ย้อนหลังสถิติ 9 ปี พรรคการเมืองไหนได้เงินจากผู้เสียภาษีเยอะสุด?

ทั่วไป

1,915 VIEWS

การอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมือง (เดิมเรียกว่า การบริจาคภาษีที่ชำระให้พรรคการเมือง) เป็นสิทธิที่ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเลือกได้ว่าอยากให้เงินภาษีของตัวเองไปสนับสนุนพรรคการเมืองใดหรือไม่ก็ได้ ซึ่งการใช้สิทธินี้ก็ไม่ได้ทำให้ผู้เสียภาษีได้รับเงินคืนภาษีน้อยลงแต่อย่างใดด้วย เพราะเป็นการตัดเงินภาษีส่วนนึงแทนที่จะเอาเข้าคลังแผ่นดินก็เอาไปให้พรรคการเมืองตามความต้องการของเรานั่นเอง

เรามาดูกันว่าสถิติย้อนหลังจาก กกต. ตั้งแต่ปีภาษี 2551-2559 มีพรรคไหนได้รับการอุดหนุนเงินภาษีเยอะที่สุด เทียบกันแบบปีต่อปีกันไปเลย


ปีภาษี 2551 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2552)

เงินภาษีอุดหนุนพรรคการเมืองปีภาษี 2551
อันดับ พรรคการเมือง จำนวนผู้อุดหนุน ได้รับเงินอุดหนุน คิดเป็นสัดส่วน
1 พรรคประชาธิปัตย์ 59,768 คน ฿5,976,800 86.06%
2 พรรคเพื่อไทย 7,941 คน ฿794,100 11.43%
3 พรรคชาติไทยพัฒนา 263 คน ฿26,300 0.38%
4 พรรคเพื่อฟ้าดิน 212 คน ฿21,200 0.31%
5 พรรคประชากรไทย 204 คน ฿20,400 0.29%
6 – 35 อื่นๆ 1,063 คน ฿106,300 1.53%
รวม 69,451 คน ฿6,945,100 100%

หมายเหตุ:

 • ปีภาษี 2551 มี 35 พรรคที่ได้รับเงินภาษีอุดหนุน โดยมีจำนวนผู้อุดหนุนทั้งหมด 69,451 คน รวมเป็นเงิน ฿6,945,100
 • การยื่นภาษีประจำปีภาษี 2551 เกิดขึ้นหลังจากพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2551 ต่อจากพรรคพลังประชาชนซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลเดิมแต่ถูกยุบพรรคไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551

ปีภาษี 2552 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2553)

เงินภาษีอุดหนุนพรรคการเมืองปีภาษี 2552 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2553)
อันดับ พรรคการเมือง จำนวนผู้อุดหนุน ได้รับเงินอุดหนุน คิดเป็นสัดส่วน
1 พรรคประชาธิปัตย์ 81,330 คน ฿8,133,000 55.45%
2 พรรคการเมืองใหม่ 39,835 คน ฿3,983,500 27.16%
3 พรรคเพื่อไทย 23,057 คน ฿2,305,700 15.72%
4 พรรคชาติไทยพัฒนา 433 คน ฿43,300 0.30%
5 พรรคภูมิใจไทย 303 คน ฿30,300 0.21%
6 – 36 อื่นๆ 1,710 คน ฿117,100 1.17%
รวม 146,668 คน ฿14,666,800 100%

หมายเหตุ:

 • ปีภาษี 2552 มี 36 พรรคที่ได้รับเงินภาษีอุดหนุน โดยมีจำนวนผู้อุดหนุนทั้งหมด 146,668 คน รวมเป็นเงิน ฿14,666,800 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีภาษี 2551 เป็นเงิน ฿7,721,700 (+111.18%)
 • การยื่นภาษีประจำปีภาษี 2552 เกิดขึ้นหลังจากกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) จัดตั้ง ‘พรรคการเมืองใหม่’ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552 (ภายหลัง ‘พรรคการเมืองใหม่’ เปลี่ยนชื่อเป็น ‘พรรคสังคมประชาธิปไตย’ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556)

