ลดแล้วลดอีก! ครม. มีมติ ลดจ่ายประกันสังคม เหลือ 75 บาท

ทั่วไป

173,594 VIEWS

ครม. มีมติลดจ่ายประกันสังคมอัตราพิเศษ เริ่ม ม.ค. – มี.ค. 64 ช่วยโควิดรอบใหม่

ครม. มีมติอนุมัติ “ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. …” ตามข้อเสนอของกระทรวงแรงงาน เพื่อปรับ ลดจ่ายประกันสังคม (มาตรา 33) เหลือ 3% (จากปกติ 5%) สำหรับเดือนมกราคม 2564 และจะเหลือ 0.5% (จากปกติ 5%) สำหรับเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564 รวมเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่

การมีมติ ครม. ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นอัตราใหม่นี้ จะช่วยให้ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง (มาตรา 33) ส่งเงินสมทบลดลงจากเดิม โดยในเดือนมกราคม 2564 ลูกจ้างที่เงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปซึ่งปกติต้องสมทบสูงสุดเดือนละ 750 บาท (อัตรา 5%) จะลดเหลือสูงสุดเดือนละ 450 บาท (อัตรา 3%) ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ส่วนเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564 จะลดเหลือสูงสุดเดือนละ 75 บาท (อัตรา 0.5%) สำสำหรับลูกจ้าง ส่วนนายจ้างยังคงอัตราเงินสมทบของฝ่ายนายจ้างเดือนละ 450 บาท (อัตรา 3%)

ทั้งนี้ ครม. อนุมัติให้ใช้อัตราปรับลดพิเศษนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2564 รวมเป็นเวลา 3 เดือน

เปรียบเทียบอัตราเงินสมทบประกันสังคม

อัตราเงินสมทบของลูกจ้าง ลูกจ้างสมทบสูงสุด อัตราเงินสมทบของนายจ้าง นายจ้างสมทบสูงสุด
ช่วงเวลาปกติ 5% ฿750 5% ฿750
ม.ค. 64 3% ฿450 3% ฿450
ก.พ. 64 0.5% ฿75 3% ฿450
มี.ค. 64 0.5% ฿75 3% ฿450
เม.ย. 64 เป็นต้นไป 5% ฿750 5% ฿750

ลดประกันสังคมต่อเนื่อง 3 ครั้งในรอบ 12 เดือน

ก่อนหน้านี้ สำนักงานประกันสังคมมีการปรับ ลดจ่ายประกันสังคม ให้สำหรับทั้งนายจ้างและลูกจ้างเป็นระยะตลอดทั้งปี 2563 โดยมีการปรับลดครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 เป็นเวลา 3 เดือน โดยครั้งนั้นปรับลดให้นายจ้างเหลือ 4% (สูงสุด 600 บาท) และปรับลดให้ลูกจ้างเหลือ 1% (150 บาท) และกลับมาใช้อัตราปกติ 5% อีกเมื่อมิถุนายน 2563

ต่อมามีการปรับ ลดจ่ายประกันสังคม อีกเป็นครั้งที่ 2 เมื่อเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2563 โดยลดอัตราหักเงินสมทบเหลือ 2% (สูงสุด 300 บาท) ให้ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง รวมเป็นเวลา 3 เดือน และกลับมาใช้อัตราปกติ 5% อีกครั้งสำหรับเดือนธันวาคม 2563

ประกันสังคม 2563 ปรับลดอัตราช่วงไหนบ้าง

อย่างไรก็ดี การประกาศปรับลดอีกครั้งในเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 จึงเป็นการลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมเป็นครั้งที่ 3 ภายในรอบ 12 เดือน และจะทำให้ปีภาษี 2564 กลายเป็นอีกปีที่ผู้เสียภาษีจะใช้สิทธิลดหย่อนประกันสังคมได้ไม่ถึง 9,000 บาทอีก เนื่องจากการปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)