วันหยุดราชการ ประจำปี 2564 (อัพเดตล่าสุด)

ทั่วไป

559,947 VIEWS

วันหยุดราชการ 2564 รวม 24 วัน (รวมวันหยุดประจำภาคของทุกภาค) เรียงลำดับตามปฏิทินในแต่ละเดือน ดังนี้

มกราคม 2564

 • วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 วันขึ้นปีใหม่

กุมภาพันธ์ 2564

 • วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันตรุษจีน (วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563)
 • วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 วันมาฆบูชา

มีนาคม 2564

 • วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม ประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี (วันหยุดราชการประจำภาคเหนือ*)

เมษายน 2564

 • วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 วันจักรี
 • วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 วันสงกรานต์ (วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563)
 • วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
 • วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
 • วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 วันสงกรานต์

พฤษภาคม 2564

 • วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 วันฉัตรมงคล
 • วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 วันพืชมงคล และประเพณีงานบุญบั้งไฟ (วันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ*)
 • วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา

มิถุนายน 2564

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

หมายเหตุ: วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นวันครบกำหนดยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2563 วันสุดท้าย

กรกฎาคม 2564

 • วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
 • (ยกเลิก) วันอังคารที่ 27 กรกฏาคม 2564 ชดเชยวันเข้าพรรษา (ยกเลิก ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2564)
 • วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สิงหาคม 2564

 • วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

กันยายน 2564

 • วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 วันมหิดล (วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563)

ตุลาคม 2564

 • วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 วันสารทเดือนสิบ (วันหยุดราชการประจำภาคใต้*)
 • วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 วันออกพรรษา (วันหยุดราชการประจำภาคกลาง*)
 • วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 ชดเชยวันปิยมหาราช (เลื่อนจากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563)

พฤศจิกายน 2564

 • ไม่มีการประกาศให้มีวันหยุด

ธันวาคม 2564

 • วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)
 • วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี

*หลักเกณฑ์วันหยุดประจำภาค

วันหยุดราชการ 2564 มีการกำหนดวันหยุดประจำภาคจะแบ่งภาคตาม ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ซึ่งจัดกลุ่มจังหวัดต่างๆ ของแต่ละภาคออกเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคเหนือประกอบด้วย 17 จังหวัดต่อไปนี้

 1. เชียงใหม่
 2. แม่ฮ่องสอน
 3. ลำปาง
 4. ลำพูน
 5. เชียงราย
 6. น่าน
 7. พะเยา
 8. แพร่
 9. ตาก
 10. พิษณุโลก
 11. เพชรบูรณ์
 12. สุโขทัย
 13. อุตรดิตถ์
 14. กำแพงเพชร
 15. นครสวรรค์
 16. พิจิตร
 17. อุทัยธานี
ภาคกลาง (จังหวัดภาคกลาง และ ภาคตะวันออก)

ภาคกลางประกอบจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก รวม 26 จังหวัดต่อไปนี้

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. ชัยนาท
 3. อยุธยา
 4. ลพบุรี
 5. สระบุรี
 6. สิงห์บุรี
 7. อ่างทอง
 8. นนทบุรี
 9. ปทุมธานี
 10. นครปฐม
 11. สมุทรปราการ
 12. กาญจนบุรี
 13. ราชบุรี
 14. สุพรรณบุรี
 15. ประจวบคีรีขันธ์
 16. เพชรบุรี
 17. สมุทรสงคราม
 18. สมุทรสาคร
 19. ฉะเชิงเทรา
 20. ชลบุรี
 21. ระยอง
 22. จันทบุรี
 23. ตราด
 24. นครนายก
 25. ปราจีนบุรี
 26. สระแก้ว
ภาคใต้ (จังหวัดภาคใต้ และ ภาคใต้ชายแดน)

ภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน รวม 14 จังหวัดต่อไปนี้

 1. ชุมพร
 2. นครศรีธรรมราช
 3. พัทลุง
 4. สุราษฎร์ธานี
 5. สงขลา
 6. กระบี่
 7. ตรัง
 8. พังงา
 9. ภูเก็ต
 10. ระนอง
 11. สตูล
 12. นราธิวาส
 13. ปัตตานี
 14. ยะลา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ประกอบด้วย จังหวัดต่อไปนี้

 1. บึงกาฬ
 2. เลย
 3. หนองคาย
 4. หนองบัวลำภู
 5. อุดรธานี
 6. นครพนม
 7. มุกดาหาร
 8. สกลนคร
 9. กาฬสินธุ์
 10. ขอนแก่น
 11. มหาสารคาม
 12. ร้อยเอ็ด
 13. ชัยภูมิ
 14. นครราชสีมา
 15. บุรีรัมย์
 16. สุรินทร์
 17. ยโสธร
 18. ศรีสะเกษ
 19. อำนาจเจริญ
 20. อุบลราชธานี
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)