ปีภาษี 2553 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2554)

เงินภาษีอุดหนุนพรรคการเมืองปีภาษี 2553 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2554)
อันดับ พรรคการเมือง จำนวนผู้อุดหนุน ได้รับเงินอุดหนุน คิดเป็นสัดส่วน
1 พรรคประชาธิปัตย์ 81,819 คน ฿8,181,900 63.30%
2 พรรคเพื่อไทย 22,440 คน ฿2,244,000 17.36%
3 พรรคการเมืองใหม่ 20,495 คน ฿2,049,500 15.86%
4 พรรคชาติไทยพัฒนา 865 คน ฿86,500 0.67%
5 พรรคภูมิใจไทย 590 คน ฿59,000 0.46%
6 – 44 อื่นๆ 3,053 คน ฿305,300 2.36%
รวม 129,262 คน ฿12,926,200 100%

หมายเหตุ:

 • ปีภาษี 2553 มี 44 พรรคที่ได้รับเงินภาษีอุดหนุน โดยมีจำนวนผู้อุดหนุนทั้งหมด 129,262 คน รวมเป็นเงิน ฿12,926,200 ซึ่งลดลงจากปีภาษี 2552 เป็นเงิน ฿1,740,600 (-11.87%)
 • ภายหลัง ‘พรรคการเมืองใหม่’ เปลี่ยนชื่อเป็น ‘พรรคสังคมประชาธิปไตย’ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556

ปีภาษี 2554 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2555)

เงินภาษีอุดหนุนพรรคการเมืองปีภาษี 2554 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2555)
อันดับ พรรคการเมือง จำนวนผู้อุดหนุน ได้รับเงินอุดหนุน คิดเป็นสัดส่วน
1 พรรคประชาธิปัตย์ 96,616 คน ฿9,661,600 69.50%
2 พรรคเพื่อไทย 30,707 คน ฿3,070,700 22.09%
3 พรรคเพื่อฟ้าดิน 2,328 คน ฿232,800 1.67%
4 พรรคการเมืองใหม่ 2,119 คน ฿211,900 1.52%
5 พรรครักประเทศไทย 1,992 คน ฿199,200 1.43%
6 – 45 อื่นๆ 5,245 คน ฿524,500 3.77%
รวม 139,007 คน  ฿13,900,700  100% 

หมายเหตุ:

 • ปีภาษี 2554 มี 45 พรรคที่ได้รับเงินภาษีอุดหนุน โดยมีจำนวนผู้อุดหนุนทั้งหมด 139,007 คน รวมเป็นเงิน ฿13,900,700 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีภาษี 2553 เป็นเงิน ฿974,500 (+7.54%)
 • การยื่นภาษีประจำปีภาษี 2554 เกิดขึ้นหลังจากมีการเลือกตั้งในปี 2554 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 โดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

ปีภาษี 2555 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2556)

เงินภาษีอุดหนุนพรรคการเมืองปีภาษี 2555 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2556)
อันดับ พรรคการเมือง จำนวนผู้อุดหนุน ได้รับเงินอุดหนุน คิดเป็นสัดส่วน
1 พรรคประชาธิปัตย์ 108,594 คน ฿10,859,400 72.54%
2 พรรคเพื่อไทย 30,407 คน ฿3,040,700 20.31%
3 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 2,257 คน ฿225,700 1.51%
4 พรรคเพื่อฟ้าดิน 1,961 คน ฿178,100 1.31%
5 พรรครักประเทศไทย 1,781 คน ฿178,100 1.19
6 – 46 อื่นๆ 4,700 คน ฿470,000 3.14%
รวม 149,700คน ฿14,970,000 100%

หมายเหตุ:

 • ปีภาษี 2555 มี 46 พรรคที่ได้รับเงินภาษีอุดหนุน โดยมีจำนวนผู้อุดหนุนทั้งหมด 149,700 คน รวมเป็นเงิน ฿14,970,000 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีภาษี 2554 เป็นเงิน ฿1,069,300 (+7.69%)

