ลงทะเบียนรับต้นกัญชาฟรี – กรมวิชาการเกษตร

ทั่วไป

3,062 VIEWS

กรมวิชาการเกษตรเปิด ลงทะเบียนรับต้นกัญชาฟรี register.doa.go.th จำนวน 1 ล้านต้น โดยจะแจกให้ครัวเรือนละ 2 ต้น ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ถึง 16 พฤศจิกายน 2565 หลังกฎหมายปลดล็อกให้กัญชา กัญชง และกระท่อมไม่เป็นพืชในบัญชียาเสพติดอีกต่อไปเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

ลงทะเบียนรับต้นกัญชาฟรี

 • เว็บไซต์ ลงทะเบียนรับต้นกล้ากัญชา กัญชง register.doa.go.th

ขั้นตอนการ ลงทะเบียนรับต้นกัญชาฟรี

 1. ไปที่เว็บไซต์ ลงทะเบียนรับต้นกล้ากัญชา กัญชง https://register.doa.go.th/guncha/register.php
 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
 3. กรอกชื่อ-นามสกุล
 4. กรอกอีเมล (ถ้ามี)
 5. กรอกที่อยู่ตามบัตรประชาชน
 6. เลือกสถานที่รับต้นกล้ากัญชา กัญชง
 7. ระบุสถานที่ที่จะนำต้นกล้ากัญชา กัญชงไปปลูก
 8. วัตถุประสงค์ในการนำไปปลูก โดยมีตัวเลือก ได้แก่
  • เพื่อใช้ดูแลสุขภาพ
  • เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน
  • เพื่อใช้ในเชิงพานิชย์
  • เพื่อใช้ในการวิจัย
 9. เลือกช่อง “ให้ความยินยอมในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”
 10. กด “ลงทะเบียน”

หมายเหตุ: ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วตรวจสอบสิทธิ์รับต้นกล้ากัญชา กัญชง หลังจากลงทะเบียน 7 วัน ผ่านเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร

เงื่อนไข ลงทะเบียนรับต้นกัญชาฟรี

 1. จำกัดรับต้นกล้ากัญชา กัญชง 1 ครัวเรือน ต่อ 2 ต้น
 2. ระบุที่อยู่ตามบัตรประชาชน)
 3. สถานที่รับต้นกล้ากัญชา กัญชง ต้องเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชน
 4. ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 จนถึง 16 พฤศจิกายน 2565 หรือจนกว่าจะครบ 1 ล้านต้น
 5. รับต้นกล้ากัญชา กัญชง ได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาของกรมวิชาการเกษตร ครอบคลุม 77 จังหวัด

ผู้ที่สนใจรับแจกกัญชา กัญชง สามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร (ศวพ.) ของกรมวิชาการเกษตรทั่วประเทศในพื้นที่ 53 จังหวัด หากจังหวัดใดไม่มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสามารถ ลงทะเบียนรับต้นกัญชาฟรี ได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนั้นๆ หรือผ่านระบบออนไลน์

สถานที่รับต้นกล้ากัญชา กัญชง

คุณสามารถตรวจสอบสถานที่รับต้นกล้ากัญชา กัญชง ของทั้งพื้นที่ 77 จังหวัดได้ที่เว็บไซต์ https://register.doa.go.th/guncha/location.php

กรุงเทพมหานคร

 • ศูนย์บริการกัญชง กัญชา
 • เลขที่ 50 สถาบันวิจัยพืชสวน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • โทร 1174

กระบี่

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่
 • ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
 • โทร 075694217

กาญจนบุรี

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี
 • เลขที่ 3 หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
 • โทร 034552036, 034552037

กาฬสินธุ์

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
 • 140 หมู่ 10 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
 • 043891338

กำแพงเพชร

 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
 • ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร – สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
 • โทร 055705046

ขอนแก่น

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น
 • เลขที่ 343 หมู่ 15 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
 • โทร 043262380, 043261504

จันทบุรี

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี
 • เลขที่ 35 หมู่ 7 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
 • โทร 0822172860

ฉะเชิงเทรา

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา
 • เลขที่ 99 หมู่ 4 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
 • โทร 038136259

ชลบุรี

 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
 • 200/10 หมู่ 2 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
 • โทร 038467254

ชัยนาท

 • ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
 • เลขที่ 522 หมู่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
 • โทร 056405080

ชัยภูมิ

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ
 • ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
 • โทร 0918342867

ชุมพร

 • ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

เชียงราย

 • ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
 • เลขที่ 72 หมู่ 6 ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
 • โทร 053170100

เชียงใหม่

 • ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
 • 80 หมู่ 12 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290
 • โทร 053498536

ตรัง

 • ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง

ตราด

 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด
 • ศาลากลางจังหวัดตราด ถนนราษฎ์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
 • โทร 039511589

ตาก

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก
 • 65 หมู่ 6 ตำบลเเม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 • โทร 055508987

นครนายก

 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
 • 1/333 ถนนสันคูเมือง ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
 • โทร 037311300, 037312557

