ลงทะเบียน ‘สินเชื่อโควิดออมสิน’ รอบใหม่ วงเงินกู้ 10,000 บาท

ทั่วไป

226,384 VIEWS

ธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียน สินเชื่อโควิดออมสิน โครงการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 อีกครั้ง ผ่านแอป MyMo รอบใหม่ได้อีกครั้งในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ให้วงเงินกู้รายละ 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.35% ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยช่วง 6 เดือนแรก เน้นช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดย ครม. อนุมัติวงเงินปล่อยกู้ 2 หมื่นล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราว

ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน ช่วยเหลือประชาชน เริ่ม พ.ค. – มิ.ย. 2564

เราชนะเฟส 3 รับเงินเพิ่มเป็น 9,000 บาท ใช้ได้ถึง 30 มิ.ย. 2564

ลงทะเบียน สินเชื่อโควิดออมสิน เริ่ม 26 พ.ค. 2564 เวลา 16.00 น. ผ่านแอป MyMo

ธนาคารออมสินเปิดให้ลูกค้าธนาคารออมสินเข้าระบบลงทะเบียนเพื่อกดรับสิทธิการยื่นกู้สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่านแอป MyMo รอบใหม่ได้อีกครั้งในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

การเปิดระบบให้ยื่นคำขอผ่านแอป MyMo ครั้งใหม่นี้ เกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคารออมสินได้ปิดระบบกดรับสิทธิ์ขอกู้ สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่านแอป MyMo เป็นการชั่วคราวก่อนหน้านี้ เนื่องจากมีคำขอคงค้างซึ่งมีจำนวนมากกว่าแสนรายการ ขณะนี้ธนาคารออมสินได้ดำเนินการอนุมัติคำขอก่อนหน้านี้เป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว

ในระยะแรกของโครงการ สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ธนาคารออมสินจะเริ่มให้บริการแก่ลูกค้าธนาคารที่ใช้งาน แอปพลิเคชั่น MyMo โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิกู้ยืมเงินได้ไม่เกิน 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน แต่ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก จากนั้นจะจึงจะให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มอื่นที่ไม่มีแอป MyMo ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะปล่อยสินเชื่อจนครบจำนวนวงเงินของโครงการ ซึ่ง ครม. ได้อนุมัติวงเงินให้ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อตามโครงการนี้เป็นเงิน 10,000 ล้านบาท

ขั้นตอนการลงทะเบียน สินเชื่อโควิดออมสิน

  • ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo โดยระบบจะแจ้งวันที่นัดหมายให้ลูกค้าล็อกอินกลับเข้าแอปเพื่อกดยื่นขอกู้อีกครั้ง
  • ขั้นตอนที่ 2 กดยื่นขอกู้ผ่านแอป MyMo ตามกำหนดวันที่นัดหมายในแอป

รายละเอียด สินเชื่อโควิดออมสิน

ธนาคารออมสินจะจัดสรรวันและช่วงเวลานัดหมายให้ลูกค้ายื่นขอกู้ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดยกำหนดจำนวนลูกค้าไว้ที่วันละ 100,000 ราย เพื่อป้องกันปัญหาหากมีลูกค้าเข้าใช้งานทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์บนแอป MyMo พร้อมกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับผู้ที่ยื่นขอกู้สำเร็จแล้วและอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอนุมัติจากธนาคารออมสิน ระบบจะแจ้งผลให้ทราบทาง SMS และแอป MyMo ภายในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564

ส่วนลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร ให้กลับเข้าระบบแอป MyMo เพื่อทำสัญญากู้ยืมเงินได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจะได้รับเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ผู้สนใจสอบถามได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วน 1115 หรือ Facebook: GSB Society

วงเงินสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

ปล่อยกู้วงเงินรายละไม่เกิน 10,000 บาท โดยครม. อนุมัติวงเงินปล่อยกู้สินเชื่อโควิด ให้ธนาคารออมสินทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท 

วันที่โอนเงินกู้เข้าบัญชีลูกค้า

ธนาคารออมสินจะเริ่มจ่ายเงินกู้เข้าบัญชีลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ระยะเวลากู้ยืม

ระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 3 ปี

สิทธิประโยชน์ตามนโยบาย สินเชื่อโควิดออมสิน

ผู้กู้จะได้รับสิทธิกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำได้โดยไม่ต้องมีหลักประกัน และได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับ 6 งวดแรก

ผู้มีสิทธิขอ สินเชื่อสู้ภัย COVID-19

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอสินเชื่อโควิดออมสินมีดังนี้

  • มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้มีรายได้ประจำที่ไม่ใช่จากภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
  • ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)