วันหยุด 2566 – ปฏิทินวันหยุดราชการ วันหยุดยาว (อัปเดตล่าสุด)

ทั่วไป

42,881 VIEWS

วันหยุด 2566 ปฏิทินวันหยุดราชการ (อัปเดตล่าสุด) เรียงลำดับ วันหยุด 2566 ตามปฏิทินของแต่ละเดือน ดังนี้

มกราคม 2566

 • วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 วันขึ้นปีใหม่
 • วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

กุมภาพันธ์ 2566

 • ไม่มีการประกาศวันหยุด

มีนาคม 2566

 • วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา

หมายเหตุ: วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นวันครบกำหนดยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2565 แบบกระดาษวันสุดท้าย

เมษายน 2566

 • วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 วันจักรี (วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์)
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 วันสงกรานต์

หมายเหตุ: วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เป็นวันครบกำหนดยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2565 ผ่านระบบออนไลน์วันสุดท้าย

พฤษภาคม 2566

 • วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 วันแรงงานแห่งชาติ
 • วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล
 • วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 วันพืชมงคล

หมายเหตุ: วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส. 2566

มิถุนายน 2566

 • วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 วันวิสาขบูชา และ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 • วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

กรกฎาคม 2566

 • วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 วันหยุดพิเศษตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

สิงหาคม 2566

 • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา
 • วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 วันเข้าพรรษา
 • วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

กันยายน 2566

 • ไม่มีการประกาศวันหยุด

ตุลาคม 2566

 • วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช

หมายเหตุ: วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นวันครบกำหนดยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี 2565 แบบกระดาษวันสุดท้าย และวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เป็นวันครบกำหนดยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี 2565 ผ่านระบบออนไลน์วันสุดท้าย

พฤศจิกายน 2566

 • ไม่มีการประกาศวันหยุด

ธันวาคม 2566

 • วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)
 • วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 • วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 วันหยุดพิเศษตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 วันสิ้นปี
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)