ลงทะเบียน ‘โครงการคนละครึ่ง’ เฟส 2 รับเงิน 3,500 บาท

ทั่วไป

108,983 VIEWS

พรุ่งนี้ (16 ธ.ค. 2563) เวลา 6 โมงเช้า รัฐบาลจัดการต่อ โครงการคนละครึ่งเฟส 2 เพิ่มให้อีก 5 ล้านรายให้ประชาชนผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยจะได้รับเงินคนละ 3,500 บาท เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 50% เริ่มเปิดให้ลงทะเบียน 16 ธ.ค. 2563 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com มีระยะเวลาดำเนินการ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2564 เป็นเวลา 3 เดือน หลังจากเคยเปิดเฟสแรกไปแล้วเมื่อ ต.ค. 2563

เงื่อนไขการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 2

 1. รัฐบาลออกค่าใช้จ่ายให้ 50% และผู้ได้รับสิทธิ์ออกเอง 50% เบื้องต้นจำกัดให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 150 บาท วงเงินสนับสนุนไว้สูงสุดตลอดโครงการไม่เกินคนละ 3,500 บาท
 2. ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินผ่าน แอป เป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทย ก็ต่อเมื่อเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังเท่านั้น และเมื่อเติมเงินเข้าไปแล้ว ไม่สามารถถอนคืนเป็นเงินสดได้
 3. เงินที่รัฐบาลโอนเข้าแอปเป๋าตังจะต้องใช้ให้หมดแบบวันต่อวันเท่านั้น ไม่สามารถเก็บไว้ใช้วันอื่นได้ ในกรณีใช้ไม่หมด
 4. ร้านค้าที่ผู้ได้รับสิทธิสามารถนำเงินจากแอปเป๋าตังไปใช้ได้ ต้องเป็นร้านค้าที่ขึ้นทะเบียน ‘ถุงเงิน’ กับธนาคารกรุงไทยแล้วเท่านั้น
 5. ผู้ที่เคยลงทะเบียนเฟส 1 ไปแล้ว มีสิทธิต่ออายุได้แต่ต้องกดรับสิทธิ์จากปุ่มหรือ SMS ที่ส่งมา
 6. ผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิจากเฟส 1 ยังมีสิทธิลงทะเบียนเฟส 2 ได้

ดังนั้น รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชนผ่านแอปเท่าจำนวนเงินที่ประชาชนเติมเข้าแอปเป๋าตัง หากต้องการเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 3,500 บาท ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังเพื่อใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน 3,500 บาทด้วยเช่นกัน

ใครมีสิทธิได้รับแจกเงิน 3,500 บาท?

ผู้มีสิทธิขอรับเงินจาก โครงการคนละครึ่งเฟส 2 ได้จะต้องมีคุณสมบัติครบ 3 ข้อ ดังนี้

 1. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์
 3. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com แล้ว

วิธีสมัคร ‘คนละครึ่ง’ เฟส 2

 1. เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com (เปิดให้ลงทะเบียนเฟสสอง 16 ธันวาคม 2563 เวลา 6.00 – 23.00 น.)
 2. รอรับผลการพิจารณาผ่านทาง SMS ของโครงการว่าได้รับอนุมัติหรือไม่
 3. หากได้รับอนุมัติแล้ว ดาวโหลดแอปเป๋าตังเพื่อรับเงิน 3,500 บาท จากโครงการคนละครึ่ง

เมื่อได้อนุมัติทาง SMS แล้ว สามารถนำไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64 เป็นเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติแล้ว แต่ไม่ได้ใช้สิทธิภายใน 14 วัน ระบบจะตัดสิทธิ์แล้วนำไปให้ผู้สมัครใหม่จนกว่าจะครบ 10 ล้านสิทธิ์ (รวมยอดจากเฟสแรกด้วย) ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จากเฟสแรกยังสามารถลงทะเบียนใหม่ได้อยู่

ร้านค้าที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟสสอง

ร้านค้าที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้จะเป็นร้านค้ารายย่อยทั่วไป รวมถึงร้านหาบเร่ แผงลอย และร้านอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้า (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และบุหรี่) โดยร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียน “ถุงเงิน” ผ่านธนาคารกรุงไทยก่อน ติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)