เตรียมวัคซีนเต็มแขน! วัคซีนโมเดอร์นา 1.38 ล้านโดส เข้าไทย 27 พ.ย. 64

ทั่วไป

วัคซีนโมเดอร์นา ล็อตใหญ่ 1.38 ล้านโดส เตรียมเข้าไทย 27 พฤศจิกายน 64 รวมวัคซีนที่นำเข้ามาแล้วจนถึงปัจจุบัน จำนวน 1,942,700 โดส

24 พฤศจิกายน 2564 – องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัคซีนโมเดอร์นา 1.38 ล้านโดส จ่อเข้าไทยอีก 3 วัน

“ตามที่องค์การเภสัชกรรมได้มีการติดตามความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา จาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด อย่างต่อเนื่องนั้น ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมได้รับแจ้งจาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ว่า วัคซีนโมเดอร์นาล็อตที่มาจากแหล่งผลิตของประเทศสหรัฐอเมริกา จะมาถึงประเทศไทย จำนวน 1,382,500 โดส ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.45 น. โดยสายการบิน China Airlines เที่ยวบิน CI 0835 เส้นทาง ไทเป – กรุงเทพมหานคร รวมวัคซีนที่นำเข้ามาแล้ว จำนวน 1,942,700 โดส

องค์การเภสัชกรรม สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะดำเนินงานด้านวัคซีนให้ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้น เพื่อนำเศรษฐกิจและชีวิตปกติสุขกลับคืนมาโดยเร็ว สำหรับความคืบหน้าดังกล่าว องค์การเภสัชกรรมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป”

วัคซีน Moderna ราคามาตรฐานโดสละ 1,650 บาท

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เปิดเผยว่า สมาคมโรงพยาบาลเอกชน องค์การเภสัชกรรม และบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ในฐานะตัวแทนจำหน่ายวัคซีน โมเดอร์นา ได้ร่วมประชุมเพื่อกำหนดราคาค่าบริการวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ ของโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยได้กำหนดอัตราค่าบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 1,650 บาทต่อโดส และต้องใช้ครบ 2 โดส ราคารวมจึงอยู่ที่ 3,300 บาท (จากเดิมราคารวม 3,800 บาท) โดยอัตราค่าบริการนี้รวมค่าวัคซีน ค่าบริการ และค่าประกันวัคซีนทั้งหมดแล้ว ซึ่งจะใช้อัตราเดียวกันนี้ทุกโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)