รายชื่อ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ที่ อย.รับรองแล้ว (อัพเดตล่าสุด)

ทั่วไป

15,397 VIEWS

อย. รับรองรายชื่อ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Fingertip Pulse Oximeter) ท่ีได้รับการอนุญาตให้ผลิต/นำเข้าได้ จำนวน 70 รายการ พร้อมรายชื่อผู้ผลิตและข้อมูลติดต่อผู้นำเข้าเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว เพื่อให้ประชาชนติดต่อหาซื้อและค้นหาสถานที่จำหน่ายได้อย่างถูกต้องต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยรายชื่อ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Fingertip Pulse Oximeter) ซึ่งได้รับการอนุญาตให้ผลิตและนำเข้า ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ดังนี้

รายชื่อ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Fingertip Pulse Oximeter) ที่ อย. รับรองแล้ว

1. Rossmax Fingertip Pulse Oximeter Model : SB100

 • ผู้ผลิต ROSSMAX INNOTEK CORP. JHUBEI FACTORY
 • ผู้นำเข้า บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จํากัด โทร 0 2804 1000

2. Rossmax Fingertip Pulse Oximeter Model : SB210

 • ผู้ผลิต ROSSMAX INNOTEK CORP. JHUBEI FACTORY
 • ผู้นำเข้า บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จํากัด โทร 0 2804 1000

3. Pulse Oximeter Model : FS20C, FS20F

 • ผู้ผลิต Hunan Accurate Bio-Medical Technology Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท เซนต์เมด จํากัด (มหาชน) โทร 0 2527 8075-8

4. Fingertip Pulse Oximeter Model : YK-82C

 • ผู้ผลิต XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD
 • ผู้นำเข้า บริษัท เอเอ็มเค เมดิคอล จํากัด โทร 081 818 3961

5. YAMADA Pulse Oximeter Model : M120

 • ผู้ผลิต SHENZHEN FITFAITH TECHNOLOGY CO., LTD
 • ผู้นำเข้า บริษัท สยามเฮลตี้เวิลด์ จํากัด โทร 0 2016 6666

6. Pulse Oximeter Model : JPD-500G (Bluetooth)

 • ผู้ผลิต Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd
 • ผู้นำเข้า บริษัท เทลลี่ 360 จํากัด โทร 063 196 5360

7. Finger Clip Pulse Oximeter Model : P-01

 • ผู้ผลิต SHENZHEN JIANGNAN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
 • ผู้นำเข้า บริษัท ซูววีนาวว์ จํากัด โทร 065 692 8987

8. Fingertip Pulse Oximeter Model : M70C

 • ผู้ผลิต Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd
 • ผู้นำเข้า บริษัท เทลลี่ 360 จํากัด โทร 063 196 5360

9. Pulse Oximeter Model : A3

 • ผู้ผลิต Shenzhen Hexin Zondan Medical Equipment Co.,Ltd
 • ผู้นำเข้า บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จํากัด โทร 0 2748 1993-5

10. Fingertip Oximeter Model : PC-60F

 • ผู้ผลิต Shenzhen Creative Industry Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท เมดิทอป จํากัด โทร 0 2933 1133

11. Pulse Oximeter Model : JPD-500D

 • ผู้ผลิต Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท ออลล์เวล ไลฟ์ จํากัด โทร 0 2424 3555

12. Pulse Oximeter Model : CMS50D

 • ผู้ผลิต Contec Medical Systems Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท นิซูกิ เมดิคอล จํากัด โทร 0 2180 0731-2

13. Yuwell Finger Pulse Oximeter Model : YX102, YX306

 • ผู้ผลิต JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO.,LTD
 • ผู้นำเข้า บริษัท ทรู ไลน์ เมด จํากัด โทร 0 2918 5243

14. blue dot Pulse Oximeter Model : B-PO011

 • ผู้ผลิต Shenzhen Yimi Life Technology Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท ไลฟ์บ้อกซ์ เอเชีย จํากัด โทร 081 654 3451

15. Pulse oximeter Model : CMS50D-BT

 • ผู้ผลิต CONTEC MEDICAL SYSTEMS Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จํากัด โทร 0 2748 1993-5

