ย้อนหลังสถิติ 9 ปี พรรคการเมืองไหนได้เงินจากผู้เสียภาษีเยอะสุด?

ทั่วไป

การอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมือง (เดิมเรียกว่า การบริจาคภาษีที่ชำระให้พรรคการเมือง) เป็นสิทธิที่ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเลือกได้ว่าอยากให้เงินภาษีของตัวเองไปสนับสนุนพรรคการเมืองใดหรือไม่ก็ได้ ซึ่งการใช้สิทธินี้ก็ไม่ได้ทำให้ผู้เสียภาษีได้รับเงินคืนภาษีน้อยลงแต่อย่างใดด้วย เพราะเป็นการตัดเงินภาษีส่วนนึงแทนที่จะเอาเข้าคลังแผ่นดินก็เอาไปให้พรรคการเมืองตามความต้องการของเรานั่นเอง
เรามาดูกันว่าสถิติย้อนหลังจาก กกต. ตั้งแต่ปีภาษี 2551-2559 มีพรรคไหนได้รับการอุดหนุนเงินภาษีเยอะที่สุด เทียบกันแบบปีต่อปีกันไปเลย

ปีภาษี 2551 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2552)

เงินภาษีอุดหนุนพรรคการเมืองปีภาษี 2551
อันดับพรรคการเมืองจำนวนผู้อุดหนุนได้รับเงินอุดหนุนคิดเป็นสัดส่วน
1พรรคประชาธิปัตย์59,768 คน฿5,976,80086.06%
2พรรคเพื่อไทย7,941 คน฿794,10011.43%
3พรรคชาติไทยพัฒนา263 คน฿26,3000.38%
4พรรคเพื่อฟ้าดิน212 คน฿21,2000.31%
5พรรคประชากรไทย204 คน฿20,4000.29%
6 – 35อื่นๆ1,063 คน฿106,3001.53%
รวม69,451 คน฿6,945,100100%
หมายเหตุ:
 • ปีภาษี 2551 มี 35 พรรคที่ได้รับเงินภาษีอุดหนุน โดยมีจำนวนผู้อุดหนุนทั้งหมด 69,451 คน รวมเป็นเงิน ฿6,945,100
 • การยื่นภาษีประจำปีภาษี 2551 เกิดขึ้นหลังจากพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2551 ต่อจากพรรคพลังประชาชนซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลเดิมแต่ถูกยุบพรรคไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551

ปีภาษี 2552 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2553)

เงินภาษีอุดหนุนพรรคการเมืองปีภาษี 2552 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2553)
อันดับพรรคการเมืองจำนวนผู้อุดหนุนได้รับเงินอุดหนุนคิดเป็นสัดส่วน
1พรรคประชาธิปัตย์81,330 คน฿8,133,00055.45%
2พรรคการเมืองใหม่39,835 คน฿3,983,50027.16%
3พรรคเพื่อไทย23,057 คน฿2,305,70015.72%
4พรรคชาติไทยพัฒนา433 คน฿43,3000.30%
5พรรคภูมิใจไทย303 คน฿30,3000.21%
6 – 36อื่นๆ1,710 คน฿117,1001.17%
รวม146,668 คน฿14,666,800100%
หมายเหตุ:
 • ปีภาษี 2552 มี 36 พรรคที่ได้รับเงินภาษีอุดหนุน โดยมีจำนวนผู้อุดหนุนทั้งหมด 146,668 คน รวมเป็นเงิน ฿14,666,800 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีภาษี 2551 เป็นเงิน ฿7,721,700   (+111.18%)
 • การยื่นภาษีประจำปีภาษี 2552 เกิดขึ้นหลังจากกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) จัดตั้ง ‘พรรคการเมืองใหม่’ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552 (ภายหลัง ‘พรรคการเมืองใหม่’ เปลี่ยนชื่อเป็น ‘พรรคสังคมประชาธิปไตย’ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556)

ปีภาษี 2553 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2554)

เงินภาษีอุดหนุนพรรคการเมืองปีภาษี 2553 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2554)
อันดับพรรคการเมืองจำนวนผู้อุดหนุนได้รับเงินอุดหนุนคิดเป็นสัดส่วน
1พรรคประชาธิปัตย์81,819 คน฿8,181,90063.30%
2พรรคเพื่อไทย22,440 คน฿2,244,00017.36%
3พรรคการเมืองใหม่20,495 คน฿2,049,50015.86%
4พรรคชาติไทยพัฒนา865 คน฿86,5000.67%
5พรรคภูมิใจไทย590 คน฿59,0000.46%
6 – 44อื่นๆ3,053 คน฿305,3002.36%
รวม129,262 คน฿12,926,200100%
หมายเหตุ:
 • ปีภาษี 2553 มี 44 พรรคที่ได้รับเงินภาษีอุดหนุน โดยมีจำนวนผู้อุดหนุนทั้งหมด 129,262 คน รวมเป็นเงิน ฿12,926,200 ซึ่งลดลงจากปีภาษี 2552 เป็นเงิน ฿1,740,600 (-11.87%)
 • ภายหลัง ‘พรรคการเมืองใหม่’ เปลี่ยนชื่อเป็น ‘พรรคสังคมประชาธิปไตย’ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556

