ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้บริการ วัคซีนเข็ม 3 Booster dose

ทั่วไป

1,033 VIEWS

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจ CVC กลางบางซื่อ เปิดให้บริการ วัคซีนเข็ม 3 เข็มกระตุ้นภูมิ (Booster dose) ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยทางศูนย์ฯจะใช้ฐานข้อมูลเดิม ส่ง sms ให้ท่าน เพื่อยืนยันวันนัดฉีดล่วงหน้า และสามารถตรวจสอบวันเวลานัดฉีดด้วยตนเอง ผ่านแอพพลิเคชั่น “Vaccine บางซื่อ”

ช่องทางการโหลดแอป Vaccine บางซื่อ

กลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิรับ วัคซีนเข็ม 3 เข็มกระตุ้น (Booster dose)

  • เป็นผู้ที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 และ 2 (สูตร SS) จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ในเดือน พฤษภาคม 2564

ชนิดของวัคซีนเข็ม 3 เข็มกระตุ้นภูมิ (Booster dose)

  • วัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3)

กำหนดการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 (Booster dose)

  • ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : ท่านที่สมัครใจรับวัคซีนเข็มกระตุ้น โปรดมารับวัคซีนตรงตามวันและเวลานัด

สถานที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มสาม AstraZeneca

  • สถานีกลางบางซื่อ ประตู 1, 2, 3, 4 เวลา 9.00- 17.00 น. ทุกวัน ไม่มีวันหยุด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไป

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)