ลงทะเบียนจองวัคซีน รามาธิบดี ทางโทรศัพท์ สำหรับผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มโรค

ทั่วไป

ลงทะเบียนจองวัคซีน รามาธิบดี ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-078-9078 สำหรับผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่ม รวมถึงสตรีมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิดแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ทั้งเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 เริ่มแจ้งจองฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

13 สิงหาคม 2564 – คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital เชิญชวนให้ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ลงทะเบียนจองวัคซีน รามาธิบดี ทางโทรศัพท์ได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิดแอสตร้าเซนเนก้า ทั้งเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ ลงทะเบียนจองวัคซีน รามาธิบดี

 1. ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
 2. หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
 3. ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ดังนี้
  • โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
  • โรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • โรคเบาหวาน
  • โรคไตเรื้อรังระยะ 5 ขึ้นไป
  • โรคอ้วน
  • โรคมะเร็งทุกชนิด

ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวสามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีน รามาธิบดี ได้ทั้งกรณีรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็มแรกและเข็มที่ 2

ชนิดของวัคซีนป้องกันโควิดที่จะได้รับ

 • วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

 

ช่องทางการ ลงทะเบียนฉีดวัคซีน รามาธิบดี

 • ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติอยู่เกณฑ์ขอลงทะเบียนรับวัคซีนได้ สามารถติดต่อขอแจ้งจองฉีดวัคซีนได้ทางโทรศัพท์ RAMACOVID CallVaccine โทร. 02-078-9078

ช่วงเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีน

 • เริ่มจองได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนวัคซีน

สถานที่ฉีดวัคซีนและกำหนดการฉีด

ผู้ลงทะเบียนจองวัคซีน รามาธิบดี สามารถเลือกสถานที่ฉีดวัคซีน และวันเวลาเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. สถานที่: อาคารเรียนเและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 1

เวลา 8.00-16.00 น. โดยมีให้เลือก 13 วัน ดังนี้

 • 18-21 สิงหาคม 2564
 • 23-28 สิงหาคม 2564
 • 30-31 สิงหาคม 2564 และ
 • 5 กันยายน 2564

2. สถานที่: ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว Sky Hall ชั้น 3

เวลา 8.00-16.00 น. โดยมีให้เลือก 8 วัน ดังนี้

 • 18-21 สิงหาคม 2564 และ
 • 25-28 สิงหาคม 2564

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)