ลงทะเบียนรับสิทธิ์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เฟส 5

ทั่วไป

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เริ่มวันอังคารที่ 7 มีนาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 แจกคนละ 5 สิทธิ์ รวม 560,000 สิทธิ์ วงเงิน 2,016 ล้านบาท รัฐบาลช่วยค่าที่พัก 40% วอยเชอร์ 600 บาท แต่ไม่ช่วยค่าตั๋วเครื่องบิน

ขั้นตอน ลงทะเบียนรับสิทธิ์ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 สำหรับประชาชนทั่วไป

 1. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ได้ที่เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันพุธที่ 8 มีนาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 โดย เบอร์ลงทะเบียนที่ใช้รับสิทธิ ต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง
 2. รับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ
 3. ดาวน์โหลด + ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบน App เป๋าตัง ซึ่งเป็น App หลักในการใช้จ่าย
 4. จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน (60%) ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทรสำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม
 5. ได้รับ voucher สำหรับ check-in โรงแรม
 6. Check-in เข้าพักตามวันที่กำหนด (ในระหว่างการเข้าพักจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวเป็นรายวันสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ)
 7. Check-out ตามกำหนดการที่จองไว้

เงื่อนไขการเข้าร่วม “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5”

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

 • ต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

สิทธิประโยชน์

 • รัฐบาลสนับสนุน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืนสูงสุด 5 ห้อง โดยให้สิทธิโรงแรมที่พักจำนวนห้องพักรวม 560,000 สิทธิ
 • คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว (e-voucher) 600 บาทต่อวัน
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ระยะเวลาที่ใช้สิทธิได้

 • ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566

พื้นที่ที่ใช้สิทธิได้

 • ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

ช่องทางลงทะเบียน

 • www.เราเที่ยวด้วยกัน.com พร้อมติดตั้งแอป เป๋าตัง
 • ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนก่อนรับสิทธิจำนวน 5 สิทธิ
 • ผู้ที่เคยใช้สิทธิแล้ว สามารถกดให้ความยินยอม consent ในระบบได้ เลย โดย 5 สิทธิดังกล่าวจะไม่นับรวมสิทธิที่ใช้แล้วในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4
 • ต้องจองห้องพักล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน

ครม.เห็นชอบ ‘เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5’ เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ – กันยายน 2566

24 มกราคม 2566 – นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดแผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว อนุมัติวงเงิน 3,946 ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยว โดยจัดสรรวงเงิน 2,016 ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

ทั้งนี้ รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายห้องพัก 40% จำนวน 560,000 สิทธิ์ (ห้องต่อคืน) สูงสุด 3,000 บาท โดยจำกัดให้สิทธิการจองได้สูงสุดไม่เกินคนละ 5 สิทธิ์ (ห้องต่อคืน) ค่าใช้จ่ายอีวอยเชอร์ 600 บาท แต่จะไม่สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

แนวทางป้องกันการทุจริตของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดให้มีระบบแสดงจำนวนห้องพักของแต่ละโรงแรม/ที่พัก หากมีการจองเกินจำนวนห้องที่แจ้งไว้ ระบบจะสามารถจำกัดการจองได้ โดยมอบให้ ททท. สำนักงานสาขาในประเทศ เป็นผู้ดำเนินการ และเพื่อป้องกันการขึ้นราคาห้องพักเกินจริง จึงให้มีการระบุในแบบฟอร์มยินยอม (consent) ให้ชัดเจน หากโรงแรมที่พักเจตนาขึ้นราคาห้องพักเกินจริง สามารถเอาผิดเรียกเงินคืน และระงับการจ่ายได้ รวมทั้งต้องได้รับโทษถึงการตัดสิทธิในการเข้าร่วมทุกโครงการของรัฐบาล รวมทั้งจะมีระบบสแกนใบหน้าของผู้ใช้สิทธิในการ checkin เข้าพักและการใช้ e-voucher เพื่อป้องกันการใช้บัตรประชาชนผู้อื่นสวมสิทธิ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)