รายชื่อโรงพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม และอัตราค่าบริการฉีดวัคซีน

ทั่วไป

1,187 VIEWS

เพจโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดเผยรายชื่อโรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) สำหรับประชาชนทั่วไป พร้อมอัตราค่าบริการฉีดวัคซีนและวันเวลาที่ให้บริการของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง โดยประชาชนที่จองสำเร็จจะเริ่มเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ ค่าบริการฉีดวัคซีนเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าวัคซีนซิโนฟาร์มในอัตรา 777 บาทต่อโดส สำหรับผู้ที่จองสิทธิ์วัคซีนซิโนฟาร์มผ่านเว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th และผู้ที่จองสิทธิ์ผ่านแอป CRA SINOP สำเร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 0 บาท ต่อเข็ม)

วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 13.00-16.00 น. 2,000
วันอังคาร 13.00-16.00 น. 2,000
วันพุธ 13.00-16.00 น. 2,000
วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น. 2,000
วันศุกร์ 13.00-16.00 น. 2,000
วันเสาร์ 08.00-12.00 น. 2,000
วันอาทิตย์ 08.00-12.00 น. 2,000
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  025766771-72
LINE  @chulabhornhospital
เว็บไซต์  www.chulabhornhospital.com
สถานที่ให้บริการ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall

โรงพยาบาลบางปะกอก 1 (อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 100 บาท ต่อเข็ม)

 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-15.00 น. 50
วันอังคาร 13.00-16.00 น. 50
วันพุธ 13.00-16.00 น. 50
วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น. 50
วันศุกร์ 13.00-16.00 น. 50
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 08-63687890
LINE 0863687890
เว็บไซต์ www.bangpakok1.com 
สถานที่ให้บริการ ชั้น 2 โรงพยาบาลบางปะกอก1 
 

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 400 บาท ต่อเข็ม)

 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-16.00 น. 500
วันอังคาร 08.00-16.00 น. 500
วันพุธ 08.00-16.00 น. 500
วันพฤหัสบดี 08.00-16.00 น. 500
วันศุกร์ 08.00-16.00 น. 500
วันเสาร์ 08.00-16.00 น. 500
วันอาทิตย์ 08.00-16.00 น. 500
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 08-10003699
LINE @psuv
เว็บไซต์ https://www.princsuvarnabhumi.com
สถานที่ให้บริการ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
 

 

โรงพยาบาลปิยะเวท (อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 200 บาท ต่อเข็ม)

วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-16.00 น. 2,000
วันอังคาร 08.00-16.00 น. 2,000
วันพุธ 08.00-16.00 น. 2,000
วันพฤหัสบดี 08.00-16.00 น. 2,000
วันศุกร์ 08.00-16.00 น. 2,000
วันเสาร์ 08.00-16.00 น. 2,000
วันอาทิตย์ 08.00-16.00 น. 2,000
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 08-82810044
LINE @409zcuks
สถานที่ให้บริการ ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี Show DC ชั้น 1 ถนน จตุรทิศ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง

โรงพยาบาลพญาไท 3 (อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 400 บาท ต่อเข็ม)

วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 13.00-16.00 น. 100
วันอังคาร 13.00-16.00 น. 100
วันพุธ 13.00-16.00 น. 100
วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น. 100
วันศุกร์ 13.00-16.00 น. 100
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 09-42956539
LINE @phyathai3family
เว็บไซต์ www.phyathai.com
สถานที่ให้บริการ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 โรงพยาบาล พญาไท 3 02 467 1111

โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แลป (อินเตอร์เมด) (อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 250 บาท ต่อเข็ม)

วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 09.00-15.00 น. 1,000
วันอังคาร 09.00-15.00 น. 1,000
วันพุธ 09.00-15.00 น. 1,000
วันพฤหัสบดี 09.00-15.00 น. 1,000
วันศุกร์ 09.00-15.00 น. 1,000
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 06-18940581
LINE @epf0430e 
เว็บไซต์ www.intermedthai.com
สถานที่ให้บริการ สมาคมปราบวัณโรค พญาไท 
Google Map Location https://g.co/kgs/8YTqdJ

โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย (อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 250 บาท ต่อเข็ม)

วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-16.00 น. 200
วันอังคาร 08.00-16.00 น. 200
วันพุธ 08.00-16.00 น. 200
วันพฤหัสบดี 08.00-16.00 น. 200
วันศุกร์    
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 08-67057512
เว็บไซต์ https://www.vichaivej.com/yaekfaichai/
สถานที่ให้บริการ อาคาร 3 ชั้น 1 โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 250 บาท ต่อเข็ม)

วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-12.00 น. 50
วันอังคาร 08.00-12.00 น. 50
วันพุธ 08.00-12.00 น. 50
วันพฤหัสบดี 08.00-12.00 น. 50
วันศุกร์ 08.00-12.00 น. 50
วันเสาร์ 08.00-12.00 น. 50
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 09-56057181
เว็บไซต์ https://vichaivej-nongkhaem.com/
สถานที่ให้บริการ อาคาร 5A ชั้น1 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

โรงพยาบาล อินเตอร์กำแพงแสน (อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 250 บาท ต่อเข็ม)

วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 09.00-15.00 น. 200
วันอังคาร    
วันพุธ 09.00-15.00 น. 200
วันพฤหัสบดี 09.00-15.00 น. 200
วันศุกร์ 09.00-15.00 น. 200
วันเสาร์ 09.00-15.00 น. 200
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 06-33237185
LINE @interkps
สถานที่ให้บริการ ศูนย์ฉีดวัคซีน ชั้น 2 โรงพยาบาลอินเตอร์กำแพงแสน

โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์ (อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 350 บาท ต่อเข็ม)

วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 13.00-16.00 น. 100
วันอังคาร 13.00-16.00 น. 100
วันพุธ 13.00-16.00 น. 100
วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น. 100
วันศุกร์ 13.00-16.00 น. 100
วันเสาร์ 13.00-16.00 น. 100
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 02-94471111
LINE @891jcixe
เว็บไซต์ www.phyathai.com
สถานที่ให้บริการ ศูนย์วัคซีน โควิด ชั้น 2 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

โรงพยาบาล แพทย์รังสิต (อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 150 บาท ต่อเข็ม)

วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 09.00-12.00 น. 200
วันอังคาร 09.00-12.00 น. 200
วันพุธ 09.00-12.00 น. 200
วันพฤหัสบดี 09.00-12.00 น. 200
วันศุกร์ 09.00-12.00 น. 200
วันเสาร์ 09.00-12.00 น. 200
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 06-55206123
LINE @Patrangsit
เว็บไซต์ https://partrangsit.com
สถานที่ให้บริการ ชั้น 2 ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

โรงพยาบาลรามคำแหง (อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 300 บาท ต่อเข็ม)

วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 14.00-16.00 น. 50
วันอังคาร 14.00-16.00 น. 50
วันพุธ 14.00-16.00 น. 50
วันพฤหัสบดี 14.00-16.00 น. 50
วันศุกร์ 14.00-16.00 น. 50
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
LINE @ramhospital
เว็บไซต์ https://www.ram-hosp.co.th/
สถานที่ให้บริการ จุดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ทางเชื่อมอาคาร 2-3 ชั้น 1 โรงพยาบาลรามคำแหง

โรงพยาบาลเอกชัย (อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 150 บาท ต่อเข็ม)

วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 09.00-16.00 น. 300
วันอังคาร 09.00-16.00 น. 300
วันพุธ 09.00-16.00 น. 300
วันพฤหัสบดี 09.00-16.00 น. 300
วันศุกร์ 09.00-16.00 น. 300
วันเสาร์ 09.00-16.00 น. 300
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 08-25701167
LINE @ekachaihospital
เว็บไซต์ www.ekachaihospital.com
สถานที่ให้บริการ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A โรงพยาบาลเอกชัย

โรงพยาบาลกรุงเทพ (อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 500 บาท ต่อเข็ม)

วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
(ระยะเวลาให้บริการ 2-31 สิงหาคม 2564 เท่านั้น)
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-16.00 น. 300
วันอังคาร 08.00-16.00 น. 300
วันพุธ 08.00-16.00 น. 300
วันพฤหัสบดี 08.00-16.00 น. 300
วันศุกร์ 08.00-16.00 น. 300
วันเสาร์ 08.00-16.00 น. 300
วันอาทิตย์ 08.00-16.00 น. 300
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 0 2755 1519
สถานที่ให้บริการ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 3