16. Pulse oximeter Model : CMS50D, CMS50DL

 • ผู้ผลิต CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD.
 • ผู้นำเข้า บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จํากัด โทร 0 2748 1993-5

17. Pulse Oximeter Model : FS20A

 • ผู้ผลิต Hunan Accurate Bio-Medical Technology Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท วินเบสท์ อินดัสเทรี่ยล (ไทยแลนด์) จํากัด โทร 0 3857 0083

18. Pulse Oximeter Model : OK1

 • ผู้ผลิต Shenzhen Kinghat Technology Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท แวค อินโฟเทค จํากัด โทร 0 2539 9352

19. Pulse-oximeter Pulmoni Model : KM-350

 • ผู้ผลิต Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท เวิลด์เมดอีควิปเม้นท์ จํากัด โทร 0 2512 5312

20. Pulse Oximeter Model : OK1, OK2, OK3

 • ผู้ผลิต Shenzhen Kinghat Technology Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท แวค อินโฟเทค จํากัด โทร 0 2539 9352

21. bluedot Pulse Oximeter Model : B-PO091

 • ผู้ผลิต Dongguan Lingxin Technology Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท ไลฟ์บ้อกซ์ เอเชีย จํากัด โทร 081 654 3451

22. Lifebox Pulse Oximeter Model : L-PO02

 • ผู้ผลิต Dongguan Lingxin Technology Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท ไลฟ์บ้อกซ์ เอเชีย จํากัด โทร 081 654 3451

23. FINGERTIP PULSE OXIMETER Model : PC-60A

 • ผู้ผลิต Shenzhen Creative Industry Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท ดอว์น ชิปป้ิง (ไทยแลนด์) จํากัด โทร 0 2645 2218

24. Glowy Pulse Oximeter Model : PO-001

 • ผู้ผลิต Contec Medical Systems Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท โกลวี่ สตาร์ จํากัด โทร 0 2703 8082

25. Pulse Oximeter Model : 9590

 • ผู้ผลิต Nonin Medical, Inc.
 • ผู้นำเข้า บริษัท เทคเอซ จํากัด โทร 0 2934 7360

26. Yuwell Finger Pulse Oximeter Model : YX301, YX302

 • ผู้ผลิต Jiangsu YuYue Medical Equipment& Supply Co., LTD.
 • ผู้นำเข้า บริษัท เมดิทอป จํากัด โทร 0 2933 1133

27. ChoiceMMed Oxywatch Fingertip Pulse Oximeter Model : MD300C1, MD300C29

 • ผู้ผลิต Beijing Choice Electronic Technology Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จํากัด โทร 0 2090 2330

28. Pulse oximeter Model : YK81C

 • ผู้ผลิต XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD.
 • ผู้นำเข้า บริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชนั่ จํากัด โทร 0 2236 8755

29. Pulse Oximeter Model : PC-60B1

 • ผู้ผลิต Shenzhen Creative Industry Co., Ltd
 • ผู้นำเข้า บริษัท เก้าสยามเมดิคอล จํากัด โทร 0 2077 7772

30. SEKURE Fingertip Pulse Oximeter Model : PC-60A, PC-60B

 • ผู้ผลิต Shenzhen Creative Industry Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็มโปร (ประเทศไทย) โทร 0 2733 6643

31. Pulse Oximeter JPD-500D, Brand: ALLWELL

 • ผู้ผลิต Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท ออลล์เวล ไลฟ์ จํากัด โทร 0 2424 3555

32. Pulse Oximeter Model : JPD-500F

 • ผู้ผลิต Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท ออลล์เวล ไลฟ์ จํากัด โทร 0 2424 3555

33. NoninConnect Elite (Bluetooth Smart Pulse Oximeter) Model : 3240

 • ผู้ผลิต Nonin Medical, Inc.
 • ผู้นำเข้า บริษัท เทคเอซ จํากัด โทร 0 2934 7360

34. Yimi Life Pulse Oximeter Model : YM201

 • ผู้ผลิต Shenzhen Yimi life technology Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท สกินอัส แอลโอซี จํากัด โทร 0 2882 9347

