ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ การประปาส่วนภูมิภาค

ทั่วไป

14,571 VIEWS

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดให้ลูกค้า ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ ตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID–19) โดยไม่มีกำหนดปิดรับการลงทะเบียน

25 พฤศจิกายน 2564 – การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ให้ลูกค้า ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ ตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID–19) ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นมา ปัจจุบัน กปภ. คืนเงินประกันการใช้น้ำแก่ลูกค้า 9 แสนราย เกือบ 460 ล้านบาท ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ. โดยไม่มีกำหนดปิดรับการลงทะเบียน

ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ ผ่านช่องทางออนไลน์ 

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องเตรียมสำหรับ ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ

 • ชื่อ-นามสกุล ของ ผู้ขอคืนเงินประกัน
 • เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ของ ผู้ขอคืนเงินประกัน
 • เลขที่ผู้ใช้น้ำ ตามที่ปรากฏในใบแจ้งค่าน้ำประปา
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ ของ ผู้ขอคืนเงินประกัน

ตรวจสอบสถานะการขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ

ขั้นตอนตรวจสอบสถานะการขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ

 1. ไปที่เว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/guarantee-fund/search
 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 3. กรอกตัวเลข 6 หลักตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
 4. กด ‘ค้นหาข้อมูล’ เพื่อตรวจสอบสถานะการขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ

นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. เปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อขอรับคืนเงินประกันการใช้น้ำตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 และเริ่มคืนเงินประกันการใช้น้ำตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID–19) ทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

โดย กปภ. คืนเงินประกันการใช้น้ำตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID–19) ตั้งแต่ 5 พฤษภาคม 2563 – ปัจจุบัน แก่ลูกค้า 922,683 ราย เป็นจำนวนเงินเกือบ 460 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564) สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนและทำรายการสำเร็จ ผ่านช่องทางการรับเงินที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้ ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

 1. บัญชีธนาคารกรุงไทย
 2. บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน

นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ลูกค้าที่มีความประสงค์ขอรับคืนเงินประกันการใช้น้ำแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถยื่นความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ. โดยไม่มีกำหนดปิดรับการลงทะเบียน ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. เว็บไซต์ของ กปภ. www.pwa.co.th
 2. แอปพลิเคชัน PWA 1662
  • โหลดผ่าน Google Play Store (สำหรับผู้ใช้งานมือถือระบบ Andriod)
  • โหลดผ่าน Apple App Store (สำหรับผู้ใช้งาน iPhone และอุปกรณ์ระบบ iOS)
 3. PWA Line Official: @pwathailand

หมายเหตุ: เลือกทำรายการเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)