ลงทะเบียนสมัครผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล รายใหม่ 1-31 ม.ค. 2565

ทั่วไป

1,128,166 VIEWS

ลงทะเบียนสมัครผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล รายใหม่ 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ www.glo.or.th ลงทะเบียนผู้ค้าสลากรายใหม่ รวม 2 แสนสิทธิ์ เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เวลา 7.30 น.  ถึง 31 มกราคม 2565 เวลา 24.00 น.

วิธีการสมัครลงทะเบียนเป็นผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหม่ 2565

ช่องทางการสมัคร

วันที่เปิดให้สมัคร

 • ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 7.30 น. – 31 มกราคม 2565 เวลา 24.00 น.

คำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทะเบียน www.glo.or.th ลงทะเบียนผู้ค้าสลากรายใหม่

 1. การลงทะเบียน ทั้งช่องทางรายใหม่ ปี 2565 และรายเดิมปี 2558 ไม่จำเป็นต้องรีบแย่งกันลงทะเบียน เพราะมีระยะเวลา 1 เดือนเต็ม ไม่ได้มีการจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนหรือมีการจัดลำดับใครมาก่อนได้ก่อน แต่อย่างใด ดังนั้นให้ตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร ต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเข้าไปลงทะเบียน
 2. ที่ควรจะทำอย่างยิ่งคือการเตรียม รูปทั้ง 4 รูปที่จะต้องใช้ในการลงทะเบียนให้พร้อม สมบูรณ์ ชัดเจน ก่อนที่จะเปิดเข้าไปลงทะเบียน
 3. รูปที่จะใช้สำหรับลงทะเบียน
  • รูปที่ถ่ายหน้าตรงของผู้ลงทะเบียน ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำกันแดด เว้นแต่เป็นผู้พิการทางสายตา
  • รูปที่ถ่ายบัตรประชาชน ด้านหน้าเต็มบัตร ต้องเห็นรายละเอียดของบัตรอย่างชัดเจน
  • รูปที่ถ่ายทะเบียนบ้าน ต้องเห็นรายละเอียดของผู้ลงทะเบียนอย่างชัดเจน
  • รูปที่ถ่ายสถานที่ขาย หากเป็นการขายอยู่กับที่ให้ถ่ายให้เห็นผู้ลงทะเบียนอยู่กับแผงที่ขาย ณ สถานที่ขายนั้น หากเป็นการขายแบบเร่ขาย ให้ถ่ายให้เห็นผู้ลงทะเบียนถือแผง ขณะเร่ขาย
 4. ผู้ที่เคยเป็นตัวแทน ฯและถูกบอกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนฯหรือผู้ที่ถูกยกเลิกสิทธิในทะเบียน ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ปี 2558 ไปแล้ว การลงทะเบียนสมัครให้ลงทะเบียนในช่องของ การเป็นผู้สมัครรายใหม่ ปี 2565 เท่านั้น

ข้อมูลและหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการสมัคร

 • ต้องบันทึกและแนบเอกสารหลักฐานผ่านระบบการรับสมัคร ดังนี้ 
  • สําเนาทะเบียนบ้าน
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
  • ระบุสถานที่จําหน่าย
  • เลือกไปรษณีย์ที่จะรับสลาก (ต้องมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้าน) 
  • อื่นๆ

สำนักงานสลากฯ พร้อมเปิด ลงทะเบียนสมัครผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 2565 ให้ทั้งผู้ค้าเดิมและผู้ค้ารายใหม่