35. Pulse Oximeter Model : A300

 • ผู้ผลิต SHENZHEN AEON TECHNOLOGY CO., LTD.
 • ผู้นำเข้า บริษัท ไรคม (ไทยแลนด์) จํากัด โทร 0 2015 3562

36. Pulse Oximeter Model : CMS 50D

 • ผู้ผลิต CONTEC MEDICALSYSTEMS CO.,LTD
 • ผู้นำเข้า บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จํากัด โทร 0 2653 3888

37. Fingertip Pulse Oximeter Model : M70, M70C

 • ผู้ผลิต Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd
 • ผู้นำเข้า บริษัท เอิรธ์ ไลน์ จํากัด โทร 0 2519 0647-55

38. Fingertip Oximeter Model : PC-60B1

 • ผู้ผลิต Shenzhen Creative Industry Co., Ltd
 • ผู้นำเข้า ห้างหุ้นส่วนจํากัด มหาจักร การแพทย์ (ประเทศไทย) โทร 0 4346 6867

39. Health Impact Fingertip Pulse Oximeter Model : SONOSAT-F03T

 • ผู้ผลิต Jiangsu Konsung Bio-Medical Science and Technology Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท เฮลธ์ อิมแพค จํากัด โทร 0 2433 9944

40. Fingertip Pulse Oximeter Model : SONOSAT-F01LT

 • ผู้ผลิต Jiangsu konsung Bio-Medical Science And Technology Co., Ltd
 • ผู้นำเข้า บริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง จํากัด โทร 0 2880 6550

41. Fingertip Pulse Oximeter Model : SONOSAT-F02P, SONOSAT-F02T

 • ผู้ผลิต Jiangsu konsung Bio-Medical Science And Technology Co., Ltd
 • ผู้นำเข้า บริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง จํากัด โทร 0 2880 6550

42. Fingertip Oximeter Model : PC-60F

 • ผู้ผลิต Shenzhen Creative Industry Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท 3 ซี เมดิคัล ซัพพลายส์ จํากัด โทร 0 2462 8546

43. Pulse Oximeter Model : JPD-500A, JPD-500G, JPD-500E

 • ผู้ผลิต Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง จํากัด โทร 0 2880 6550

44. Fingertip Pulse Oximeter Model : M70

 • ผู้ผลิต Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd
 • ผู้นำเข้า บริษัท เอ็ม.บี.ดี.เซอร์จิคอล ซัพพลาย จํากัด โทร 053 240 640-1

45. Oxywatch Fingertip Pulse Oximeter Model : MD300C2

 • ผู้ผลิต Beijing Choice Electronic Technology Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท ลาโบตรอน เมดิคอล จํากัด โทร 0 2362 4567

46. Fingertip Pulse Oximeter Model : 50D

 • ผู้ผลิต Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co.,Ltd
 • ผู้นำเข้า บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จํากัด โทร 0 2814 1767

47. Fingertip Pulse Oximeter Model : JZ130R

 • ผู้ผลิต Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co.,Ltd
 • ผู้นำเข้า บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จํากัด โทร 0 2814 1767

48. Pulse Oximeter Model: CMS50D, CMS50D1, CMS50D2

 • ผู้ผลิต CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD.
 • ผู้นำเข้า บริษัท ยศนันทน์ กรุ๊ป จํากัด โทร 09 2669 9591

49. SOS Plus Pulse Oximeter Model : Lk 87

 • ผู้ผลิต Shenzhen Jiangnan Medical Technology Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท บางกอก เมดิซัพพลาย จํากัด โทร 0 2862 1301-2

50. Fingertip Pulse Oximeter Model : M70C

 • ผู้ผลิต Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd
 • ผู้นำเข้า บริษัท ไทย ไอพี จํากัด โทร 0 2726 6001

51. SOS Plus Pulse Oximeter Model : A2

 • ผู้ผลิต Shenzhen Jiangnan Medical Technology Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท บางกอก เมดิซัพพลาย จํากัด โทร 0 2862 1301-2

52. Fingertip Pulse Oximeter Model : OX301

 • ผู้ผลิต Dongguan Lingxin Technology Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท ซูพีเรียร์โซลูชั่น จํากัด โทร 0 2101 1078

53. Fingertip Pulse Oximeter Model : PC-60F

 • ผู้ผลิต Shenzhen Creative Industry Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท เมดิเทค เทรดดิ้ง จํากัด โทร 092 445 2465

