ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-สมัครบัตรคนจนรอบใหม่

ทั่วไป

59,435 VIEWS

กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ (สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) สำหรับคนเก่าและคนใหม่ ต้องลงทะเบียนใหม่ เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนมกราคม 2565

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รัฐนรตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อยู่ระหว่างการวางหลักเกณฑ์เปิด ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) รอบใหม่ เพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพิจารณาก่อน

ทั้งคนเก่าและคนใหม่ ต้องลงทะเบียน ‘บัตรคนจน’ รอบใหม่

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะเปิดให้ผู้ไม่เคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาลงทะเบียน คาดว่าจะมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น เป็นผู้ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้สามารถเข้าร่วมบัตรคนจนได้อีกกว่า 2 ล้านราย

นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมมีจำนวน 13.65 ล้านราย จะต้องมาลงทะเบียน ‘บัตรคนจน’ ใหม่ เพราะกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งเกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่นี้จะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง

บุคคล 3 กลุ่มที่เปิดให้ลงทะเบียน ‘บัตรคนจน’

 1. ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อน
 2. กลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
 3. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม 13.65 ล้านคน ก็ต้องลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่อีกครั้ง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 3. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน  สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ หรือมีทรัพย์สินดังกล่าวแต่มูลค่ารวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 4. ต้องนำรายได้ต่อครัวเรือนมาประกอบการพิจารณาด้วย

ขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. ไปธนาคารที่สะดวก ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และ ธ.ก.ส.
 2. แสดงบัตรประชาชน
 3. กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน
 4. เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)