,940,000
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 4,000 20 3,980 40 3,960
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 4,000 20 3,980 40 3,960
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 2,000 10  1,990 20 1,980
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 100,000 500 99,500 1,000 99,000
รางวัลที่ 2 200,000 1,000 199,000 2,000 198,000
รางวัลที่ 3 80,000 400 79,600 800 79,200
รางวัลที่ 4 40,000 200 39,800 400 39,600
รางวัลที่ 5 20,000 100 19,900 200 19,800

หมายเหตุ: สลากธรรมดา เสียภาษี 0.5%; สลากพิเศษ เสียภาษี 1%​ และเมื่อรับรางวัลแล้ว ผู้ถูกรางวัลไม่มีหน้าที่ต้องนำมายื่นภาษี  อ่านเพิ่มเติม ถูกหวยต้องเสียภาษีรึเปล่า?

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)