ลงทะเบียนจอง สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ช่วงที่ 2

ทั่วไป

1,812 VIEWS

ลงทะเบียนจองสิทธิ์ สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ช่วงที่ 2 เตรียมเปิดจองและฝากสลาก ในวันที่ 5-9 กันยายน 2565 สำหรับลูกค้าเกษตรกรและลูกค้าผู้ฝากสลากออมทรัพย์ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ที่ครบกำหนด ส่วนลูกค้าทั่วไปสามารถเริ่มฝากได้ตั้งแต่ 22 กันยายน 2565

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าสลากออมทรัพย์ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 เตรียมเปิดให้จองรอบ 2 โดยลูกค้าเกษตรกรและลูกค้าผู้ฝากสลากออมทรัพย์ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ที่ครบกำหนด สามารถจองสิทธิ์สำหรับฝากสลากได้วันที่ 5-9 กันยายน 2565 ส่วนลูกค้าทั่วไปฝากได้ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

รายละเอียด การจอง-รับฝาก สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7

ผู้มีสิทธิจองสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7

 1. ลูกค้าเกษตรกร (จำกัดสิทธิการจอง รายละไม่เกิน 100,000 บาท)
 2. ลูกค้าผู้ฝากสลากออมทรัพย์ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ที่ครบกำหนด (จำกัดสิทธิการจอง รายละไม่เกิน 5,000,000 บาท)

วันที่เปิดจองสิทธิสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7

 • 5-9 กันยายน 2565

ช่องทางจองสิทธิ์ 

การรับฝาก

 • รับฝากหน่วยละ 100 บาท เปิดรับฝากทุกวัน ยกเว้น วันที่ธนาคารออกรางวัล (วันที่ 16 ของเดือน) และวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี โดยรับฝากเฉพาะเลขเดี่ยวเท่านั้น

อายุรับฝาก

 • 3 ปี ครบกำหนดแบบวันชนวันนับจากวันที่รับฝาก

กำหนดออกรางวัล

 • ออกรางวัลทุกเดือน ในวันที่ 16 ของทุกเดือน ยกเว้นเดือนมกราคม ออกรางวัลวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี  โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการออกรางวัลให้

รางวัล

 • รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัลมูลค่า 10,000,000 บาท 
 • รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 99 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
 • รางวัลที่2 มี 300 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท 
 • รางวัลที่ 3 มี 1,000 รางวัล ๆ ละ 2,500 บาท
 • รางวัลที่ 4 มี 2,000 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท 
 • รางวัลที่5 มี 10,000 รางวัล ๆ ละ 500 บาท 
 • รางวัลเลขท้าย 4 ตัว มี 100,000 รางวัล ๆ 50 บาท และ
 • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 2,000,000 รางวัล ๆ ละ 10 บาท 

รวมรางวัลทั้งสิ้น 2,113,400 รางวัล เป็นเงิน 46,990,000 บาท ต่อเดือน

ดอกเบี้ยและเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย (เงินรางวัลและดอกเบี้ยได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี)

 1. ผู้ที่ฝากผ่านเคาน์เตอร์ และผู้ที่ฝากผ่าน Application ธ.ก.ส. A-Mobile ถึงวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.18 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ย 0.06% ต่อปี
 2. ผู้ที่ไถ่ถอนคืนก่อนครบกำหนด 3 ปี จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
 3. ผู้ที่ฝากไม่ครบ 3 เดือน ธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลากฯ ในอัตรา 2 บาทต่อหน่วย

ช่องทางรับฝาก สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7

 • เปิดรับฝากผ่าน แอป ธ.ก.ส. A-Mobile
 • เปิดรับฝากผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศ

สิทธิ์ในการจับรางวัล

 • ผู้ที่ฝากภายในวันที่ 15 ของเดือน จึงจะมีสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้น โดยสลากแต่ละหน่วยมีสิทธิ์ตรวจรางวัล 36 ครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรสลาก

 • ผู้ฝากสลากฯ ผ่าน Application ธ.ก.ส. A-Mobile ที่ประสงค์ออกบัตรสลากออมทรัพย์ ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการออกบัตรสลากฉบับละ 20 บาท

สอบรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ติดต่อสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ ธ.ก.ส. Call Center 02-555-0555 บริการตลอด 24 ชั่วโมง
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)