วันหยุดราชการ ประจำปี 2565 (อัพเดตล่าสุด)

ทั่วไป

23,925 VIEWS

วันหยุดราชการ 2565 ประจำปี เรียงลำดับตามปฏิทินในแต่ละเดือน ดังนี้

มกราคม 2565

 • วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 ชดเชยวันขึ้นปีใหม่

กุมภาพันธ์ 2565

 • วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 วันมาฆบูชา

มีนาคม 2565

 • ไม่มีการประกาศวันหยุด

หมายเหตุ: วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นวันครบกำหนดยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2565 แบบกระดาษวันสุดท้าย

เมษายน 2565

 • วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 วันจักรี
 • วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 วันสงกรานต์
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565 วันสงกรานต์
 • วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565 วันสงกรานต์

หมายเหตุ: วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2565 เป็นวันครบกำหนดยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2565 ผ่านระบบออนไลน์วันสุดท้าย

พฤษภาคม 2565

 • วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล
 • วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล
 • วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 ชดเชยวันวิสาขบูชา

มิถุนายน 2565

 • วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กรกฎาคม 2565

 • วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2565 วันเข้าพรรษา
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สิงหาคม 2565

 • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

กันยายน 2565

 • ไม่มีการประกาศวันหยุด

ตุลาคม 2565

 • วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 ชดเชยวันปิยมหาราช

พฤศจิกายน 2565

 • ไม่มีการประกาศวันหยุด

ธันวาคม 2565

 • วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)
 • วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 • วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)