ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 รอบใหม่ 1 ล้านสิทธิ์ – คนละครึ่ง.com

ทั่วไป

67,534 VIEWS

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 รอบใหม่ 10 ก.พ. 65 เวลา 6.00 น. สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อน รัฐบาลกำหนดสิทธิไว้ให้ 1 ล้านสิทธิ โดยจะสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และเริ่มใช้จ่ายสิทธิได้ในวันที่ 17 ก.พ. นี้ โดยให้วงเงินคนละ 1,200 บาท

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 เพื่อรับแจกเงิน 1,200 บาท ผ่าน www.คนละครึ่ง.com (กรณีไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน)

 1. เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com (เปิดให้ลงทะเบียนเฟส 4 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 6.00 น.)
 2. รอรับผลการพิจารณาผ่านทาง SMS ของโครงการว่าได้รับอนุมัติหรือไม่
 3. หากได้รับอนุมัติแล้ว ดาวโหลดแอปเป๋าตังเพื่อรับเงิน 1,200 บาท จากโครงการคนละครึ่ง

เมื่อได้อนุมัติทาง SMS แล้ว สามารถนำไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565 ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติแล้ว แต่ไม่ได้ใช้สิทธิภายใน 14 วัน ระบบจะตัดสิทธิ์แล้วนำไปให้ผู้สมัครใหม่

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าโครงการคนละครึ่งเฟส 4

ผู้มีสิทธิขอรับเงินจาก โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ได้จะต้องมีคุณสมบัติครบ ดังนี้

 1. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์
 3. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com แล้ว
 4. ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565
 5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2

แนะนำขั้นตอน ยืนยันตัวตน คนละครึ่งเฟส 4 อย่างละเอียด

ยืนยันตัวตน คนละครึ่งเฟส 4 ก่อนใช้สิทธิ โดยการ Dipchip บัตรประชาชน

หลังจากสมัครผ่านและได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 4 แล้ว ไม่ว่าจะสมัครผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com หรือแอปเป๋าตัง ผู้ได้รับสิทธิต้องยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip บัตรประชาชนของตัวเอง ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาของธนาคารกรุงไทย

คุณสามารถติดต่อธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านเพื่อทำการ Dipchip บัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย

วิธียืนยันตัวตน คนละครึ่งเฟส 4 หลังจากโหลดแอปเป๋าตัง

แอปเป๋าตัง เป็นช่องทางสำหรับรับสิทธิคนละครึ่งและใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้า/บริการด้วย เมื่อโหลดแอปเป๋าตังแล้วจำเป็นต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยก่อนจึงจะใช้งานได้ ซึ่งสามารถเลือกยืนบยันตัวตนด้วยการแสกนใบหน้า หรือยืนยันตัวตนด้วยแอป Krungthai NEXT ก็ได้

1. เลือกยืนยันตัวตนด้วยแอป Krungthai NEXT

 1. เปิดแอป Krungthai NEXT
 2. กรอกรหัส PIN 6 หลักที่ใช้บนแอป Krungthai NEXT
 3. กดปุ่มดำเนินการบนแอป เป๋าตัง
 4. รอรับรหัส OTP จากเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกไว้กับแอป Krungthai NEXT
 5. กรอกรหัส OTP
 6. ตั้งค่ารหัส PIN 6 หลัก ที่จะใช้บนแอปเป๋าตัง
 7. ยืนยันรหัส PIN 6 หลัก อีกครั้ง

2. เลือกยืนยันตัวตนด้วยวิธี การแสกนใบหน้า

 1. เลือก แสกนใบหน้า
 2. ตั้งค่ารหัส PIN 6 หลัก ที่จะใช้บนแอปเป๋าตัง
 3. ยืนยันรหัส PIN 6 หลัก อีกครั้ง
 4. เปิดการใช้งานระบบแสกนใบหน้า หรือ แสกนลายนิ้วมือ
 5. กดยอมรับ เงื่อนไขการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง
 6. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว จะเริ่มเข้าสู่ระบบและเริ่มใช้งานได้ตามปกติ

ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน สามารถยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ได้

กรณีที่คุณไม่สามารถยืนยันตัวตนด้วยการแสกนใบหน้าได้ ให้นำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย ซึ่งจะมีป้ายรองรับการยืนยันตัวตนระบุไว้ แล้วให้ดำเนินการดังนี้

 1. เปิดแอปเป๋าตังแล้วแสกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน
 2. ไปที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย เลือกเมนู “ยืนยันตัวตน” โดยไม่ต้องเสียบบัตร ATM
 3. กดรับทราบและยินยอมการเป็นเจ้าของบัตรประชาชน
 4. กดยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตน
 5. เสียบบัตรประชาชน และรอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตน
 6. เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการบนแอปเป๋าตังต่อ

คนละครึ่งเฟส 4 ให้วงเงินช่วยเหลือคนละ 1,200 บาท ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน

โครงการคนละครึ่งเฟส 4 นี้ รัฐบาลจะสนับสนุนค่าอาหาร-เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวดสปา ทำเล็บ ทำผม รวมถึงบริการขนส่งสาธารณะจากภาครัฐในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการคนละครึ่งเฟส 4 โดยจะเริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2565 รวมเป็นเวลา 3 เดือน

ระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ

เริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2565 รวมเป็นเวลา 3 เดือน

รู้จักโครงการคนละครึ่งเฟส 4

โครงการคนละครึ่งเฟส 4 เป็น โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 โดยที่ประชุม ครม. อนุมัติภายใต้กรอบวงเงิน 34,800 ล้านบาท เพื่อจ่ายเงินให้ ผู้ได้รับสิทธิ วงเงินคนละ 1,200 บาท โดยสามารถนำไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2565 รวมเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งเป็นโครงการที่เสนอโดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)