วันหยุดมิถุนายน 2566 เช็กวันหยุดยาว มิถุนายน

ทั่วไป

1,764 VIEWS

วันหยุดมิถุนายน 2566 เช็กวันหยุดยาว เดือนมิถุนายน จะมีวันหยุดยาว 3 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2566 (เสาร์-จันทร์)

วันหยุดมิถุนายน 2566

เดือนมิถุนายน 2566 มีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ รวม 8 วัน และวันหยุดราชการอีก 1 วัน ทำให้เดือนมิถุนายน 2566 มีวันหยุดรวมทั้งสิ้น 9 วัน โดยวันหยุดราชการนอกเหนือจากวันเสาร์-อาทิตย์ ได้แก่

 • วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 วันวิสาขบูชา และ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 • วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

วันหยุดที่เหลือของปี 2566

กรกฎาคม 2566

 • วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สิงหาคม 2566

 • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา
 • วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 วันเข้าพรรษา
 • วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

กันยายน 2566

 • ไม่มีการประกาศวันหยุด

ตุลาคม 2566

 • วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช

หมายเหตุ: วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นวันครบกำหนดยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี 2566 แบบกระดาษวันสุดท้าย และวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เป็นวันครบกำหนดยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี 2566 ผ่านระบบออนไลน์วันสุดท้าย

พฤศจิกายน 2566

 • ไม่มีการประกาศวันหยุด

ธันวาคม 2566

 • วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)
 • วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 • วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 วันสิ้นปี
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)