ด่วน! ‘ล็อกดาวน์ กทม’ เริ่มแล้ว! มีผลทันที 20 ก.ค. – 2 ส.ค. 2564

ทั่วไป

18,705 VIEWS

ผู้ว่ากรุงเทพฯ สั่ง ‘ล็อกดาวน์ กทม’ แล้ว! มีผลทันทีตั้งแต่ 20 ก.ค. – 2 ส.ค. 2564 สั่งปิดสถานที่เพิ่มเติม ร้านอาหารเปิดได้ถึง 2 ทุ่ม ร้านสะดวกซื้อและตลาดสด เปิดตี 4 ถึง 2 ทุ่ม

 

19 ม.ค. 2564 – พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 37) โดยยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจังเพิ่มเติมขึ้น ตามมติ ศบค. เพื่อเร่งแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายลงโดยเร็วที่สุด และได้เผยแพร่ประกาศ กทม. ฉบับที่ 37 นี้ บนเพจกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. ปิดสถานที่ต่อตามประกาศเดิม

ปิดสถานที่ต่อตามประกาศเดิมที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 32, 33, 34, 35 และ 36 และให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามความมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 28 (จำกัดการเดินทาง ขอให้ทำงานที่บ้านแบบ Work from home และกำหนดเคอร์ฟิวช่วง 3 ทุ่มถึงตี 4)

 

2. สถานที่ที่เปิดได้ตามเงื่อนไข ล็อกดาวน์ กทม.

 • ร้านอาหารเปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. ห้ามนั่งในร้าน ให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้น
 • ร้านสะดวกซื้อและตลาดสด ให้เปิดได้ตั้งแต่เวลา 04.00 – 20.00 น.
 • โรงแรม ให้เปิดได้ตามเวลาปกติ งดกิจกรรมจัดการประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง
 • โรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรม และสถานศึกษา ห้ามใช้สถานที่จัดการสอน
 • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. เปิดเฉพาะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต แผนกยาและเวชภัณฑ์ และพื้นที่ซึ่งจัดให้บริการฉีดวัคซีน หรือบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขอื่นๆ ของภาครัฐ

3. สถานที่ที่เปิดได้ตามความจำเป็น (ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด)

 • โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา
 • ร้านค้าทั่วไป
 • โรงงาน
 • ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม
 • ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์ และพัสดุภัณฑ์
 • ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์
 • ร้านขายยาและเวชภัณฑ์
 • ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง
 • ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็น
 • สถานที่จำหน่ายแก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส
 • ตลาดนัด (เฉพาะส่วนที่จำหน่ายอาหารและวัตถุดิบเพื่อการบริโภค)
 • สถานรับเลี้ยงเด็ก (เฉพาะสถานที่รับเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาลและที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ สถานดูแลผู้สูงอายุ (เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)
 • ธุรกิจประกันภัย
 • หน่วยบริการงานช่วยเหลือกู้ภัย
 • ศูนย์บริการหรือร้านซ่อมแซมยานพาหนะ
 • ร้านแบตเตอรี่
 • หน่วยบริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผู้จัดเก็บและกำจัดขยะ
 • บริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (delivery online)

ระยะเวลาที่ประกาศ ล็อกดาวน์ กทม.

มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. – 2 ส.ค. 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)