วินเซฟ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำมันวันละ 50 บาท นาน 3 เดือน

ทั่วไป

วินเซฟ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำมัน ช่วยวินมอเตอร์ไซค์ (ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง) จ่ายค่าน้ำมันกลุ่มเบนซิน เป็นเวลา 3 เดือนจำนวน 50 บาท/คน/วัน สูงสุด 250 บาทตลอดโครงการ กดยืนยันสิทธิ์ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง เริ่ม 5 พฤษภาคม 2565

วินเซฟ” ช่วยวินมอเตอร์ไซค์ จ่ายค่าน้ำมัน 50 บาท/คน/วัน นาน 3 เดือน

โครงการวินเซฟเป็นโครงการช่วยเหลือผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง (วินมอเตอร์ไซค์) เสนอโดยกระทรวงพลังงานโดยรัฐช่วยบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่พฤษภาคมกรกฎาคม 2565 รับสิทธิ์ส่วนลดค่าน้ำมันกลุ่มเบนซินในรูปแบบรัฐร่วมจ่าย 50% ไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน และไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 8 พฤษภาคท 2565 โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 106,655 สิทธิ์

สิทธิประโยชน์โครงการวินเซฟ

 • รัฐช่วยจ่าย 50% ไม่เกิน 50 บาท/วัน ไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 .

หมายเหตุ: หากใช้ไม่หมด ไม่สามารถสะสมสิทธิ์ไปใช้ในเดือนถัดไปได้

คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงทะเบียนวินเซฟ

 • เป็นผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
 • เป็นผู้ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2565
 • มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ 
 • ทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะถูกต้องตามกฎหมาย
 • ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของโครงการอื่นๆ ของรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ในโครงการอื่นๆ ของรัฐ

ช่องทางลงทะเบียนวินเซฟรับสิทธิ์ช่วยค่าน้ำมันวันละ 50 บาท

ผู้ใช้สิทธิ์วินเซฟสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปฯเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

วิธีกดรับสิทธิ์วินเซฟ

 1. ติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง
 2. เปิดแอปฯ เป๋าตัง
 3. กดที่แบนเนอร์สิทธิวินเซฟ
 4. กดยอมรับ ข้อตกลง และเงื่อนไข (ยืนยันการใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป)

หมายเหตุ: หากมีแอปฯ เป๋าตังอยู่แล้ว สามารถกดยืนยันสิทธิ์จากแบนเนอร์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

วิธีใช้สิทธิ์วินเซฟ

 1. เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนใช้สิทธิ์ โดยสามารถเติมได้ 3 ช่องทาง คือ Mobile Banking, QR Code พร้อมเพย์ และตู้ ATM
 2. เปิดแอปฯ เป๋าตัง และกดใช้สิทธิวินเซฟ
 3. สแกน QR Code จ่ายค่าน้ำมัน (กลุ่มเบนซิน) ที่สถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วม จากนั้นกดยืนยันการชำระเงิน

สถานีบริการที่สนใจร่วมโครงการ

กรุณากรอกแบบแจ้งความประสงค์ที่ www.doeb.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 เป็นต้นไป และสมัครแอปถุงเงิน ที่ธนาคารกรุงไทย

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)