เพิ่ม วันหยุดราชการ 16-18 พฤศจิกายน 3 จว. รับประชุมเอเปค

ทั่วไป

9,482 VIEWS

ครม. เห็นชอบ เพิ่ม “วันหยุดราชการ” เป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ รองรับช่วงการประชุมเอเปค APEC ครั้งที่ 29

ครม. อนุมัติ 16-18 พฤศจิกายน 2565 “วันหยุดราชการ” เป็นกรณีพิเศษ รองรับการประชุม APEC เฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัด

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร อำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งเพื่อให้การอารักขาและการรักษาความปลอดภัยผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ในส่วนของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นควรให้ช่วงวันดังกล่าวเป็นวันทำการตามปกติ โดยจะขอความร่วมมือ ให้หน่วยงานที่ไม่ได้ให้บริการประชาชนหรือไม่ใช่ ส่วนงานที่มีความสําคัญต่อระบบสถาบันการเงิน (critical function) ซึ่งหากมีการหยุดชะงักอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน เน้นการทำงานที่บ้าน (WFH) ขณะที่ รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ภาคเอกชน และกระทรวงแรงงาน ให้พิจารณาความเหมาะสม โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ หรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน

ไทยเป็นเจ้าภาพประชุม APEC ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2565

ดังนี้ วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2565 เป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี และ วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 เป็นการประชุมผู้นำและกิจกรรมคู่สมรส

รายชื่อ 20 เขตเศรษฐกิจ ที่เข้าร่วมประชุมเอเปค

ทั้งนี้ จะมีผู้นำและคู่สมรส ผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคจำนวน 20 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่

 1. ออสเตรเลีย
 2. บรูไนดารุสซาลาม
 3. แคนาดา
 4. ชิลี
 5. สาธารณรัฐประชาชนจีน
 6. เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
 7. อินโดนีเซีย
 8. เกาหลีใต้
 9. ญี่ปุ่น
 10. มาเลเซีย
 11. เม็กซิโก
 12. นิวซีแลนด์
 13. ปาปัวนิวกินี
 14. เปรู
 15. ฟิลิปปินส์
 16. รัสเซีย
 17. สิงคโปร์
 18. จีนไทเป
 19. สหรัฐอเมริกา และ
 20. เวียดนาม

นอกจากนี้ ยังมีสำนักเลขาธิการเอเปค ผู้สังเกตการณ์ 3 หน่วยงาน ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะแขกของเจ้าภาพ ได้แก่

 1. สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)
 2. สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภาคพื้นแปซิฟิก (Pacific Economic Cooperation Council – PECC) และ
 3. กรอบการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิก (Pacific Islands Forum – PIF)

และยังรวมถึงเขตเศรษฐกิจและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ด้วย จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

วันหยุดในช่วงตุลาคม-ธันวาคม 2565

ตุลาคม 2565

 • วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ* (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564)
 • วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 ชดเชยวันปิยมหาราช

ข้อสังเกต: เดือนตุลาคม จะมีวันหยุดยาว 4 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 13-16 ตุลาคม 2565 (พฤหัสบดี-อาทิตย์)

หมายเหตุ: วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2565 เป็นวันครบกำหนดยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี 2565 ผ่านระบบออนไลน์วันสุดท้าย

พฤศจิกายน 2565

 • วันพุธที่ 16 – วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ช่วงการประชุมเอเปค (APEC) ครั้งที่ 19 เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2565)

ข้อสังเกต: เดือนพฤศจิกายน จะมีวันหยุดยาว 5 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2565 (พุธ-อาทิตย์) เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

ธันวาคม 2565

 • วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)
 • วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 • วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ* (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564)
 • วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี

ข้อสังเกต: เดือนธันวาคม จะมีวันหยุดยาว 4 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 30-31 ธันวาคม 2565 ต่อเนื่องถึงวันที่ 1-2 มกราคม 2566 (ศุกร์-จันทร์)

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)