ปีภาษี 2554 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2555)

เงินภาษีอุดหนุนพรรคการเมืองปีภาษี 2554 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2555)
อันดับพรรคการเมืองจำนวนผู้อุดหนุนได้รับเงินอุดหนุนคิดเป็นสัดส่วน
1พรรคประชาธิปัตย์96,616 คน฿9,661,60069.50%
2พรรคเพื่อไทย30,707 คน฿3,070,70022.09%
3พรรคเพื่อฟ้าดิน2,328 คน฿232,8001.67%
4พรรคการเมืองใหม่2,119 คน฿211,9001.52%
5พรรครักประเทศไทย1,992 คน฿199,2001.43%
6 – 45อื่นๆ5,245 คน฿524,5003.77%
รวม139,007 คน ฿13,900,700 100% 
หมายเหตุ:
 • ปีภาษี 2554 มี 45 พรรคที่ได้รับเงินภาษีอุดหนุน โดยมีจำนวนผู้อุดหนุนทั้งหมด 139,007 คน รวมเป็นเงิน ฿13,900,700 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีภาษี 2553 เป็นเงิน ฿974,500 (+7.54%)
 • การยื่นภาษีประจำปีภาษี 2554 เกิดขึ้นหลังจากมีการเลือกตั้งในปี 2554 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 โดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

ปีภาษี 2555 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2556)

เงินภาษีอุดหนุนพรรคการเมืองปีภาษี 2555 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2556)
อันดับพรรคการเมืองจำนวนผู้อุดหนุนได้รับเงินอุดหนุนคิดเป็นสัดส่วน
1พรรคประชาธิปัตย์108,594 คน฿10,859,40072.54%
2พรรคเพื่อไทย30,407 คน฿3,040,70020.31%
3พรรคครูไทยเพื่อประชาชน2,257 คน฿225,7001.51%
4พรรคเพื่อฟ้าดิน1,961 คน฿178,1001.31%
5พรรครักประเทศไทย1,781 คน฿178,1001.19
6 – 46อื่นๆ4,700 คน฿470,0003.14%
รวม149,700คน฿14,970,000100%
หมายเหตุ:
 • ปีภาษี 2555 มี 46 พรรคที่ได้รับเงินภาษีอุดหนุน โดยมีจำนวนผู้อุดหนุนทั้งหมด 149,700 คน รวมเป็นเงิน ฿14,970,000 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีภาษี 2554 เป็นเงิน ฿1,069,300 (+7.69%)

ปีภาษี 2556 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2557)

เงินภาษีอุดหนุนพรรคการเมืองปีภาษี 2556 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2557)
อันดับพรรคการเมืองจำนวนผู้อุดหนุนได้รับเงินอุดหนุนคิดเป็นสัดส่วน
1พรรคประชาธิปัตย์144,574 คน฿14,457,40078.89%
2พรรคเพื่อไทย26,069 คน฿2,606,90014.22%
3พรรคครูไทยเพื่อประชาชน3,277 คน฿327,7001.79%
4พรรคเพื่อฟ้าดิน2,081 คน฿208,1001.14%
5พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย1,355 คน฿135,5000.74%
6 – 64อื่นๆ5,914 คน฿591,4003.23%
รวม183,270 คน฿18,327,000100%
หมายเหตุ:
 • ปีภาษี 2556 มี 64 พรรคที่ได้รับเงินภาษีอุดหนุน โดยมีจำนวนผู้อุดหนุนทั้งหมด 183,270 คน รวมเป็นเงิน ฿18,327,000 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีภาษี 2555 เป็นเงิน ฿3,357,000 (+22.42%)
 • การยื่นภาษีประจำปีภาษี 2556 เกิดขึ้นหลังจาก 153 ส.ส. ของพรรคประชาธิปัตย์ลาออกจากการเป็นส.ส. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2556 และพรรคเพื่อไทยประกาศการยุบสภาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556

ปีภาษี 2557 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2558)

เงินภาษีอุดหนุนพรรคการเมืองปีภาษี 2557 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2558)
อันดับพรรคการเมืองจำนวนผู้อุดหนุนได้รับเงินอุดหนุนคิดเป็นสัดส่วน
1พรรคประชาธิปัตย์91,095 คน฿9,109,50079.99%
2พรรคเพื่อไทย13,836 คน฿1,383,60012.15%
3พรรคเพื่อฟ้าดิน1,569 คน฿156,9001.38%
4พรรคครูไทยเพื่อประชาชน1,563 คน฿156,3001.37%
5พรรครักประเทศไทย651 คน฿65,1000.57%
6 – 73อื่นๆ5,163 คน฿516,3004.53%
รวม113,877 คน฿11,387,700100%
หมายเหตุ:
 • ปีภาษี 2557 มี 73 พรรคที่ได้รับเงินภาษีอุดหนุน โดยมีจำนวนผู้อุดหนุนทั้งหมด 113,877 คน รวมเป็นเงิน ฿11,387,700 ซึ่งลดลงจากปีภาษี 2556 เป็นเงิน ฿6,939,300 (-37.86%)
 • การยื่นภาษีประจำปีภาษี 2557 เกิดขึ้นหลังจากมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 แต่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 และมีการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ปีภาษี 2558 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2559)