31 ธันวาคม 2564 – พันโทหนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมเปิดลงทะเบียนผู้มีสิทธิซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 2 แสนสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th ลงทะเบียนผู้ค้าสลากรายใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่ 1-31 มกราคม 2565 ทั้งนี้ ได้ย้ำว่าผู้ที่ต้องการลงทะเบียนใหม่ หรือผู้ค้ารายเดิมที่มีสิทธิอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องรีบแย่งกันลงทะเบียนสมัคร เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบติดขัด เนื่องจากมีระยะเวลาลงทะเบียนถึง 1 เดือนเต็ม ที่สำคัญไม่มีการจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน หรือมีการจัดลำดับใครมาก่อนได้ก่อนแต่อย่างใด ขอให้ผู้สนใจตรวจสอบข้อมูลและเอกสารให้ครบถ้วน และสามารถทยอยลงได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนหน้าเว็บไซต์จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยจะมีการแบ่งช่องให้เลือกอย่างชัดเจน ได้แก่

 1. ผู้ค้าเดิมที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ปี 2558 และยังมีสิทธิคงอยู่ในปัจจุบัน และ
 2. ผู้ค้าที่ยังไม่เคยมีสิทธิมาก่อน หรือเคยมีสิทธิแล้วแต่ถูกตัดสิทธิ

ให้สิทธิ ลงทะเบียนสมัครผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 2565 รวม 2 แสนสิทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวเพิ่มเติมว่า เงื่อนไขของผู้ค้าเดิม 1.5 แสนคน จะต้องมาลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนดทุกคน หากไม่ลงทะเบียนจะถือว่าสละสิทธิ โดยจะต้องบันทึกข้อมูลส่วนตัว และภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ระบุสถานีที่จำหน่าย เลือกไปรษณีย์ที่จะรับสลาก และยอมรับเงื่อนไขที่กำหนด หลังจากนั้นสำนักงานสลากฯ จะตรวจสอบข้อมูล และคัดเลือกผู้จำหน่ายซึ่งจะต้องเป็นผู้ขายตัวจริง ไม่ขายส่งหรือขายช่วงต่อ และไม่ขายเกินราคากำหนด 80 บาท

ส่วนผู้ค้าที่ยังไม่เคยมีสิทธิ หรือถูกยกเลิกสิทธิไปแล้ว ต้องมีคุณสมบัติเป็นคนไทย อายุ 20-80 ปี มีภูมิลำเนาในเขตที่จะขอสิทธิไม่น้อยกว่า 6 เดือน ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นตัวแทนจำหน่าย ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือมีคู่สมรสทำงานในสำนักงานสลากฯ ไม่เป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พระภิกษุ นักบวช ไม่เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ เช่น อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33 และกรณีผู้พิการต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการด้วย โดยจะต้องลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัว และภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ระบุสถานีที่จำหน่าย เลือกไปรษณีย์ที่จะรับสลาก

“ขอย้ำว่าผู้ลงทะเบียนต้องเตรียมรูปภาพหลักฐาน 4 รูปที่ชัดเจน ประกอบด้วย

 1. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้ลงทะเบียน เห็นใบหน้า ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำกันแดด เว้นแต่เป็นผู้พิการทางสายตา
 2. รูปถ่ายบัตรประชาชน ด้านหน้าเต็มบัตร
 3. รูปถ่ายทะเบียนบ้านที่เห็นรายละเอียดครบถ้วน และ
 4. รูปถ่ายสถานที่ขาย หากขายอยู่กับที่ให้ถ่ายเห็นผู้ลงทะเบียนอยู่กับแผงที่ขาย ณ สถานที่ขายนั้น หากเป็นการขายแบบเร่ขายให้ถ่ายให้เห็นผู้ลงทะเบียนถือแผงขณะเร่ขาย

นอกจากนี้ให้เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ลงทะเบียน 1 หมายเลข ต่อ 1 สิทธิ สำหรับใช้ลงทะเบียน และรับข้อมูลยืนยันรหัสผ่านโอทีพี” พ.ท.หนุน กล่าว

ทั้งนี้ หลังจากปิดรับสมัครแล้ว สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะตรวจสอบคัดกรอง หากพบว่ามีมีรายชื่อผ่านเกณฑ์เกินกว่า 2 แสนราย จะใช้วิธีสุ่มคัดเลือกให้ครบตามจำนวน พร้อมรายชื่อบัญชีสำรอง หลังจากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เพื่อให้มายืนยันตัวตนภายใน 3 เดือนที่ธนาคารกรุงไทย และจะเริ่มจำหน่ายงวดแรกภายในเดือนพฤษภาคม 2565