โรงพยาบาลธนบุรี 2 (อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 400 บาท ต่อเข็ม)

วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 13.00-16.00 น. 100
วันอังคาร 13.00-16.00 น. 100
วันพุธ 13.00-16.00 น. 100
วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น. 100
วันศุกร์ 13.00-16.00 น. 100
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 09-72502283
เว็บไซต์ www.thonburi2hospital.com 
สถานที่ให้บริการ Wellness Center อาคาร2 ชั้น 1 โรงพยาบาลธนบุรี2

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต (อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 400 บาท ต่อเข็ม)

วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-18.00 น. 1,500
วันอังคาร 08.00-18.00 น. 1,500
วันพุธ 08.00-18.00 น. 1,500
วันพฤหัสบดี 08.00-18.00 น. 1,500
วันศุกร์ 08.00-18.00 น. 1,500
วันเสาร์ 08.00-18.00 น. 1,500
วันอาทิตย์ 08.00-18.00 น. 1,500
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 08-20165492
LINE @ch9airport
เว็บไซต์ www.ch9airport.com 
สถานที่ให้บริการ ศูนย์ฉีดวัคซีน ชั้น 2 ศูนย์การค้า พาราไดซ์ เพลส

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ (อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 400 บาท ต่อเข็ม)

วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 09.00-15.00 น. 800
วันอังคาร 09.00-15.00 น. 800
วันพุธ 09.00-15.00 น. 800
วันพฤหัสบดี 09.00-15.00 น. 800
วันศุกร์ 09.00-15.00 น. 800
วันเสาร์ 09.00-15.00 น. 800
วันอาทิตย์ 09.00-15.00 น. 800
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 09-53720900
เว็บไซต์ www.chularat.com
สถานที่ให้บริการ ศูนย์ฉีดวัคซีน ชั้น 7 อาคาร A โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ (อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 300 บาท ต่อเข็ม)

วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์    
วันอังคาร 09.00-15.00 น. 300
วันพุธ 09.00-15.00 น. 300
วันพฤหัสบดี    
วันศุกร์ 09.00-15.00 น. 300
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 0 2348 7000
เว็บไซต์  www.chularat.com
สถานที่ให้บริการ แกรนด์ฮอลล์เทพธารินทร์ ชั้น 17

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ (อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 50 บาท ต่อเข็ม)

วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-17.00 น. 600
วันอังคาร 08.00-17.00 น. 600
วันพุธ 08.00-17.00 น. 600
วันพฤหัสบดี 08.00-17.00 น. 600
วันศุกร์ 08.00-17.00 น. 600
วันเสาร์ 08.00-17.00 น. 600
วันอาทิตย์ 08.00-17.00 น. 600
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
สถานที่ให้บริการ อาคาร A ชั้น 1 โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา (อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 200 บาท ต่อเข็ม)

วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-16.00 น. 200
วันอังคาร 08.00-16.00 น. 200
วันพุธ 08.00-16.00 น. 200
วันพฤหัสบดี 08.00-16.00 น. 200
วันศุกร์ 08.00-16.00 น. 200
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
สถานที่ให้บริการ โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา

โรงพยาบาลสงขลา (อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 150 บาท ต่อเข็ม)

วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-16.00 น. 200
วันอังคาร 08.00-16.00 น. 200
วันพุธ 08.00-16.00 น. 200
วันพฤหัสบดี 08.00-16.00 น. 200
วันศุกร์ 08.00-16.00 น. 200
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
สถานที่ให้บริการ โรงยิมเนเซี่ยม สนามติณสูลานนท์/ อาคารติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ (อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 150 บาท ต่อเข็ม)

วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-16.00 น. 200
วันอังคาร 08.00-16.00 น. 200
วันพุธ    
วันพฤหัสบดี    
วันศุกร์    
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
สถานที่ให้บริการ อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

โรงพยาบาลชลบุรี (อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 90 บาท ต่อเข็ม)

วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์    
วันอังคาร    
วันพุธ    
วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564 08.00-15.00 น. 1000
วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 08.00-15.00 น. 1000
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
สถานที่ให้บริการ ศาลาประชาคมเทศบาลบ้านสวน โรงพยาบาลชลบุรี
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)