เงินภาษีอุดหนุนพรรคการเมืองปีภาษี 2558 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2559)
อันดับพรรคการเมืองจำนวนผู้อุดหนุนได้รับเงินอุดหนุนคิดเป็นสัดส่วน
1พรรคประชาธิปัตย์71,211 คน฿7,121,10078.07%
2พรรคเพื่อไทย12,609 คน฿1,260,90013.82%
3พรรคเพื่อฟ้าดิน1,511 คน฿151,1001.66%
4พรรคครูไทยเพื่อประชาชน804 คน฿80,4000.88%
5พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย514 คน฿51,4000.56%
6 – 70อื่นๆ4,567 คน฿456,7005.01%
รวม91,216 คน฿9,121,600100%
หมายเหตุ:
 • ปีภาษี 2558 มี 70 พรรคที่ได้รับเงินภาษีอุดหนุน โดยมีจำนวนผู้อุดหนุนทั้งหมด 91,216 คน รวมเป็นเงิน ฿9,121,600 ซึ่งลดลงจากปีภาษี 2557 เป็นเงิน ฿2,266,100 (-19.90%)
 • ตลอดทั้งปีภาษี 2558 ไม่มีพรรคการเมืองในสภาฯ เนื่องจากมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทำหน้าที่อยู่

ปีภาษี 2559 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2560)

เงินภาษีอุดหนุนพรรคการเมืองปีภาษี 2559 (ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2560)
อันดับพรรคการเมืองจำนวนผู้อุดหนุนได้รับเงินอุดหนุนคิดเป็นสัดส่วน
1พรรคประชาธิปัตย์57,818 คน฿5,781,80076.02%
2พรรคเพื่อไทย10,484 คน฿1,048,40013.79%
3พรรคเพื่อฟ้าดิน1,374 คน฿137,4001.81%
4พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย568 คน฿56,8000.75%
5พรรคครูไทยเพื่อประชาชน557 คน฿55,7000.73%
6 – 69อื่นๆ5,251 คน฿525,1006.90%
รวม76,052 คน฿7,605,200100%

หมายเหตุ:

 • ปีภาษี 2559 มี 69 พรรคที่ได้รับเงินภาษีอุดหนุน โดยมีจำนวนผู้อุดหนุนทั้งหมด 76,052 คน รวมเป็นเงิน ฿7,605,200 ซึ่งลดลงจากปีภาษี 2558 เป็นเงิน ฿1,516,400 (-16.62%)
 • ตลอดทั้งปีภาษี 2558 ไม่มีพรรคการเมืองในสภาฯ เนื่องจากมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทำหน้าที่อยู่

ข้อสังเกต

 • ผู้เสียภาษีหลายคนตัดสินใจไม่อุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมือง ทำให้สัดส่วนผู้อุดหนุนมีไม่ถึง 2% ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีทั้งหมดกว่า 4 ล้านคน) ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เพราะเข้าใจผิดว่าจะทำให้ตัวเองได้เงินคืนภาษีน้อยลงหรือเสียภาษีแพงขึ้น แต่ความจริงแล้วการอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมืองไม่ได้ทำให้คุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมากขึ้น และไม่ทำให้คุณได้รับเงินคืนภาษีน้อยลงแต่อย่างใด ถ้าคุณมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษีอยู่แล้วและมีพรรคที่ชื่นชอบก็สามารถใช้สิทธิอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคนั้นๆ ได้ และถ้าเคยยื่นภาษีไปโดยที่ไม่ได้ใช้สิทธิดังกล่าวก็ยังสามารถยื่นภาษีแก้ไขเพิ่มเติมย้อนหลังได้ภายในกำหนดยื่นภาษีอยู่
 • ปีที่มีการอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมืองมากที่สุด คือ ปีภาษี 2556 ได้รับเงินอุดหนุน ฿18,327,000
 • พรรคประชาธิปัตย์ เป็นพรรคการเมืองที่ได้รับการอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมืองมากที่สุด 9 ปีภาษีติดต่อกัน โดยปีที่พรรคประชาธิปัตย์ได้รับเงินอุดหนุนสูงสุด คือ ปีภาษี 2556 โดยมีผู้อุดหนุนรวม 144,574 คน เป็นเงินทั้งหมด ฿14,457,400
 • อันดับและสัดส่วนการได้รับอุดหนุนเงินภาษีสูงสุดจากผู้เสียภาษีอาจไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาฯ และไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลในช่วงนั้นๆ ด้วย
 • ปีภาษี 2551-2559 ยังคงใช้อัตราเงินอุดหนุนคงที่คนละ ฿100 ในขณะที่ตั้งแต่ปีภาษี 2561 เป็นต้นไป ผู้เสียภาษีจะเลือกได้ว่าจะอุดหนุนพรรคการเมืองได้สูงสุดถึง ฿500 (5 เท่าจากของเดิม)