การเปิดลงทะเบียนรับสมัครและคัดเลือกเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหม่ ปี 2565

สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ออก ประกาศสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง การลงทะเบียนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2564 โดยได้กำหนดรายละเอียดผู้ค้ารายใหม่ที่มีสิทธิลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 2565 ดังนี้

คุณสมบัติผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

 1. สัญชาติไทย 
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ หากอายุเกิน 70 ปี ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถจําหน่ายสลากด้วยตนเองได้ 
 3. มีภูมิลําเนาในเขตที่ตนเองจะเป็นผู้มีสิทธิซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล มาไม่น้อยกว่า 5 เดือน นับถึงวันที่สมัครเป็นผู้มีสิทธิซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ภูมิลําเนาดังกล่าวให้ถือเอา ตามทะเบียนบ้าน 
 4. มีความสามารถจําหน่ายสลากได้ด้วยตนเอง 
 5. ไม่เป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม หรือไม่เป็นพาหะนําโรคติดต่อ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
 6. เป็นผู้ที่ได้รับสลากเพียงระบบเดียว หมายถึงไม่เป็นตัวแทนจําหน่าย และให้หมายความรวมถึงสมาชิกของตัวแทนจําหน่ายที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งได้รับการจัดสรรสลากจากสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรการกุศลนั้นๆ
 7. ไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือลูกจ้าง คู่สัญญาตามสัญญาจ้างเหมาบริการกับสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือเป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลดังกล่าว 
 8. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของ ส่วนราชการ ไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น 
 9. ไม่เป็นพระภิกษุ สงฆ์ นักพรต นักบวชทุกศาสนา เว้นแต่เป็นการบวชชั่วคราวตามประเพณีนิยม 
 10. ต้องไม่เป็นลูกจ้างที่ทํางานให้กับนายจ้างในสถานประกอบการ

หมายเหตุ: กรณีผู้พิการต้องการสมัครเป็นผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้พิการต้องมีบัตรประจําตัวคนพิการที่ออกโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และหากไม่สามารถจําหน่ายสลากด้วยตัวเอง ต้องระบุผู้ดูแลที่แจ้งไว้กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สามารถจําหน่ายสลากแทน และผู้ดูแลนั้นต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดข้างต้นด้วย

วิธีการคัดเลือกและการกําหนดสัดส่วนของผู้ขึ้นบัญชีผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

วิธีการคัดเลือกและการกําหนดสัดส่วนของผู้ขึ้นบัญชีผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกําหนด ดังนี้

 1. สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนําข้อมูลรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดมาคัดกรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หากพบว่าขาดคุณสมบัติ จะไม่นํารายชื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอสงวนสิทธิในการนําข้อมูลของผู้สมัครมาตรวจสอบกับโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ในการคัดกรองเพิ่มเติม 
 2. สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนําข้อมูลรายชื่อที่ผ่านการคัดกรองแล้วมาแยกข้อมูลผู้สมัครเป็นรายจังหวัด เพื่อนํามาคํานวณกําหนดสัดส่วนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละจังหวัด 
 3. คณะกรรมการจัดทําบัญชีผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นผู้ดําเนินการจัดเรียงลําดับแบบสุ่ม (Random Sort) ทั้งส่วนกลางและรายจังหวัดตามสัดส่วนให้ครบตามจํานวนที่กําหนด โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลภายนอก และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน 
 4. สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะนํารายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล 