ปีภาษี 2556 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2557)

เงินภาษีอุดหนุนพรรคการเมืองปีภาษี 2556 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2557)
อันดับ พรรคการเมือง จำนวนผู้อุดหนุน ได้รับเงินอุดหนุน คิดเป็นสัดส่วน
1 พรรคประชาธิปัตย์ 144,574 คน ฿14,457,400 78.89%
2 พรรคเพื่อไทย 26,069 คน ฿2,606,900 14.22%
3 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 3,277 คน ฿327,700 1.79%
4 พรรคเพื่อฟ้าดิน 2,081 คน ฿208,100 1.14%
5 พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย 1,355 คน ฿135,500 0.74%
6 – 64 อื่นๆ 5,914 คน ฿591,400 3.23%
รวม 183,270 คน ฿18,327,000 100%

หมายเหตุ:

 • ปีภาษี 2556 มี 64 พรรคที่ได้รับเงินภาษีอุดหนุน โดยมีจำนวนผู้อุดหนุนทั้งหมด 183,270 คน รวมเป็นเงิน ฿18,327,000 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีภาษี 2555 เป็นเงิน ฿3,357,000 (+22.42%)
 • การยื่นภาษีประจำปีภาษี 2556 เกิดขึ้นหลังจาก 153 ส.ส. ของพรรคประชาธิปัตย์ลาออกจากการเป็นส.ส. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2556 และพรรคเพื่อไทยประกาศการยุบสภาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556

ปีภาษี 2557 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2558)

เงินภาษีอุดหนุนพรรคการเมืองปีภาษี 2557 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2558)
อันดับ พรรคการเมือง จำนวนผู้อุดหนุน ได้รับเงินอุดหนุน คิดเป็นสัดส่วน
1 พรรคประชาธิปัตย์ 91,095 คน ฿9,109,500 79.99%
2 พรรคเพื่อไทย 13,836 คน ฿1,383,600 12.15%
3 พรรคเพื่อฟ้าดิน 1,569 คน ฿156,900 1.38%
4 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 1,563 คน ฿156,300 1.37%
5 พรรครักประเทศไทย 651 คน ฿65,100 0.57%
6 – 73 อื่นๆ 5,163 คน ฿516,300 4.53%
รวม 113,877 คน ฿11,387,700 100%

หมายเหตุ:

 • ปีภาษี 2557 มี 73 พรรคที่ได้รับเงินภาษีอุดหนุน โดยมีจำนวนผู้อุดหนุนทั้งหมด 113,877 คน รวมเป็นเงิน ฿11,387,700 ซึ่งลดลงจากปีภาษี 2556 เป็นเงิน ฿6,939,300 (-37.86%)
 • การยื่นภาษีประจำปีภาษี 2557 เกิดขึ้นหลังจากมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 แต่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 และมีการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ปีภาษี 2558 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2559)

เงินภาษีอุดหนุนพรรคการเมืองปีภาษี 2558 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2559)
อันดับ พรรคการเมือง จำนวนผู้อุดหนุน ได้รับเงินอุดหนุน คิดเป็นสัดส่วน
1 พรรคประชาธิปัตย์ 71,211 คน ฿7,121,100 78.07%
2 พรรคเพื่อไทย 12,609 คน ฿1,260,900 13.82%
3 พรรคเพื่อฟ้าดิน 1,511 คน ฿151,100 1.66%
4 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 804 คน ฿80,400 0.88%
5 พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย 514 คน ฿51,400 0.56%
6 – 70 อื่นๆ 4,567 คน ฿456,700 5.01%
รวม 91,216 คน ฿9,121,600 100%

หมายเหตุ:

