วิธีขึ้นรางวัลสลากดิจิทัล เมื่อถูกรางวัลสลาก 80 บาทที่ซื้อบนเป๋าตัง

ทั่วไป

8,325 VIEWS

วิธีขึ้นรางวัลสลากดิจิทัล เมื่อถูกรางวัลสลาก 80 บาทที่ซื้อจาก ผ่านแอป “เป๋าตัง” โดยสามารถเลือก ขึ้นรางวัล ผ่านแอปได้ภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่ออกรางวัล เสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม 1%

วิธีขึ้นรางวัลสลากดิจิทัล

2 ขั้นตอนการขึ้นรางวัลสลากดิจิทัลผ่านแอป เป๋าตัง

  1. ระบบทำการแจ้งเตือนผ่านแอป “เป๋าตัง” – ระบบจะแจ้งข้อความว่า “ยินดีด้วย คุณถูกรางวัล งวดวันที่ X เดือน 25XX ดูรายละเอียดได้ที่บริการ “สลากกินแบ่งรัฐบาล” ในแอปฯ เป๋าตัง”
  2. เลือกสลากที่ถูกรางวัล แล้วกดปุ่ม “ขึ้นรางวัล”

ซื้อ สลากดิจิทัล ผ่านแอป “เป๋าตัง” สามารถเลือก ขึ้นรางวัล ผ่านแอปได้ หรือไปรับใบจริงก็ได้

กรณีซื้อ สลากดิจิทัล ผ่านแอป “เป๋าตัง” แล้วถูกรางวัลใดๆ ที่ไม่ใช่รางวัลที่ 1 สามารถเลือก ขึ้นรางวัล ผ่านแอปได้ภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่ออกรางวัล โดยจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปเมื่อถูกรางวัล

ผู้ถูกรางวัลสามารถเลือกรับรางวัลผ่านแอปได้โดยเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม 1% ทั้งนี้ ธนาคารจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกไว้กับแอปพลิเคชันเป๋าตัง ภายในเวลา 12 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในอนาคตจะปรับเปลี่ยนให้สามารถผูกบัญชีธนาคารอื่นๆ ได้ เพื่อความสะดวกของผู้ซื้อสลากดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกรางวัลสามารถเลือกมารับเงินรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ ก็ได้ โดยกำหนดวันและเวลาที่ต้องการเข้ามารับเงินรางวัลเพื่อให้สำนักงานสลากฯ จัดเตรียมสลากฉบับจริงส่งคืนให้กับผู้ซื้อ เพื่อเข้าสู่กระบวนการขึ้นเงินรางวัล โดยวิธีนี้จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 1% ให้ธนาคารกรุงไทย แต่ยังคงต้องเสียค่าอากรแสตมป์ 0.5% ตามปกติ

หากถูกรางวัลแล้วไม่แจ้งว่าจะรับรางวัลผ่านช่องทางใดภายใน 15 วัน ระบบจะถือว่าเลือกรับรางวัลที่สำนักงานสลากฯ

อนึ่ง กรณีที่ถูกรางวัลสลากที่จำหน่ายผ่านแอปเป๋าตัง ผู้ถูกรางวัลจะต้องแจ้งในระบบว่าจะเลือกรับเงินรางวัลผ่านช่องทางใดภายใน 15 วัน หากพ้นกำหนดดังกล่าว ผู้ถูกรางวัลจะต้องมาขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลาก สนามบินน้ำ เท่านั้น โดยต้องมาขึ้นรางวัลภายใน 2 ปี

ทั้งนี้ สลากที่ซื้อไว้ผ่านแพลตฟอร์มของแอปเป๋าตังจะแสดงอยู่ในประวัติข้อมูลการซื้อเป็นเวลา 1 ปี

ขั้นตอนการขึ้นรางวัลสลากดิจิทัลผ่านแอปเป๋าตัง

การรับเงินรางวัวลผ่านแอปเป๋าตัง ผู้ถูกรางวัลต้องผูกบัญชีรับเงินรางวัลก่อน โดยขั้นตอนผูกบัญชีรับเงินรางวัลมีดังนี้

  1. ไปที่แอป “เป๋าตัง”
  2. เลือกเมนูอื่นๆ
  3. เลือกผูกบัญชีรับเงินรางวัล
  4. เลือกบัญชีที่ต้องการรับเงินรางวัล
  5. ทำตามขั้นตอนการผูกบัญชี
  6. ตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันการผูกบัญชี
  7. ใส่ PIN 6 หลัก
  8. ระบบแสดงข้อความผูกบัญชีรับเงินสำเร็จ

ตารางภาษีของแต่ละรางวัล

รางวัลที่ออก มูลค่ารางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล (สลากแบบธรรมดา)
หักอากรแสตมป์ 0.5% หักค่าธรรมเนียมขึ้นรางวัลผ่านแอป “เป๋าตัง” 1% เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี
รางวัลที่ 1 6,000,000 30,000 ไม่สามารถขึ้นรางวัลผ่านแอปได้ 5,970,000
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 4,000 20 40 3,940
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 4,000 20 40 3,940
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 2,000 10 20  1,970
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 100,000 500 1,000 98,500
รางวัลที่ 2 200,000 1,000 2,000 197,000
รางวัลที่ 3 80,000 400 800 78,800
รางวัลที่ 4 40,000 200 400 39,400
รางวัลที่ 5 20,000 100 200 19,700

หมายเหตุ: สลากธรรมดา เสียภาษี 0.5% และเมื่อรับรางวัลแล้ว ผู้ถูกรางวัลไม่มีหน้าที่ต้องนำมายื่นภาษี  อ่านเพิ่มเติม ถูกหวยต้องเสียภาษีรึเปล่า?

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)