สรรพากรจ่ายเงินคืนภาษีแล้ว 2.8 หมื่นล้านบาท

ข่าวภาษี

1,255 VIEWS

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 กรมสรรพากรเปิดเผยว่าได้เร่งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2562 ที่เริ่มยื่นกันตั้งแต่ต้นปี 2563 โดยได้คืนภาษีไปแล้ว 28,000 ล้านบาท โดยมีผู้ได้รับเป็นจำนวน 94% ของจำนวนผู้ขอคืนทั้งหมด ส่วนอีก 6% ที่ยังไม่ได้รับเงินคืนภาษีเป็นกลุ่มที่ยื่นภาษีแบบกระดาษ และกลุ่มที่ข้อมูลรายได้/ค่าลดหย่อนไม่ครบถ้วนตามความเป็นจริง

มีคนได้เงินคืนภาษีแล้ว 94%

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่าจนถึงวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีผู้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ประจำปีภาษี 2562 จำนวน 8,228,494 แบบ ในจำนวนนี้มีผู้ขอคืนภาษีทั้งสิ้น 2,909,264 แบบ และกรมสรรพากรได้อนุมัติเงินคืนภาษีไปแล้ว 2,741,738 แบบ (คิดเป็น 94.24% ของจำนวนผู้ขอคืนทั้งหมด) เป็นเงินคืนภาษีทั้งหมด 28,072.52 ล้านบาท

กรมสรรพากรชี้แจงว่าผู้เสียภาษีส่วนใหญ่ที่ได้รับภาษีคืนแล้วเนื่องจากเป็นผู้ที่ยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ยื่นเอกสารประกอบการขอคืนถูกต้อง และผูกบัญชีธนาคารที่ขอคืนกับระบบพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน

หากผู้เสียภาษีขอคืนภาษีต้องการตรวจสอบและติดตามสถานะการขอคืนภาษี สามารถทำด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th

อนึ่ง กรมสรรพากรได้ขยายกำหนดการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2562 ให้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทั้งแบบกระดาษและอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ E-Filing เนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)