วันหยุดตุลาคม 2566 เช็กวันหยุดยาว ตุลาคม

ทั่วไป

3,887 VIEWS

วันหยุดตุลาคม 2566 เช็กวันหยุดยาว เดือนตุลาคม จะมีวันหยุดยาว 3 วันติดต่อกัน 2 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2566 (ศุกร์-อาทิตย์) และตั้งแต่วันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2566 (เสาร์-จันทร์)

วันหยุดตุลาคม 2566

เดือนตุลาคม 2566 มีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ รวม 9 วัน และวันหยุดราชการอีก 2 วัน ทำให้เดือนตุลาคม 2566 มีวันหยุดรวมทั้งสิ้น 11 วัน โดยวันหยุดราชการนอกเหนือจากวันเสาร์-อาทิตย์ ได้แก่

  • วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  • วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช

หมายเหตุ: วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นวันครบกำหนดยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี 2566 แบบกระดาษวันสุดท้าย และวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เป็นวันครบกำหนดยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี 2566 ผ่านระบบออนไลน์วันสุดท้าย

วันหยุดที่เหลือของปี 2566

พฤศจิกายน 2566

  • ไม่มีการประกาศวันหยุด

ธันวาคม 2566

  • วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)
  • วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 วันรัฐธรรมนูญ
  • วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
  • วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 วันหยุดพิเศษตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566
  • วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 วันสิ้นปี
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)