ครม. เห็นชอบ ลดเงินสมทบประกันสังคม ให้อาชีพอิสระ ม.40 เหลือ 60%

ทั่วไป

18,273 VIEWS

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ ลดเงินลดสมทบกองทุนประกันสังคม ให้ผู้ประกันตน ม.40 (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ค้าขาย) เหลือ 60% ของเงินสมทบอัตราเดิม เป็นระยะเวลา 6 เดือน ส่งผลให้อัตราสมทบรายเดือนสูงสุดของผู้ประกันตน ม.40 เหลือ 180 บาท จากเดิม 300 บาท ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระช่วงโควิด

ลดอัตราประกันสังคม 2.5% มิ.ย.-ส.ค. 64 มีผลใช้บังคับแล้ว

กลับมาแล้ว! ประกันสังคม พร้อมฉีดวัคซีนโควิดใหม่ เริ่ม 14 มิ.ย.

ครม. เห็นชอบร่างกฎหมาย 2 ฉบับ ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมทั้งของผู้ประกันตนอาชีพอิสระและของรัฐบาลด้วย

15 มิถุนายน 2564 – ครม. อนุมัติหลักการเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกา “การกำหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบของบุคคลผู้สมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม ในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ….” และร่างกฎกระทรวง “กำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม สำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน ในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ….” ซึ่งจะส่งผลให้ทั้งผู้ประกันตน ม. 40 (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ) และรัฐบาล ได้รับการลดอัตราเงินสมทบที่ต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยต้องรอประกาศเป็นกฎหมายเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป

ลดอัตราส่งเงินสมทบให้ผู้ประกันตน ม.40 เหลือ 60%

ตามร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่จะทำให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ค้าขาย และสนใจประกันตนภาคสมัครใจ จะมีทางเลือกส่งเงินสมทบได้ 3 ทางเลือก ในช่วง 6 เดือน ดังนี้

  1. ทางเลือกที่ 1 เลือกรับประโยชน์ทดแทน 3 กรณี: อัตราเงินสมทบเหลือเดือนละ 42 บาท (จากเดิม 70 บาท) 
  2. ทางเลือกที่ 2 เลือกรับประโยชน์ทดแทน 4 กรณี: อัตราเงินสมทบเหลือเดือนละ 60 บาท (จากเดิม 100 บาท)
  3. ทางเลือกที่ 3 เลือกรับประโยชน์ทดแทน 5 กรณี: อัตราเงินสมทบเหลือเดือนละ 180 บาท (จากเดิม 300 บาท)

รัฐขอลดอัตราส่งเงินสมทบฯ ด้วย

นอกจากนี้ ตามร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ เงินสมทบที่รัฐบาลจะต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมก็จะลดลงเช่นกัน เนื่องจากตามกฎกระทรวงฯ รัฐบาลจะต้องสมทบไม่เกินครึ่งหนึ่งของที่ผู้ประกันตน​ ม.40 จ่ายสมทบ ทำให้อัตราการส่งเงินสมทบใหม่ของรัฐบาลจะเป็นดังนี้

  1. ทางเลือกที่ 1: อัตราเงินสมทบเหลือเดือนละ 21 บาท (จากเดิม 30 บาท) 
  2. ทางเลือกที่ 2: อัตราเงินสมทบเหลือเดือนละ 30 บาท (จากเดิม 50 บาท) 
  3. ทางเลือกที่ 3: อัตราเงินสมทบเหลือเดือนละ 90 บาท (จากเดิม 150 บาท)

ยอดลดแต่ยืนยันไม่กระทบประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า การปรับลดอัตราการจ่ายเงินสมทบเป็นระยะเวลา 6 เดือน จะส่งผลให้ผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบลดลง 378 ล้านบาท ส่วนรัฐบาลลดนำส่งเงินสมทบลง 189 ล้านบาท แต่แรงงานนอกระบบมีแนวโน้มที่จะเลือกส่งเงินสมทบแบบสมัครใจเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราการจ่ายเงินสมทบดังกล่าว ซึ่งกระทรวงแรงงานคาดว่าจะมีเงินสมทบลดลงหลังจากการปรับลดอัตราการจ่ายเงินสมทบ 6 เดือน จำนวน 567 ล้านบาท เหลือจำนวน 850.5 ล้านบาท จากจำนวนเดิม 1,417.5 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมจัดสรรเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามอัตราปกติ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)