 • ปีภาษี 2558 มี 70 พรรคที่ได้รับเงินภาษีอุดหนุน โดยมีจำนวนผู้อุดหนุนทั้งหมด 91,216 คน รวมเป็นเงิน ฿9,121,600 ซึ่งลดลงจากปีภาษี 2557 เป็นเงิน ฿2,266,100 (-19.90%)
 • ตลอดทั้งปีภาษี 2558 ไม่มีพรรคการเมืองในสภาฯ เนื่องจากมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทำหน้าที่อยู่

ปีภาษี 2559 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2560)

เงินภาษีอุดหนุนพรรคการเมืองปีภาษี 2559 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2560)
อันดับ พรรคการเมือง จำนวนผู้อุดหนุน ได้รับเงินอุดหนุน คิดเป็นสัดส่วน
1 พรรคประชาธิปัตย์ 57,818 คน ฿5,781,800 76.02%
2 พรรคเพื่อไทย 10,484 คน ฿1,048,400 13.79%
3 พรรคเพื่อฟ้าดิน 1,374 คน ฿137,400 1.81%
4 พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 568 คน ฿56,800 0.75%
5 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 557 คน ฿55,700 0.73%
6 – 69 อื่นๆ 5,251 คน ฿525,100 6.90%
รวม 76,052 คน ฿7,605,200 100%

หมายเหตุ:

 • ปีภาษี 2559 มี 69 พรรคที่ได้รับเงินภาษีอุดหนุน โดยมีจำนวนผู้อุดหนุนทั้งหมด 76,052 คน รวมเป็นเงิน ฿7,605,200 ซึ่งลดลงจากปีภาษี 2558 เป็นเงิน ฿1,516,400 (-16.62%)
 • ตลอดทั้งปีภาษี 2558 ไม่มีพรรคการเมืองในสภาฯ เนื่องจากมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทำหน้าที่อยู่

ข้อสังเกต

 • ผู้เสียภาษีหลายคนตัดสินใจไม่อุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมือง ทำให้สัดส่วนผู้อุดหนุนมีไม่ถึง 2% ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีทั้งหมดกว่า 4 ล้านคน) ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เพราะเข้าใจผิดว่าจะทำให้ตัวเองได้เงินคืนภาษีน้อยลงหรือเสียภาษีแพงขึ้น แต่ความจริงแล้วการอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมืองไม่ได้ทำให้คุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมากขึ้น และไม่ทำให้คุณได้รับเงินคืนภาษีน้อยลงแต่อย่างใด ถ้าคุณมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษีอยู่แล้วและมีพรรคที่ชื่นชอบก็สามารถใช้สิทธิอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคนั้นๆ ได้ และถ้าเคยยื่นภาษีไปโดยที่ไม่ได้ใช้สิทธิดังกล่าวก็ยังสามารถยื่นภาษีแก้ไขเพิ่มเติมย้อนหลังได้ภายในกำหนดยื่นภาษีอยู่
 • ปีที่มีการอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมืองมากที่สุด คือ ปีภาษี 2556 ได้รับเงินอุดหนุน ฿18,327,000
 • พรรคประชาธิปัตย์ เป็นพรรคการเมืองที่ได้รับการอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมืองมากที่สุด 9 ปีภาษีติดต่อกัน โดยปีที่พรรคประชาธิปัตย์ได้รับเงินอุดหนุนสูงสุด คือ ปีภาษี 2556 โดยมีผู้อุดหนุนรวม 144,574 คน เป็นเงินทั้งหมด ฿14,457,400
 • อันดับและสัดส่วนการได้รับอุดหนุนเงินภาษีสูงสุดจากผู้เสียภาษีอาจไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาฯ และไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลในช่วงนั้นๆ ด้วย
 • ปีภาษี 2551-2559 ยังคงใช้อัตราเงินอุดหนุนคงที่คนละ ฿100 ในขณะที่ตั้งแต่ปีภาษี 2561 เป็นต้นไป ผู้เสียภาษีจะเลือกได้ว่าจะอุดหนุนพรรคการเมืองได้สูงสุดถึง ฿500 (5 เท่าจากของเดิม)
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)