ลงทะเบียน ล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2 เริ่ม 9 พ.ค. 65

ทั่วไป

8,869 VIEWS

กฟผ. ขยายสิทธิ์ ลงทะเบียน “ล้างแอร์ช่วยชาติ” ให้ประชาชนเพิ่มอีกรวมทั้งหมด 30,000 สิทธิ์ทั่วประเทศ โครงการล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2 และ 3 ต่อเนื่อง ล้างแอร์รับส่วนลด 50% โดยเริ่มเฟส 2 เปิดลงทะเบียนรับ 20,000 สิทธิ์แรก ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ ล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2

 • ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (Wall Type) ขนาดไม่เกิน 24,000 บีทียู
 • ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์จากโครงการ ล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 1
 • จำกัดครัวเรือนละ 1 สิทธิ์ต่อการล้างแอร์ 1 เครื่อง
 • สงวนสิทธิ์พนักงาน กฟผ. ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้

ช่องทางลงทะเบียนล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการล้างแอร์ช่วยชาติเฟส 2 สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่จุดลงทะเบียน ณ ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่

ช่วงเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการล้างแอร์ช่วยชาติเฟส 2

 • เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 • สามารถนัดหมายวันและเวลาสำหรับล้างแอร์ได้ทันที ณ จุดลงทะเบียนที่ห้างสรรพสินค้า

สิทธิ์ที่ได้รับจากโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2

 • รับส่วนลดค่าล้างแอร์ 50% โดย กฟผ. ช่วยจ่ายครึ่งหนึ่ง หรือ 300 บาท ส่วนผู้ล้างแอร์จ่ายครึ่งเดียว 300 บาท

จำนวนสิทธิ์โครงการล้างแอร์ช่วยชาติเฟส 2

 • 20,000 สิทธิ์ (ทั่วประเทศ)

หลักฐานที่จำเป็นต้องใช้สำหรับลงทะเบียนล้างแอร์ช่วยชาติ

 • บัตรประชาชน
 • ใบเสร็จค่าไฟ 1 เดือนของปี 2565

ขั้นตอนการลงทะเบียนอ้างแอร์ช่วยชาติเฟส 2

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. รับสิทธิ์ ณ จุดขายห้างสรรพสินค้าที่ร่วมโครงการฯ
 2. แสดงบัตรประชาชนและใบเสร็จค่าไฟ 1 เดือนของปี 2565
 3. พนักงานตรวจสอบสิทธิ์
 4. พนักงานนัดหมายเข้าให้บริการ
 5. ชำระค่าบริการ 300 บาท

ช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • โทร. 062 273 9396 หรือ 062 273 9335
 • เว็บไซต์ www.egat.co.th

กฟผ. ขยายสิทธิ์ลงทะเบียนล้างแอร์ช่วยชาติเพิ่ม หลังได้รับผลตอบดีจากเฟส 1

8 พฤษภาคม 2565 – นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ในฐานะรองโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงพลังงาน กฟผ. สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ได้เปิดตัวโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 1 Clean your air, Care your life ให้บริการล้างแอร์ฟรีแก่คนไทยทั่วประเทศเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย ไปเมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการขอบคุณและสนับสนุนให้คนไทยร่วมใจลดใช้พลังงานหารสองอย่างต่อเนื่อง กฟผ. จึงขยายโครงการ “ล้างแอร์ช่วยชาติ” เฟส 2 และ เฟส 3 เพื่อขยายสิทธิ์ให้ประชาชนเพิ่มอีก รวมทั้งหมด 30,000 สิทธิ์ โดยเมื่อล้างแอร์เสร็จแล้วจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ทันทีประมาณ 10% เนื่องจากแอร์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

สำหรับโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2 นี้ กฟผ. ร่วมกับผู้ค้าปลีก (Modern trade) ในห้างสรรพสินค้า เพิ่มสิทธิ์ให้ประชาชนทั่วประเทศ อีก 20,000 สิทธิ์ โดย กฟผ. จ่ายครึ่ง หรือ 300 บาท และผู้ล้างแอร์จ่ายเพียงครึ่งเดียว 300 บาท ซึ่งจะเริ่มเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โฮมโปร เพาเวอร์บาย เดอะมอลล์ ดิเอ็มโพเรียม สยามพารากอน และบลูพอร์ตหัวหิน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบ 20,000 สิทธิ์ทั่วประเทศ และสำหรับโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 3 กฟผ. จะร่วมกับสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย เพิ่มอีก 10,000 สิทธิ์ทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ในเดือนมิถุนายนต่อไป (สงวนสิทธิ์พนักงาน กฟผ. งดเข้าร่วมโครงการฯ)

ทั้งนี้ เงื่อนไขการรับสิทธิ์ภายใต้โครงการฯ เฟส 2 ยังคงจำกัดครัวเรือนละ 1 สิทธิ์ต่อการล้างแอร์ 1 เครื่อง ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (Wall Type) ขนาดไม่เกิน 24,000 บีทียู และต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์จากโครงการ ล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 1

สำหรับประชาชนที่สนใจลงทะเบียนรับสิทธิ์ จะต้องเตรียมบัตรประชาชนและใบเสร็จค่าไฟ 1 เดือนของปี 2565 เพื่อรับสิทธิ์ และสามารถนัดหมายวันและเวลาสำหรับล้างแอร์ได้ทันที ณ จุดลงทะเบียนที่ห้างสรรพสินค้า

เปรียบเทียบโครงการล้างแอร์ช่วยชาติเฟสแรก ล้างแอร์ฟรี 10,000 สิทธิ์

ก่อนหน้านี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนล้างแอร์ช่วยชาติครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 โดยให้สิทธิ์ล้างแอร์ฟรีทั่วประเทศ ผ่านเว็บไซต์ www.egat.co.th ซึ่งเป็นการลงทะเบียนออนไลน์ โดยจำกัดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ไว้ 10,000 สิทธิ์เท่านั้น และพบว่ามีจำนวนผู้ลงทะเบียนเต็มครบทั้ง 10,000 สิทธิ์ทันทีในเวลาช่วงบ่ายของวันเดียวกัน

แต่โครงการล้างแอร์ช่วยชาติเฟส 2 นี้ ไม่มีการลงทะเบียนออนไลน์ และไม่ได้เป็นการให้สิทธิ์ล้างแอร์ฟรี แต่เป็นการให้สิทธิ์ล้างแอร์ชนิดติดผนัง (Wall Type) ขนาดไม่เกิน 24,000 บีทียู ในราคาลด 50% (300 บาท) โดยในเฟส 2 นี้ กฟผ. ได้ขยายสิทธิ์เพิ่มให้เป็น 20,000 สิทธิ์

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)