ลงทะเบียน ‘หมอหนี้เพื่อประชาชน’ ปรึกษาแก้หนี้ช่วงโควิด โดย ธปท.

ทั่วไป

6,374 VIEWS

ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดทำและให้บริการ ‘หมอหนี้เพื่อประชาชน’ ช่วยเหลือลูกหนี้จากสถานการณ์โควิด 19 ทุกรูปแบบ ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ลูกหนี้ เกี่ยวกับการบริหารหนี้ และการจัดการด้านการเงินเบื้องต้น ตลอดจนคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการและช่องทางในการติดต่อกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ โดยผู้ประกอบการที่มีปัญหาหนี้ซับซ้อน สามารถลงทะเบียนเพื่อขอคำปรึกษาได้

ลงทะเบียนปรึกษาโครงการ “หมอหนี้เพื่อประชาชน” แก้หนี้ให้ผู้ประกอบการที่มีปัญหาหนี้ซับซ้อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดให้ลูกหนี้จากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีปัญหาหนี้ซับซ้อน สามารถลงทะเบียนโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนเพื่อรับความรู้และคำแนะนำในการแก้ปัญหาหนี้ ตั้งแต่การสำรวจภาระหนี้ การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ การเจรจาแก้ไขหนี้ การวางแผนปรับตัวและปรับธุรกิจ รวมทั้งแนวทางการเตรียมตัวเพื่อขอสินเชื่อเสริมสภาพคล่องหรือลงทุนปรับปรุงกิจการ

ผู้ประกอบการที่มีปัญหาหนี้ซับซ้อนสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษาจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ที่เว็บไซต์ https://www.bot.or.th/app/doctordebt

ขั้นตอนการลงทะเบียนปรึกษา “หมอหนี้เพื่อประชาชน” สำหรับ ผู้ประกอบการที่มีปัญหาหนี้ซับซ้อน

 1. ไปที่เว็บไซต์หมอหนี้เพื่อประชาชน ของธนาคารแห่งประเทศไทย
 2. กดปุ่ม ‘ลงทะเบียน’
 3. เลือกยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย แล้วกด ‘ยอมรับ’
 4. กรอกชื่อ นามสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 5. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และช่องทางที่ลูกหนี้ทราบถึงโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน
 6. เลือกยืนยันความถูกต้องของข้อมูล แล้วกด ‘กดเพื่อขอรหัสเพื่อใช้ส่งข้อมูล’
 7. รอรับข้อความทาง SMS เพื่อรับ OTP 4 หลัก
 8. กรอก OTP 4 หลัก แล้วกด ยืนยัน ระบบจะพามาที่หน้าใบลงทะเบียนโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน – ธุรกิจ
 9. เลือกความต้องการรับคำปรึกษาเพื่อแก้ไขหนี้
 10. ระบุข้อมูลเบื้องต้น
 11. ระบุข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ
 12. ระบุข้อมูลภาระหนี้สิน
 13. ยืนยันข้อมูล

ทั้งนี้ เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อนัดหมาย และรับคำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์ หรือนัดพบต่อไป

ลงทะเบียนโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนเหมาะกับใคร?

 • ลูกหนี้ SMEs ที่มีสินเชื่อธุรกิจหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 หรือภาวะเศรษฐกิจ

ปรึกษาเรื่องอะไรได้บ้าง?

 • มีหนี้สินจ่ายไม่ไหว ไม่รู้จะเริ่มต้นแก้ไขอย่างไร
 • อยากปรับโครงสร้างหนี้ต้องเตรียมตัวและเตรียมข้อมูลอย่างไร
 • ธุรกิจจะปรับตัวรับมือกับโควิด 19 อย่างไร

สิ่งที่จะได้รับกลับไปจากการขอรับคำปรึกษา

 • รู้วิธีแก้ไขปัญหานี้ และการเตรียมตัวก่อนพบเจ้าหนี้
 • สำรวจกิจการตนเอง และวางแผนปรับธุรกิจได้ดีขึ้น
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น โครงการ DR BIZ คลินิกแก้หนี้ มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ทางด่วนแก้หนี้ และมาตรการสถาบันการเงินอื่นๆ

มาตรการแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย

มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้

โครงการ “พักทรัพย์ พักหนี้” ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนักจากการระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะกลุ่มที่รายได้ขาดหาย ไม่พอชำระหนี้และค่าใช้จ่ายหมุนเวียนต่างๆ แต่ยังมีศักยภาพและมีความตั้งใจในการรักษาธุรกิจ >> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

มาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ (สินเชื่อฟื้นฟู)

​การระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หากท่านเป็นผู้ประกอบธุรกิจและต้องการเงินกู้ในการฟื้นฟูธุรกิจ >> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ DR BIZ แก้หนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย

เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจกลุ่มที่ยังมีศักยภาพแต่ประสบปัญหาจากสถานการณ์เศรษฐกิจและมีเจ้าหนี้ธนาคารหลายราย ให้ได้รับการบรรเทาภาระหนี้โดยการรวมหนี้และลดระยะเวลาการติดต่อเจ้าหนี้หลายราย ผ่านแนวทางแก้ไขหนี้ที่เจ้าหนี้ได้ตกลงร่วมกัน เช่น การขยายเวลาชำระหนี้ การลดค่างวด หรือการปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระหนี้ให้เหมาะสม รวมทั้งการพิจารณาให้สินเชื่อใหม่ >> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ทางด่วนแก้หนี้

กรณีติดต่อสถาบันการเงินไม่ได้ หรือเงื่อนไขที่ได้รับยังไม่ช่วยลดภาระได้จริง ธนาคารแห่งประเทศไทยจะช่วยรับเรื่องและเป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล ติดต่อ หรือเจรจากับสถาบันการเงินในกรณีจำเป็น >> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ช่องทางการติดต่อสถาบันการเงินต่างๆ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)