ลงทะเบียนเรารักกัน รับเงินเยียวยา 4,000 บาท จากประกันสังคม

ทั่วไป

212,106 VIEWS

ลงทะเบียนเรารักกัน รับเงิน 4,000 บาท จากประกันสังคม สำหรับลูกจ้างที่เข้าระบบประกันสังคม เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 ที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com คาดว่าจะมีผู้ประกันตน ม.33 เข้าข่ายมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในโครงการนี้ จำนวน 9.27 ล้านคน วงเงิน 37,100 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแล้วตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ขั้นตอนการ ลงทะเบียนเรารักกัน

ลูกจ้างในระบบประกันสังคม (ผู้ประกันตนตาม มาตรา 33) จะต้อง ลงทะเบียนเรารักกัน ที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 จากนั้นธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลการคัดกรองตั้งแต่วันที่ 8 – 14 มีนาคม 2564

หากผ่านการคัดกรองแล้ว จะมีการประกาศผลการลงทะเบียนใน 15 มีนาคม 2564 โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องกดใช้งานและกดยืนยันตนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ภายในวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 และจะเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการเราชนะ คนละครึ่ง และ ม33เรารักกัน ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

ผู้มีสิทธิรับเงิน เรารักกัน 4,000 บาท

ผู้มีสิทธิลงทะเบียน ‘ม33เรารักกัน’ ได้ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. เป็นลูกจ้างในระบบประกันสังคม (ผู้ประกันตน มาตรา 33) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
 2. ไม่ได้เป็นแรงงานต่างชาติ (แรงงานต่างด้าว)
 3. มีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 4. ไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)
 5. ไม่ได้รับสิทธิตามโครงการเราชนะ

ตรวจสอบสิทธิ ลงทะเบียนเรารักกัน

ผู้ลงทะเบียนเรารักกัน สามารถตรวจสอบสิทธิ เรารักกัน ได้ที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564

รอบการจ่ายเงิน

โครงการ เรารักกัน จะมีรอบการจ่ายเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 4 งวด กำหนดการวงเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท (รวม 4,000 บาท) โดยจะโอนเงินเข้าแอปเป๋าตัง ธนาคารกรุงไทย ดังนี้

 • งวดแรก – 22 มีนาคม 2564
 • งวดที่สอง – 29 มีนาคม 2564
 • งวดที่สาม – 5 เมษายน 2564
 • งวดสุดท้าย – 12 เมษายน 2564

เงินที่ได้รับในแอปเป๋าตังสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564 โดยใช้ได้กับร้านค้าดังต่อไปนี้

 1. ร้านที่อยู่ในโครงการเราชนะ
 2. ร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ (ยกเว้นร้านธงฟ้าฯ ที่มีเครื่องรับรูดบัตร ECD)
 3. ร้านที่อยู่ในโครงการคนละครึ่ง
 4. ขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการ

หรือค้นหาได้ที่เว็บไซต์ค้นหาร้านที่ร่วมโครงการเราชนะ คนละครึ่ง และ ม33เรารักกัน

เกณฑ์เงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,00 บาท

โครงการ เรารักกัน กำหนดเกณฑ์เงินฝากในบัญชีต้องไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเงินฝากที่จะเข้าเกณฑ์ดังกล่าว ได้แก่

 1. เงินฝากออมทรัพย์
 2. เงินฝากประจำ
 3. เงินฝากกระแสรายวัน
 4. บัตรเงินฝาก
 5. ใบรับฝากเงิน
 6. ผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่นในทำนองเดียวกัน

อย่างไรก็ดี เงินฝากในที่นี้ไม่รวมเงินฝากในบัญชีร่วม บัญชีเพื่อ สลากออมทรัพย์ และเงินฝากในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)