นครปฐม

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม
 • 150 ม.3 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
 • โทร 034351486

นครพนม

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
 • 144 หมู่ 1 ตำบล ขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000
 • โทร 042532586

นครราชสีมา

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา
 • เลขที่ 196 หมู่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
 • โทร 044009967, 044009968

นครศรีธรรมราช

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช

นครสวรรค์

 • ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
 • ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
 • โทร 056241019

นนทบุรี

 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
 • ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี หลังใหม่ ชั้น 4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 • โทร 025807355

นราธิวาส

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส
 • หมู่ 1 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140
 • โทร 073651160

น่าน

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน
 • 128 หมู่ 1 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
 • โทร 054682045

บึงกาฬ

 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
 • 331 ม. 5 ถ.บึงกาฬ – นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
 • โทร 042490712, 042490713

บุรีรัมย์

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์
 • เลขที่ 79 หมู่ 9 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
 • โทร 0990299620

ปทุมธานี

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี
 • เลขที่ 12/19 หมู่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทร 025205149

ประจวบคีรีขันธ์

 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปราจีนบุรี

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
 • เลขที่ 100 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 • โทร 037210261

ปัตตานี

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี

พระนครศรีอยุธยา

 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • 5/22 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
 • โทร 035243702

พังงา

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา
 • เลขที่ 52 หมู่ 1 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
 • โทร 076461180, 076461180

พัทลุง

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง

พิจิตร

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
 • เลขที่ 13 หมู่ 6 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
 • โทร 056990035, 056990041

พิษณุโลก

 • สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
 • ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
 • โทร 055313127

เพชรบุรี

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตเพชรบุรี
 • เลขที่ 60 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
 • โทร 032772853

เพชรบูรณ์

 • ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์
 • 51 ม.3 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
 • โทร 0892720061

แพร่

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่
 • 205 หมู่ 5 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
 • โทร 054520550, 0817645882

พะเยา

 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
 • 679 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
 • โทร 054482355

ภูเก็ต

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต

มหาสารคาม

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
 • ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 • โทร 043758127

มุกดาหาร

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
 • เลขที่ 95 ถนนเมืองใหม่ อำเภอมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
 • โทร 042611439

แม่ฮ่องสอน

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน
 • 193 ม.5 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
 • โทร 053684377

ยโสธร

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร
 • 222 หมู่ 6 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
 • โทร 04575 6816, 04575 6817

ยะลา

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา
 • เลขที่ 114 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
 • โทร 073274451

ร้อยเอ็ด

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด
 • 401 หมู่ที่ 16 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
 • โทร 043624161

ระนอง

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง

ระยอง

 • ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง

ราชบุรี

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี
 • โทร 0 3224 0959

ลพบุรี

 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
 • 16/1 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
 • โทร 036411008

ลำปาง

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง
 • 204 หมู่ 6 ตำบล เวียงตาล อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
 • โทร 054209760, 0869248880

ลำพูน

 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน
 • 114 ม.2 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
 • โทร 053093361

เลย

 • ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย
 • หมู่บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
 • โทร 042891199

ศรีสะเกษ

 • ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
 • ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
 • โทร 045814581

สกลนคร

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
 • ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
 • โทร 042747157

สงขลา

 • ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา
 • เลขที่ 128 หมู่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
 • โทร 0897338823

สตูล

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล

สมุทรปราการ

 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
 • 977 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
 • โทร 021831012, 021831013, 021831014, 021831015

สมุทรสงคราม

 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
 • 18/1 ซอยบางประจัน ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
 • โทร 034711517, 034712747

สมุทรสาคร

 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

สระแก้ว

 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
 • ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
 • โทร 037425037

สระบุรี

 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
 • 20 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
 • โทร 036211052 , 036212842

สิงห์บุรี

 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
 • 31/4 หมู่6 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
 • โทร 036521336

สุโขทัย

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
 • 197 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
 • โทร 055681384

สุพรรณบุรี

 • ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
 • เลขที่ 159 หมู่ 10 ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
 • โทร 0997895965

สุราษฎร์ธานี

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี

สุรินทร์

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์
 • 191 หมู่ที่ 4 บ้านแสงตะวัน ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
 • โทร 0899467711

หนองคาย

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย
 • โทร 042490936

หนองบัวลำภู

 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
 • 65/14 หมู่ 2 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 • โทร 042316701, 042316702

อ่างทอง

 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
 • 50 ถ.อ่างทอง – สิงห์บุรี ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
 • โทร 035661021

อุดรธานี

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
 • เลขที่ 231 หมู่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250
 • โทร 042219915, 0864507503

อุตรดิตถ์

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์
 • เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
 • โทร 055479840

อุทัยธานี

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี
 • เลขที่ 176 หมู่ 5 ตำบล เขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
 • โทร 056510752

อุบลราชธานี

 • สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
 • 268 หมู่ที่ 12 บ้านคำนกเปล้า ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
 • โทร 045959669, 045210422

อำนาจเจริญ

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ
 • 172 หมู่ 3 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 • โทร 045525756
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)