เงื่อนไขการรับสมัคร 

 • ผู้สมัครต้องยินยอมให้สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาคัดเลือก หรือเพื่อประโยชน์ต่อกระบวนการพิจารณา ตรวจสอบ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดอันเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการเปิดลงทะเบียนในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลาก กินแบ่งรัฐบาล หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากโครงการดังกล่าว เช่น ข้อมูลที่ผู้สมัครลงทะเบียนไว้กับ โครงการต่างๆ ของภาครัฐ เป็นต้น 
 • เมื่อคัดกรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามครบถ้วนทุกข้อแล้ว หากพบว่าขาดคุณสมบัติอื่นๆ จะไม่นํารายชื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือก 
 • ให้แสดงเจตนาระบุผู้รับประโยชน์ของสลากกินแบ่งรัฐบาลในกรณีได้ชําระค่าสลากในงวดนั้นแล้วและถึงแก่กรรมก่อนรับสลากไปจําหน่าย เฉพาะงวดที่ถึงแก่กรรมเพียงงวดเดียวเท่านั้น และให้ถือว่าสิ้นสุดการเป็นผู้มีสิทธิทํารายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ทันที 
 • หากพบว่าข้อมูลไม่ตรงตามที่ได้รับรองไว้ หรือมีข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้ทราบ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีสิทธิดําเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาได้ โดยท่านไม่สามารถเรียกร้องสิทธิค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ ได้

การยืนยันตัวตน 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิทํารายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ มีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เสนอต่อคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และหากพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ดําเนินการยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กําหนดให้ถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก 

การตรวจสอบการจําหน่ายสลาก 

 1. ต้องจําหน่ายสลากในลักษณะขายปลีกให้กับผู้บริโภคโดยตรงเท่านั้น ห้ามนําไปขายส่งหรือขายให้แก่ผู้ที่ซื้อสลากเพื่อนําไปขายต่อเป็นอันขาด ห้ามนําสลากของตนเองไปจําหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มบุคคลต่างๆ ต้องไม่ขายเกินราคาที่กําหนดไว้ในสลาก และไม่นําสลากของตนไปรวมชุดกับผู้อื่น หรือนําสลากของผู้อื่นมาขายร่วม หรือนําสลากของตนไปขายให้แก่ผู้อื่นเพื่อนําไปรวมชุด หรือแลกเปลี่ยนสลากกับผู้อื่น หากสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจพบว่ามีการกระทําดังกล่าว ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขการจําหน่ายสลาก และจะยกเลิกสิทธิการเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทันที 
 2. หากมีข้อมูลการจําหน่ายสลากผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอาจพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลครั้งต่อไปโดยไม่ต้องทําการสมัครและคัดเลือกใหม่ 
 3. สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิการเป็นผู้ซื้อ-จอง ล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทันที หากตรวจพบภายหลังว่าคุณสมบัติเปลี่ยนไปไม่ตรงตามที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกําหนดไว้ 
 4. สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะยกเลิกสิทธิการเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทันที หากตรวจพบข้อเท็จจริงว่าข้อมูลที่แจ้งลงทะเบียนในครั้งนี้ไม่ตรงกับการปฏิบัติตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้ หรือข้อมูลต่างๆ ไม่เป็นความจริง 

การประกาศรายชื่อ 

สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านช่องทาง www.glo.or.th โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทําการยืนยันตัวตน (KYC) ที่ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศรายชื่อผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาที่กําหนดจะยกเลิกการเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

ติดต่อสอบถามสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเกี่ยวกับ ลงทะเบียนสมัครผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับรายละเอียด ลงทะเบียนสมัครผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถติดต่อในเวลาทำการตั้งแต่เวลา 7.30-15.30 น. ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ต่อไปนี้

 • 025289555
 • 025289541
 • 025289503
 • 025289532-7
 • 025289511-23 หรือ 
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2528-8688 

รายได้จากการขายสลากกินแบ่งของรัฐบาลได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้จากการจำหน่ายหรือส่วนลดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งของรัฐบาล ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีรายได้จากการขายสลากเพียงช่องทางเดียวตลอดปีจึงไม่มีหน้าต้องยื่นภาษีหรือเสียภาษี

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)