‘สินเชื่อห่วงใย’ ดอกเบี้ย 0.35% ไม่ต้องมีผู้ค้ำ ไม่ต้องผ่อน 6 งวดแรก

ทั่วไป

3,069 VIEWS

ธนาคารออมสิน เปิดโครงการ ‘สินเชื่อห่วงใย’ สินเชื่อออมสิน อัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.35% ต่อเดือน ขานรับนโยบายภาครัฐ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องของประชาชน ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ ไม่ต้องผ่อนชำระ 6 งวดแรก

22 มีนาคม 2565 – นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาทางการเงิน อันเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมาได้มอบนโยบายให้สถาบันการเงินของรัฐเร่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารออมสิน เตรียมเปิดให้กู้โครงการ สินเชื่อออมสิน สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัยโควิด-19) ด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขผ่อนปรนเป็นพิเศษ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเม็ดเงินหมุนเวียนใช้สอยในครอบครัว ช่วยลดภาระหนี้สิน หรือใช้แก้ปัญหาขาดสภาพคล่อง

ทั้งนี้ สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัยโควิด-19) เปิดให้ผู้มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย สามารถยื่นขอกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่เพียง 0.35% ต่อเดือน พร้อมเงื่อนไขพิเศษ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันและไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ รวมถึงผ่อนปรนให้ผู้กู้ไม่ต้องชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก กำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 2 ปี

ธนาคารออมสิน กำหนดเปิดให้ยื่นกู้ สินเชื่อออมสิน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ผ่านทางแอป MyMo เท่านั้น ซึ่งสะดวกรวดเร็วและไม่ต้องไปติดต่อสาขา ผู้ที่ประสงค์ยื่นกู้สามารถเข้าผ่านแอป MyMo และดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 • ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ โดยระบบจะกำหนดวันที่นัดหมายให้ลูกค้าล็อกอินเข้าแอปเพื่อกดยื่นขอกู้อีกครั้ง
 • ขั้นตอนที่ 2 กดยื่นขอกู้ผ่านแอป ตามกำหนดวันที่นัดหมาย

จากนั้นทางธนาคารฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ที่สมัครทราบในวันถัดไป ผ่านแอป MyMo และ SMS โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ สามารถทำสัญญากู้ยืมเงินผ่านแอป (Digital Contract) และรับเงินกู้เข้าบัญชีได้โดยสะดวกรวดเร็วต่อไป โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115 หรือติดต่อทาง เพจ GSB Society

สรุปรายละเอียด สินเชื่อห่วงใย ธนาคารออมสิน

กำหนดเปิดให้ยื่นกู้ สินเชื่อออมสิน

 • ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ช่องทางยื่นขอกู้ยืม สินเชื่อออมสิน

 • ยื่นกู้ผ่านแอป MyMo เท่านั้น

สิทธิประโยชน์ตามนโยบายสินเชื่อห่วงใย

 • ผู้กู้จะได้รับสิทธิกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำได้โดยไม่ต้องมีหลักประกัน และได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับ 6 งวดแรก
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันและไม่ต้องมีหลักประกันการกู้

วงเงินสินเชื่อ

 • ยื่นขอกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน

ระยะเวลากู้ยืม

 • กำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 2 ปี

ผู้มีสิทธิขอสินเชื่อห่วงใย

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูล

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)