ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 วิธีใหม่ (เฉพาะผู้ที่เคยได้สิทธิเฟส 1-2)

ทั่วไป

34,462 VIEWS

ผู้ที่เคยรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 1 และเฟส 2 มาแล้วต้อง ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ในวันที่ 14 มิ.ย. 2564 เวลา 6.00 น. ด้วยเช่นกัน โดยเปลี่ยนการลงทะเบียนเป็นวิธีใหม่ ให้ประชาชนเลือกเลือกทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com หรือลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังก็ได้ ผู้มีสิทธิลงทะเบียนต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 3,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 31 ล้านสิทธิ์ เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 50%  มีระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 เป็นเวลา 6 เดือน

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 กรณีเคยได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 1 และเฟส 2 มาแล้ว (วิธีใหม่)

ผู้ที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 1 และเฟส 2 มาแล้ว ต้องลงทะเบียนใหม่เช่นกัน โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เริ่มเวลา 6.00 น. เป็นต้นไป โดยการลงทะเบียนรอบนี้มีการปรับวิธีลงทะเบียนเป็นรูปแบบใหม่ ให้ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

1. ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 บนแอป ‘เป๋าตัง’

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ผ่านแอป เป๋าตัง มีข้อได้เปรียบ คือ ลดเวลาการกรอกข้อมูลเนื่องจากระบบจะดึงข้อมูลเดิมที่ผู้ที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 1 และเฟส 2 เคยกรอกไว้แล้วมาให้อัตโนมัติ ทำให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ผู้ลงทะเบียนเพียงแค่ตรวจสอบข้อมูลและกรอกเพิ่มเติมในส่วนของอาชีพกับรายได้ก็สามารถลงทะเบียนได้ทันที

2. ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ทางเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com

ผู้ที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 1 และเฟส 2 มาแล้ว ยังสามารถเลือกลงทะเบียนรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com ได้ตามเดิม ซึ่งวิธีการนี้จำเป็นต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียนแต่แรกเหมือนลงทะเบียนรับสิทธิใหม่

ข้อควรระวังก่อน ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3

 1. โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ตัวสะกด ตัวอักษร หรืออักขระพิเศษให้ตรงกับบัตรประชาชน
 2. เตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมเพราะจำเป็นต้องใช้รหัสหลังบัตรประชาชน (Laser Code) สำหรับลงทะเบียนด้วย
 3. ระบุวัน เดือน ปีเกิด ให้ตรงกับบัตรประชาชน
 4. เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ต้องเป็นเบอร์มือถือของตัวเองที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน เพราะต้องใช้รับรหัส OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

รอบการแจกเงินคนละครึ่ง.com เฟส 3 แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 1,500 บาท

การจ่ายเงินสนับสนุนในเฟส 3 นี้จะแบ่งเป็น 2 ช่วง

 • ช่วงแรก โดยในช่วงไตรมาส 3 (ก.ค. – ก.ย. 2564) จะทยอยจ่ายให้ก่อน 1,500 บาท และ
 • ช่วงสอง โดยในช่วงไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค. 2564) จะจ่ายเพิ่มให้อีก 1,500 บาท

เงื่อนไขการลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 3

 1. รัฐบาลออกค่าใช้จ่ายให้ 50% และผู้ได้รับสิทธิ์ออกเอง 50% เบื้องต้นจำกัดให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 150 บาท วงเงินสนับสนุนไว้สูงสุดตลอดโครงการไม่เกินคนละ 3,000 บาท
 2. ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินผ่าน แอป ‘เป๋าตัง’ ของธนาคารกรุงไทย ก็ต่อเมื่อเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังเท่านั้น และเมื่อเติมเงินเข้าไปแล้ว ไม่สามารถถอนคืนเป็นเงินสดได้
 3. เงินที่รัฐบาลโอนเข้าแอปเป๋าตังจะต้องใช้ให้หมดแบบวันต่อวันเท่านั้น ไม่สามารถเก็บไว้ใช้วันอื่นได้ ในกรณีใช้ไม่หมด
 4. ร้านค้าที่ผู้ได้รับสิทธิสามารถนำเงินจากแอปเป๋าตังไปใช้ได้ ต้องเป็นร้านค้าที่ขึ้นทะเบียน ‘ถุงเงิน’ กับธนาคารกรุงไทยแล้วเท่านั้น
 5. ผู้ที่เคยลงทะเบียนเฟส 1 ไปแล้ว มีสิทธิต่ออายุได้แต่ต้องกดรับสิทธิ์จากปุ่มหรือ SMS ที่ส่งมา
 6. ผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิจากเฟส 1 ยังมีสิทธิลงทะเบียนเฟส 2 ได้

รัฐบาลจะโดนค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้ผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านแอปเท่าจำนวนเงินที่ประชาชนเติมเข้าแอปเป๋าตัง หากต้องการเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 3,000 บาท ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังเพื่อใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน 3,000 บาทด้วยเช่นกัน

ผู้มีสิทธิลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 เพื่อรับเงินสนันสนุน 3,000 บาท

ผู้มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือจาก โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ได้จะต้องมีคุณสมบัติครบ 3 ข้อ ดังนี้

 1. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์
 3. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com แล้ว
 4. ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

กรณีไม่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งมาก่อน สมัครลงทะเบียนเฟส 3 ที่ www.คนละครึ่ง.com

สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 1 และเฟส 2 มาก่อน และมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถลงทะเบียนเฟส 3 เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ 3,00 บาท ได้เช่นกัน โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com แล้วกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน (เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 14 มิ.ย. 2564 เวลา 6.00 น.) 
 2. รอรับผลการพิจารณาผ่านทาง SMS ของโครงการว่าได้รับอนุมัติหรือไม่
 3. หากได้รับอนุมัติแล้ว ดาวโหลดแอปเป๋าตังเพื่อรับเงิน 3,000 บาท จากโครงการคนละครึ่ง

เมื่อได้อนุมัติทาง SMS แล้ว จะสามารถนำไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 เป็นเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติแล้ว แต่ไม่ได้ใช้สิทธิภายใน 14 วัน ระบบจะตัดสิทธิ์แล้วนำไปให้ผู้สมัครใหม่ ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จากเฟส 1 และเฟส 2 ยังมีสิทธิขอลงทะเบียนใหม่รอบนี้ได้อยู่

ได้รับ SMS “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง” ต้องทำอย่างไร?

ถ้าได้รับ SMS มีข้อความว่า “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง” ให้ลองลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

ร้านค้าที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3

ร้านค้าที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้จะเป็นร้านค้ารายย่อยทั่วไป รวมถึงร้านหาบเร่ แผงลอย และร้านอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้า (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และบุหรี่) โดยร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการต้องสมัครลงทะเบียน “ถุงเงิน” ผ่านธนาคารกรุงไทยก่อน ติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)