ลงทะเบียนวัคซีนเข็ม 3 ประกันสังคม ม.33 ตั้งแต่ 15-30 ธ.ค. 64

ทั่วไป

21,324 VIEWS

ลงทะเบียนวัคซีนเข็ม 3 ประกันสังคม สำหรับลูกจ้างในระบบประกันสังคม ม.33 เริ่มแล้วตั้งแต่ 15-30 ธ.ค. 64 โดยให้นายจ้างลงทะเบียนที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการเร่งกระจายวัคซีนอย่างเร่งด่วน กรณีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น สําหรับผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มไปแล้ว ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ตามระยะเวลาที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข

ลงทะเบียนวัคซีนเข็ม 3 ได้แล้วตั้งแต่ 15-30 ธ.ค. 64

โดยสำนักงานประกันสังคมได้มีการเริ่มสำรวจความต้องการ เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม และประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 หรือบูสเตอร์โดส สามารถแจ้งนายจ้าง หรือ ฝ่ายบุคคล (HR) ของบริษัท เพื่อลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านระบบ e-Service ในเว็บไซต์ สปส. โดยสำนักงานประกันสังคมจะเปิดระบบให้บริการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15-31 ธันวาคม 2564 เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม จะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ผู้ประกันตนภายในต้นปีหน้า ช่วงกลางเดือนมกราคม 2565 สำนักงานประกันสังคมพร้อมร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องนี้ด้วยความมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มความสามารถ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและควบคุมโรคด้วยการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็วและครอบคลุม เพื่อลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของโรค

ขั้นตอนการลงทะเบียนวัคซีนเข็ม 3 ประกันสังคม

ลงทะเบียนวัคซีนเข็ม 3 ประกันสังคม ม.33 จะต้องดำเนินการโดยนายจ้าง โดยสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. ไปที่เว็บไซต์ระบบ e-service สำนักงานประกันสังคม >> https://www.sso.go.th/eservices/esv/index.jsp
  2. เข้าสู่ระบบ
  3. เลือกเมนู ‘แบบสำรวจลงทะเบียนฉีดวัคซีน’
  4. ที่ประเภทธุรกรรม ให้เลือก ‘แบบสำรวจลงทะเบียนฉีดวัคซีน Covid-19 เข็ม 3’ แล้วกด ‘เพิ่มข้อมูล’
  5. เลือกประเภท ‘แบบสำรวจลงทะเบียนฉีดวัคซีน Covid-19 เข็ม 3’ แล้วกด ‘ดำเนินการต่อ >>’
  6. เลือกวิธีการส่งข้อมูลลูกจ้าง เลือกสาขา แล้วกด ‘ดำเนินการต่อ >>’
  7. ระบุจำนวนผู้ประกันตน กรอกเลขบัตรประชาชน เลือกความประสงค์ กรอกเบอร์โทรศัพท์ ของลูกจ้างแต่ละคน แล้วกด ‘ดำเนินการต่อ >>’
  8. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วกด ‘ยืนยันการส่งข้อมูล’

วันที่เปิดให้ลงทะเบียนจองคิววัคซีนโควิด กระตุ้นเข็มสาม

  • เริ่มจองคิว วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

กำหนดการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 (Booster dose)

  • ลูกจ้างในระบบประกันสังคมจะได้รับคิวฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 ช่วงต้นปี 2565 โดยคาดว่าจะเริ่มคิวแรกช่วงกลางเดือนมกราคม 2565

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)