54. Pulse Oximeter Model : PC-60B1

 • ผู้ผลิต SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD.
 • ผู้นำเข้า บริษัท จําเริญแพทย์ภัณฑ์ จํากัด โทร 0 2511 5699, 081 910 1998

55. Microlife Pulse Oximeter Model : OXY200

 • ผู้ผลิต Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท สมาพันธ์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด โทร 0 2018 2100

56. Yuwell Finger Pulse Oximeter Model : YX300 , YX301 , YX302

 • ผู้ผลิต JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO.,LTD.
 • ผู้นำเข้า บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จํากัด โทร 0 2090 2330

57. Pulse Oximeter Model : JPD-500C, JPD-500D, JPD-500E

 • ผู้ผลิต SHENZHEN JUMPER MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.
 • ผู้นำเข้า บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จํากัด โทร 0 2090 2330

58. Pulse Oximeter Model : PC-60A

 • ผู้ผลิต Shenzhen Creative Industry Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทีเอ เทคโนพลัส (ประเทศไทย) โทร 093 184 7999

59. Finger Pulse Oximeter Model : AD901

 • ผู้ผลิต Shenzhen Dicken Electronics Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท เดอะโมบิลิตี้ เฮลท์แคร์ จํากัด โทร 02 503 4391-3

60. VTRUST Fingertip Pulse Oximeter Model : TD-8255

 • ผู้ผลิต TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION WUGU FACTORY
 • ผู้นำเข้า บริษัท คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จำกัด โทร 081 020 1823

61. Pulse Oximeter Model : PO30, PO60, PO80

 • ผู้ผลิต Beurer GmbH
 • ผู้นำเข้า บริษัท เบลเมกส์ไทย จํากัด โทร 095 732 2407

62. Pulse Oximeter Model : PO40

 • ผู้ผลิต Beurer GmbH
 • ผู้นำเข้า บริษัท เบลเมกส์ไทย จํากัด โทร 095 732 2407

63. Fingertip pulse oximeter Model : YX300

Fingertip pulse oximeter

 • ผู้ผลิต JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT&SUPPLY CO.,LTD.
 • ผู้นำเข้า  บริษัท มหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด โทร 0 2423 7633 

64. Pulse Oximeter Model : A4, A5

Pulse Oximeter

 • ผู้ผลิต SHENZHEN HEXIN ZONDAN MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD
 • ผู้นำเข้า บริษัท โอเซน พอยท์ จํากัด โทร 0 2571 1134

65. Finger Pulse Oximeter Model : M130

Finger Pulse Oximeter

 • ผู้ผลิต Shenzhen Fitfaith Technology Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จำกัด โทร 081 613 5593

66. Fingertip Pulse oximeter Model : PC-60F

Fingertip Pulse oximeter

 • ผู้ผลิต SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD.
 • ผู้นำเข้า บริษัท ซันตําเทก จํากัด โทร 0 2087 1067

67. PULSE OXIMETER Model : A320

PULSE OXIMETER

 • ผู้ผลิต SHENZHEN AEON TECHNOLOGY CO., LTD.
 • ผู้นำเข้า บริษัท ไรคม (ไทยแลนด์) จํากัด โทร 098 795 5942

68. Pulse Oximeter Model : JPD-500E

Pulse Oximeter

 • ผู้ผลิต SHENZHEN JUMPER MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.
 • ผู้นำเข้า บริษัท เวิลด์เมด เทรดดิ้ง จํากัด โทร 0 2551 4515

69. Health Impact Fingertip Pulse Oximeter Model : SONOSAT-F02W

Health Impact Fingertip Pulse Oximeter

 • ผู้ผลิต Jiangsu Konsung Bio- medical Science and technology Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท เฮลธ์ อิมแพค จํากัด โทร 0 2433 9944

70. Health Impact Fingertip Pulse Oximeter Model : SONOSAT-F02LP

Health Impact Fingertip Pulse Oximeter

 • ผู้ผลิต Jiangsu Konsung Bio- medical Science and technology Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท เฮลธ์ อิมแพค จํากัด โทร 0 2433 9944
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)