ลดภาษีรถ 90% ให้ แท็กซี่ สามล้อ วินมอไซค์ ถึง 30 ก.ย. 2566

ทั่วไป

ลดภาษี 90% ให้ แท็กซี่ สามล้อ วินมอไซค์ ถึง 30 กันยายน 2566 มีผลบังคับใช้แล้ว จ่ายภาษีแค่ 10% นาน 1 ปี ช่วยลดต้นทุนการประกอบอาชีพ ลดปัญหาหนี้สิน พาคนไทยพ้นความยากจน

9 พฤศจิกายน 2565 – นางสาวทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้พระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปี สำหรับรถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ครบกำหนดเสียภาษีประจำปีในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ลง 90% ของอัตราภาษีประจำปีท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เพื่อช่วยลดต้นทุนการประกอบการรถสาธารณะทั้งรถยนต์รับจ้าง หรือแท็กซี่ รถยนต์รับจ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือวินมอเตอร์ไซค์

ลดภาษีรถ ให้ แท็กซี่ สามล้อ วินมอไซค์ หวังบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชน ที่รัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติโลกปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนในการประกอบการของรถสาธารณะเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบอาชีพ ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรถสาธารณะได้

ตัวอย่าง ลดภาษีรถ ให้ แท็กซี่ สามล้อ วินมอไซค์ เหลือ 10%

สำหรับอัตราการจัดเก็บภาษีที่ปรับลดลง ตัวอย่างมีดังนี้

  1. รถแท็กซี่ น้ำหนักรถ 1,300 กก. – เดิมจัดเก็บภาษี 685 บาท ลดเหลือ 68.50 บาท/คัน
  2. รถแท็กซี่ น้ำหนักรถ 2,000 กก. – เดิมจัดเก็บภาษี 1,060 บาท ลดเหลือ 106 บาท/คัน
  3. รถยนต์สามล้อรับจ้าง – เดิมจัดเก็บภาษี 185 บาท ลดเหลือ 18.5 บาท/คัน
  4. รถจักรยานยนต์สาธารณะ – เดิมจัดเก็บภาษี 100 บาท ลดเหลือ 10 บาท/คัน

“รัฐบาลมุ่งแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยการช่วยลดต้นทุนการประกอบอาชีพให้ต่ำที่สุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และลดปัญหาหนี้สิน เพื่อให้คนไทยพ้นจากความยากจนให้มากที่สุด” นางสาวทิพานัน กล่าวทิ้งท้าย

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)