วิธีสมัครยื่นภาษีออนไลน์ e-Filing โดยไม่ต้องเดินทาง

ทั่วไป

30,180 VIEWS

กรมสรรพากรมีระบบลงทะเบียนยื่นภาษีออนไลน์ e-Filing ให้ผู้เสียภาษีทั่วไปและเจ้าของธุรกิจไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่แล้ว โดยใช้วิธีสมัครผ่านระบบออนไลน์ฟรีและส่งเอกสารทางอีเมลจากที่บ้านได้เลย ทำครั้งเดียวใช้งานได้ตลอดไป

3 ขั้นตอนการสมัคร E-Filing ผ่านระบบออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บเพื่อลงทะเบียน

กรมสรรพากรเปิดระบบลงทะเบียน e-Filing ให้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยในหน้านี้จะขอข้อมูลทั่วไป เช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (เลขบัตรประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล)  ที่อยู่ เบอร์โทร และอีเมลที่จะใช้ลงทะเบียน

ในขั้นตอนนี้ อีเมลเป็นข้อมูลสำคัญที่สุด เพราะระบบลงทะเบียนยื่นภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากรจะส่งรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้ทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

ลงทะเบียนสมัครยื่นภาษีe-Filing

เมื่อตอบจนครบทั้ง 4 ส่วน ระบบจะออกแบบฟอร์ม ภ.อ.01 เพื่อให้นำไปเซ็นชื่อและแสกนส่งพร้อมกับเอกสารแนบทางอีเมลต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 แสกนเอกสารส่งทางอีเมล

ในขั้นตอนนี้ ผู้เสียภาษีไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย เพียงแค่เตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการสมัครแล้วแสกนส่งทางอีเมลให้สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ภายใน 15 วัน โดยเอกสารที่ต้องส่งทางอีเมลมี 3 ชิ้น ดังนี้

1. แบบ ภ.อ.01 (ได้รับตอนลงทะเบียนออนไลน์) เซ็นสำเนาถูกต้องพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)

2. ข้อตกลงการยื่นแบบฯ ออนไลน์ (ได้รับตอนลงทะเบียนออนไลน์) เซ็นสำเนาถูกต้องพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)

3. หลักฐานยืนยันผู้ทำรายการ ได้แก่

3.1 บุคคลธรรมดา มี 1 ชิ้น คือ สำเนาบัตรประชาชนเซ็นสำเนาถูกต้อง แล้วส่งทางอีเมลที่ระบบของกรมสรรพากรแจ้งมา

3.2 นิติบุคคล มี 2 ชิ้น ได้แก่ 1) สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจทุกคนและเซ็นสำเนาถูกต้อง และ 2) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ไม่เกิน 6 เดือนเซ็นสำเนาถูกต้องพร้อมตราประทับ (ถ้ามี) แล้วส่งทางอีเมลที่ระบบของกรมสรรพากรแจ้งมา

ขั้นตอนที่ 3 รอรับ username/password

หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่ส่งทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านมาให้เพื่อเริ่มต้นใช้งานต่อไป โดยจะส่งทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ หากต้องการชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์ด้วย ต้องติดต่อธนาคารที่ใช้บริการอยู่เพื่อขอรับบริการส่วนนี้ต่อไป

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)