ลดแล้วลดอีก! ครม. มีมติ ลดจ่ายประกันสังคม เริ่ม ม.ค. 64

ทั่วไป

54,711 VIEWS

ครม. มีมติลดจ่ายประกันสังคม เหลือ 3% เริ่ม ม.ค. – มี.ค. 64 ช่วยโควิดรอบใหม่

วันนี้ (22 ธ.ค. 2563) เวลา 14.00 น. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงการณ์ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลว่า ครม. มีมติอนุมัติ “ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. …” ตามข้อเสนอของกระทรวงแรงงาน เพื่อปรับ ลดจ่ายประกันสังคม (มาตรา 33) เหลือ 3% (จากปกติ 5%) ตั้งแต่ มกราคม – มีนาคม 2564 เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่

การมีมติ ครม. ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นอัตราใหม่นี้ จะช่วยให้ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง (มาตรา 33) ส่งเงินสมทบลดลงจากเดิม โดยลูกจ้างที่เงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปซึ่งปกติต้องสมทบสูงสุดเดือนละ 750 บาท (อัตรา 5%) จะลดเหลือสูงสุดเดือนละ 450 บาท (อัตรา 3%) โดย ครม. อนุมัติให้ใช้อัตรานี้ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2564 รวมเป็นเวลา 3 เดือน

เปรียบเทียบอัตราเงินสมทบประกันสังคม

อัตราเงินสมทบประกันสังคมนายจ้างสมทบสูงสุดลูกจ้างสมทบสูงสุด
ช่วงเวลาปกติ5%฿750฿750
เฉพาะ ม.ค. – มี.ค. 643%฿450฿450
เม.ย. 64 เป็นต้นไป5%฿750฿750

ข้อสังเกต

ก่อนหน้านี้ สำนักงานประกันสังคมมีการปรับ ลดจ่ายประกันสังคม ให้สำหรับทั้งนายจ้างและลูกจ้างเป็นระยะตลอดทั้งปี 2563 โดยมีการปรับลดครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 เป็นเวลา 3 เดือน โดยครั้งนั้นปรับลดให้นายจ้างเหลือ 4% (สูงสุด 600 บาท) และปรับลดให้ลูกจ้างเหลือ 1% (150 บาท) และกลับมาใช้อัตราปกติ 5% อีกเมื่อมิถุนายน 2563

ต่อมามีการปรับ ลดจ่ายประกันสังคม อีกเป็นครั้งที่ 2 เมื่อเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2563 โดยลดอัตราหักเงินสมทบเหลือ 2% (สูงสุด 300 บาท) ให้ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง รวมเป็นเวลา 3 เดือน และกลับมาใช้อัตราปกติ 5% อีกครั้งสำหรับเดือนธันวาคม 2563

ประกันสังคม 2563 ปรับลดอัตราช่วงไหนบ้าง

อย่างไรก็ดี หากมีการประกาศปรับลดอีกครั้งในเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 จะเป็นการลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมเป็นครั้งที่ 3 ภายในรอบ 12 เดือน และจะทำให้ปีภาษี 2564 กลายเป็นอีกปีที่ผู้เสียภาษีจะใช้สิทธิลดหย่อนประกันสังคมได้ไม่ถึง 9,000 บาทอีก เนื่องจากการปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม