สิงหาคม 2565 หักประกันสังคม 5% นายจ้าง-ลูกจ้าง ตามเดิม

ทั่วไป

49,740 VIEWS

เริ่ม สิงหาคม 2565 กลับมา หักประกันสังคม ในอัตรา 5% ตามเดิม ทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง หลังจากรัฐบาลประกาศลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม ให้ ผู้ประกันตน ม.33 ติดต่อกัน 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

4 สิงหาคม 2565 – หลังจากที่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินมาตรการลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมให้ ผู้ประกันตน ม.33 ติดต่อกัน 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 โดยเป็นการลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 เหลือ 1% ทั้ง นายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้าง) จากเดิมฝ่ายละ 5% เหลือฝ่ายละ 1% ของค่าจ้าง

แต่เนื่องจากในเดือน สิงหาคม 2565 ยังไม่มีการประกาศมาตรการต่ออายุการ “หักประกันสังคม 1%” หรือมาตรการขยายเวลาการลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 แต่อย่างใด ดังนั้น เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นไป อัตราเงินสมทบประกันสังคมของทั้งนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้าง) จึงจะกลับไปหักในอัตราฝ่ายละ 5% ตามเดิม

สรุป อัตราเงินสมทบประกันสังคม 2565

ปี 2565 อัตราเงินสมทบของลูกจ้าง ลูกจ้างสมทบสูงสุด อัตราเงินสมทบของนายจ้าง นายจ้างสมทบสูงสุด
ช่วงเวลาปกติ 5% ฿750 5% ฿750
ม.ค. 2565 5% ฿750 5% ฿750
ก.พ. 2565 5% ฿750 5% ฿750
มี.ค. 2565 5% ฿750 5% ฿750
เม.ย. 2565 5% ฿750 5% ฿750
พ.ค. 2565 NEW! 1% ฿150 1% ฿150
มิ.ย. 2565 NEW! 1% ฿150 1% ฿150
ก.ค. 2565 NEW! 1% ฿150 1% ฿150
ส.ค. 2565 5% ฿750 5% ฿750
ก.ย. 2565 5% ฿750 5% ฿750
ต.ค. 2565 5% ฿750 5% ฿750
พ.ย. 2565 5% ฿750 5% ฿750
ธ.ค. 2565 5% ฿750 5% ฿750
รวม   ฿7,200   ฿7,200

หมายเหตุ: หากยังคงอัตราเงินสมทบประกันสังคมตามนี้จนถึงสิ้นปี 2565 ลูกจ้างจะใช้สิทธิลดหย่อนประกันสังคมเพื่อคำนวณภาษีสำหรับปีภาษี 2565 ได้สูงสุด 7,200 บาท

ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)