วันหยุด 2565 – ปฏิทินวันหยุดราชการ วันหยุดยาว (อัปเดตล่าสุด)

ทั่วไป

63,753 VIEWS

วันหยุด 2565 ปฏิทินวันหยุดราชการ (อัปเดตล่าสุด) เรียงลำดับตามปฏิทินในแต่ละเดือน ดังนี้

มกราคม 2565

 • วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 วันขึ้นปีใหม่
 • วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 ชดเชยวันขึ้นปีใหม่

กุมภาพันธ์ 2565

 • วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 วันมาฆบูชา

มีนาคม 2565

 • ไม่มีการประกาศวันหยุด

หมายเหตุ: วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นวันครบกำหนดยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2564 แบบกระดาษวันสุดท้าย

เมษายน 2565

 • วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 วันจักรี (วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์)
 • วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 วันสงกรานต์
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565 วันสงกรานต์
 • วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565 วันสงกรานต์

หมายเหตุ: วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เป็นวันครบกำหนดยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2564 ผ่านระบบออนไลน์วันสุดท้าย

พฤษภาคม 2565

 • วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล
 • วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล
 • วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา
 • วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 ชดเชยวันวิสาขบูชา

มิถุนายน 2565

 • วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กรกฎาคม 2565

 • วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2565 วันเข้าพรรษา
 • วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ* (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564)
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • วันศุกร์ 29 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ* (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564)

ข้อสังเกต: เดือนกรกฎาคม จะมีวันหยุดยาว 5 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 (พุธ-อาทิตย์) และวันหยุดยาว 4 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 (พฤหัสบดี-อาทิตย์)

สิงหาคม 2565

 • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

กันยายน 2565

 • ไม่มีการประกาศวันหยุด

หมายเหตุ: วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เป็นวันครบกำหนดยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี 2565 แบบกระดาษวันสุดท้าย

ตุลาคม 2565

 • วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ* (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564)
 • วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 ชดเชยวันปิยมหาราช

ข้อสังเกต: เดือนตุลาคม จะมีวันหยุดยาว 4 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 13-16 ตุลาคม 2565 (พฤหัสบดี-อาทิตย์)

หมายเหตุ: วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2565 เป็นวันครบกำหนดยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี 2565 ผ่านระบบออนไลน์วันสุดท้าย

พฤศจิกายน 2565

 • วันพุธที่ 16 – วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ช่วงการประชุมเอเปค (APEC) ครั้งที่ 29 เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2565)

ข้อสังเกต: เดือนพฤศจิกายน จะมีวันหยุดยาว 5 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2565 (พุธ-อาทิตย์) เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

ธันวาคม 2565

 • วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)
 • วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 • วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ* (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564)
 • วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี

ข้อสังเกต: เดือนธันวาคม จะมีวันหยุดยาว 4 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 30-31 ธันวาคม 2565 ต่อเนื่องถึงวันที่ 1-2 มกราคม 2566 (ศุกร์-จันทร์)

ข้อสังเกตเกี่ยวกับ วันหยุด 2565

 • วันหยุดราชการกรณีพิเศษ เพิ่มเติมจำนวน 4 วัน ได้แก่ 15 ก.ค. 29 ก.ค. 14 ต.ค. และ 30 ธ.ค. 2565 เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันในแต่ละช่วงเชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการประกาศเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศด้วย
 • นอกจากนี้ ยังมีวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพิ่มเติมอีก 3 วัน ได้แก่ 16-18 พ.ย. 2565 เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการจัดประชุมเอเปค APEC ครั้งที่ 29
 • ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือมีราชการสำคัญในวันหยุดราชการดังกล่าว ที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อน หากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน สำหรับในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีต่อไป
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)