ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด สำหรับลูกค้า AIS dtac true CAT TOT

ทั่วไป

236,326 VIEWS

ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด AIS dtac true CAT TOT จำนวนวันละ 20,000 โดส ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ (CVC กลางบางซื่อ) เตรียมเปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 โดยเริ่มจองพร้อมกัน วันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 9.00 น. จองล่วงหน้าผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ AIS dtac true CAT TOT เท่านั้น โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564

ช่องทางจองคิวฉีดวัคซีนโควิด ล่วงหน้าผ่านเครือข่ายโทรศัพท์

ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด AIS สำหรับผู้ใช้งานเอไอเอส

ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด dtac สำหรับผู้ใช้งานดีแทค

ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด true สำหรับผู้ใช้งานทรู

  • ลงทะเบียนผ่านมือถือ กด *707# แล้ว โทรออก
  • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://vaccine.trueid.net

ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด TOT CAT สำหรับผู้ใช้งาน NT

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แจ้งข่าวช่องทางการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนล่วงหน้า ผ่านทางเฟซบุ๊คเพจ CVC กลางบางซื่อ โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ผู้มีสิทธิ ลงทะเบียนฉีดวัคซีน AIS dtac true

  1. ประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 18 ปี
  2. ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง

หมายเหตุ: ต้องเป็นการฉีดวัคซีนเข็มแรกเท่านั้น

เปิดให้จองวัคซีนจำนวน 20,000 โดสต่อวัน

  1. วันละ 10,000 โดส สำหรับ ประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 18 ปี 
  2. วันละ 10,000 โดส สำหรับ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง

วันเวลาที่เปิดให้จองคิวฉีควัคซีน

  • เปิดให้ลงทะเบียนได้พร้อมกันในวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 9.00 น.

ช่องทางการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนล่วงหน้า ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

  • ลงทะเบียนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ AIS dtac TrueMove H และอื่นๆ โปรดติดตามรายละเอียดวิธีการจองจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เอไอเอส ดีแทค หรือ ทรู ที่ท่านใช้งานอยู่

ช่วงเวลาที่จะเริ่มฉีดวัคซีนให้

  • ตั้งแต่ 1-31 สิงหาคม 2564 (1 เดือน)
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)