วัคซีนไม่พอ! รพ. ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด 14-20 มิ.ย. ถ้วนหน้า

ทั่วไป

วันนี้ (12 มิถุนายน 2564) มีรายงานข่าวจากโรงพยาบาลหลายแห่งได้ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนที่ได้นัดไว้ตั้งแต่วันที่ 14-20 มิถุนายน 2564 เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรวัคซีนครบตามจำนวนและตามกำหนดในระบบหมอพร้อม จึงมีความจำเป็นต้องประกาศเลื่อนนัดประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคออกไปก่อน โดยโรงพยาบาลแต่ละแห่งจะแจ้งให้ประชาชนทราบอีกครั้งเมื่อได้รับจัดสรรวัคซีนตามปกติ

สำหรับประชาชนที่ไม่แน่ใจว่านัดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้แล้วถูกเลื่อนด้วยหรือไม่ โปรดติดต่อโรงพยาบาลที่จองฉีดวัคซีนไว้โดยตรง

ประกาศเลื่อนนัดฉีดวัคซีน โดยโรงพยาบาลต่างๆ

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลื่อนการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ลงทะเบียนหมอพร้อม ตั้งแต่ 14 – 20 มิ.ย. 2564

โรงพยาบาลเวชธานี เลื่อนการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ลงทะเบียนหมอพร้อม ตั้งแต่ 14 – 20 มิ.ย. 2564

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ เลื่อนการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ลงทะเบียนหมอพร้อม ตั้งแต่ 14 – 20 มิ.ย. 2564

รพ ราษฎร์บูรณะ เลื่อนฉีดวัคซีน

โรงพยาบาลพระรามเก้า เลื่อนการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ลงทะเบียนหมอพร้อม ตั้งแต่ 14 – 18 มิ.ย. 2564

โรงพยาบาลรามคำแหง เลื่อนการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ลงทะเบียนหมอพร้อม ตั้งแต่ 14 – 20 มิ.ย. 2564

รพ รามคำแหง เลื่อนฉีดวัคซีน

โรงพยาบาลพญาไท เลื่อนการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ลงทะเบียนหมอพร้อม ตั้งแต่ 14 – 20 มิ.ย. 2564

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร เลื่อนการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ลงทะเบียนหมอพร้อม ตั้งแต่ 14 – 20 มิ.ย. 2564

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เลื่อนการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ลงทะเบียน ตั้งแต่ 14 – 18 มิ.ย. 2564

โรงพยาบาลกรุงเทพ เลื่อนการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ลงทะเบียนหมอพร้อมและไทยร่วมใจ ตั้งแต่ 15 – 20 มิ.ย. 2564 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ และ สยามพารากอน

โรงพยาบาลนมะรักษ์ เลื่อนการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ลงทะเบียนหมอพร้อม ตั้งแต่ 14 – 20 มิ.ย. 2564

กทม. เผยบุคลากรพร้อมแต่วัคซีนจาก สธ. ไม่พร้อม

ล่าสุด (13 มิ.ย. 2564) กรุงเทพมหานครได้ออกมาชี้แจงทางแฟนเพจกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ตอบกรณีโรงพยาบาลหลายแห่งในพื้นที่ กทม. ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน โดยเปิดเผยว่า จากกรณีที่ทางกระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าได้ให้วัคซีนกรุงเทพมหานคร (กทม.) มาแล้ว 1 ล้านโดส ตามแผน เดือน มิ.ย. 64 นั้น กรุงเทพมหานครขอให้ข้อมูลดังนี้

1. ตามแผนการจัดสรรวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข กทม. ได้รับการแจ้งว่าจะได้รับการจัดสรร AstraZeneca 2.5 ล้านโดส ซึ่งให้กทม.ไปทำแผนการฉีดให้สอดคล้อง

2. สำหรับวัคซีนที่ใช้ในวันที่ 7-14 มิ.ย 64 กทม.ได้รับวัคซีน AstraZeneca จำนวน 350,000 โดส Sinovac 150,000 โดส แบ่งการใช้วัคซีน AstraZeneca เป็น

  • ระบบหมอพร้อม 181,400 โดส
  • เข็มที่สอง 52,600 โดส
  • ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง 8,000 โดส
  • ประชาชนทั่วไป 100,000 โดส
  • สำรองสำหรับควบคุมโรค 8,000 โดส

ส่วน Sinovac แบ่งการใช้เป็น

  • เข็มที่สอง สำหรับการควบคุมโรค (พื้นที่ระบาดรุนแรง) 128,000 โดส
  • ควบคุมโรคพื้นที่ระบาดใหม่ 26,000 โดส

3. การจองผ่านระบบหมอพร้อม เป็นการเปิดให้ รพ.ทุกแห่งในกรุงเทพฯ มาช่วยกันฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงที่เปิดพร้อมกันทั้งประเทศ ดังนั้น กทม. จึงไม่ใช่ผู้ควบคุมและผู้ที่จัดสรรวัคซีน ซึ่งในเดือน มิ.ย.นี้ ผู้ที่ลงหมอพร้อมในกรุงเทพฯ มีทั้งสิ้น 450,000 ราย

4. กทม.ยืนยันว่า กทม.พร้อม สถานที่พร้อม บุคลากรพร้อม และหาก “วัคซีนพร้อม” ตามแผน กทม.พร้อมจะดำเนินการฉีดให้กับประชาชนทันที

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)