ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ผู้ประกันตนประกันสังคม อายุ 50 ปีขึ้นไป

ทั่วไป

2,253 VIEWS

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในระบบประกันสังคม เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตน

6 พฤษภาคม 2565 – เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มา ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

  • เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ในระบบประกันสังคม
  • มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

ช่วงเวลาที่ได้สิทธิใช้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีได้

  • ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2565

จำนวนสิทธิ์ที่ได้รับ

  • ปีละ 1 ครั้ง

ขั้นตอนการรับบริการ

  • ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันได้เลย ทั้งนี้ แนะนำติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลของท่านก่อนเข้ารับบริการ

สถานที่รับบริการ

  • สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

หมายเหตุ

  •  กรณีสถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน ไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้บริการ กรุณาติดต่อ สำนักงานประกันสังคม โทร. 02-9562500-10
  • ท่านสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยไม่ต้องเว้นระยะห่าง แต่หากมีโรคประจำตัวหรือมีประวัติการแพ้วัคซีน แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการเข้ารับบริการ

ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)