รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. 2565 ทั้ง 50 เขต กทม. 

ทั่วไป

14,860 VIEWS

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. กทม. 2565 (อัปเดตล่าสุด) ทั้ง 50 เขต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ก. ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565

วันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

 • วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.

บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพื่อนำไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ดังนี้

 • บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. – สีชมพู
 • บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. – สีน้ำตาล

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. 2565 ทั้ง 50 เขต

เขตคลองเตย

ผู้สมัครเขตคลองเตย 10 หมายเลข ดังนี้

 1. นายธีรพล คาทองสุข – พรรคเพื่อไทย
 2. นายคมจักร จักรพันธุ์ ณ อยุธยา – พรรครวมไทยยูไนเต็ด
 3. นางสาวธามน จารุฉันท์ – พรรคไทยสร้างไทย
 4. นายต่อศักดิ์ ใหลสุวรรณ – พรรคพลังประชารัฐ
 5. นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ
 6. นายปานชัย แก้วอัมพรดี – พรรคประชาธิปัตย์
 7. ว่าที่ร้อยตรี ไซราม ประกายกิจ – พรรคก้าวไกล

เขตคลองสาน

ผู้สมัครเขตคลองสาน 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล – พรรคประชาธิปัตย์
 2. นายอาชวิน สีตบุตร – พรรคพลังประชารัฐ
 3. นายธวัช ศรีวัฒนะ
 4. นายโกสินทร์ สุทธิรัตน์ – พรรคเพื่อไทย 
 5. นางสาวสายรุ้ง ปิ่นโมรา – พรรคไทยสร้างไทย
 6. นายทรงวุฒิ จันทร์อานวยโชค – พรรคก้าวไกล
 7. นางสาวภัทรพร ชุติชวาลนันท์ – พรรครวมไทยยูไนเต็ด

เขตคลองสามวา

ผู้สมัครเขตคลองสามวา 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ – พรรคเพื่อไทย
 2. นายนที เข็มศรีสุวรรณ – พรรคประชาธิปัตย์
 3. นายโสภณ แก้วศรีจันทร์ – พรรคก้าวไกล
 4. นายวิรัช อินช่วย – พรรคพลังประชารัฐ
 5. นายมนูญ อินช่วย – พรรคกล้า
 6. นายขุนธรรม เดือดขุนทด
 7. นางปิยะนุช จงบรรเจิด – พรรคไทยสร้างไทย

เขตคันนายาว

ผู้สมัครเขตคันนายาว 6 หมายเลข ดังนี้

 1. นายณัฐธนนท์ ทับเจริญ – พรรคก้าวไกล
 2. นายสว่าง แก้วมณี
 3. นางสาวปวริศา คุณาวรนนท์ – พรรคไทยสร้างไทย
 4. ว่าที่ร้อยเอก วีรพล วงษ์มะเซาะ – พรรคพลังประชารัฐ
 5. นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ – พรรคเพื่อไทย
 6. นายสุนันท์ มีนมณี – พรรคประชาธิปัตย์

เขตจตุจักร

ผู้สมัครเขตจตุจักร 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ์ – พรรคประชาธิปัตย์
 2. นายลพชัย ธาราทิศ – พรรคเพื่อไทย
 3. นายประยูร สงแก้ว – พรรคกล้า
 4. นายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย – พรรคก้าวไกล
 5. นายปราโมทย์ เพ็ชรฤทธิ์ – พรรคพลังประชารัฐ
 6. นายวิศาล กองเงิน – พรรคไทยสร้างไทย
 7. นายสรคม วัฒนกรพงษ์

เขตจอมทอง

ผู้สมัครเขตจอมทอง 9 หมายเลข ดังนี้

 1. ร้อยตำรวจเอก จักรกฤช ปิ่นกร
 2. นายศิริชัย เกียรติศิริลักษณ์ – พรรคประชาธิปัตย์
 3. นายวีระชัย เตชะโสภณมณี – พรรคภูมิใจไทย
 4. นายธัญธร ธนินวัฒนาธร – พรรคก้าวไกล
 5. นายมินทร์ ลักษิตานนท์ – พรรคพลังประชารัฐ
 6. นายภาณุภณ พฤฒิวโรดม
 7. นายอรรคภัสร์ สุขศรีวงศ์
 8. นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร – พรรคเพื่อไทย
 9. นายธนวัฒน์ จันทร์เศรษฐ – พรรคไทยสร้างไทย

เขตดอนเมือง

ผู้สมัครเขตดอนเมือง 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นางสาววีรยา กลั่นปัญญา – พรรคพลังประชารัฐ
 2. นางกนกนุช กลิ่นสังข์ – พรรคเพื่อไทย
 3. นายพนา วุฒิเดช – พรรคไทยสร้างไทย
 4. นายศิววงศ์ วงศ์พิชญา – พรรคประชาธิปัตย์
 5. นายไกรศักดิ์ เสาเวียง – พรรคก้าวไกล
 6. นายอดิเรก สังข์นุช
 7. นางสาวฤดีมาส เที่ยงทัศน์ – พรรคประชากรไทย

เขตดินแดง

ผู้สมัครเขตดินแดง 6 หมายเลข ดังนี้

 1. นางสาวปัณณ์ธนัญญ์ ธรรมสุขวรกุล – พรรคไทยสร้างไทย
 2. นายประเสริฐ ชัยจงเจริญสุข
 3. นางสาวดุษณี เทียรเดช – พรรคเพื่อไทย
 4. นายสิทธิวัฒน์ ชีรวินิจ – พรรคประชาธิปัตย์
 5. นายกัณตภณ ดวงอัมพร – พรรคก้าวไกล
 6. นางอนงค์ เพชรทัต – พรรคพลังประชารัฐ

เขตดุสิต

ผู้สมัครเขตดุสิต 10 หมายเลข ดังนี้

 1. นายธนพัฒน์ ธนกิจอารักษ์ – พรรคพลังประชารัฐ
 2. นายธันย์ชนน ศรีอัษฎาวุธกุล – พรรคก้าวไกล
 3. นายวินัย โภคทรัพย์
 4. นายศรราม ภูมิไชย
 5. นายเจนณรงค์ ทาคูมิ ซาก้า – พรรคไทยสร้างไทย
 6. นางผ่องศรี เฉลียวค้า
 7. นายอัครพล สยามธรรมะรังษี
 8. นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย – พรรคเพื่อไทย
 9. นายดนัยเทพ ศรีธัญรัตน์ – พรรคประชาธิปัตย์
 10. นายอดิเทพ จาวลาห์ – พรรคประชากรไทย

เขตตลิ่งชัน

ผู้สมัครเขตตลิ่งชัน 6 หมายเลข ดังนี้

 1. นางลักขณา ภักดีนฤนาถ – พรรคก้าวไกล
 2. นายสิทธิโชค คล้อยแสงอาทิตย์ – พรรคพลังประชารัฐ
 3. นายบุญรุ่ง เต๋งจงดี – พรรคไทยสร้างไทย
 4. นายชัชชนะ เอมปราณีต
 5. นางสาวฉัฐภรณ์ ปานทอง – พรรคประชาธิปัตย์
 6. นายเอนก ตุ้มน้อย – พรรคเพื่อไทย

เขตทวีวัฒนา

ผู้สมัครเขตทวีวัฒนา 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นายยงวุฒิ ทองอยู่
 2. นายประเวช แสวงสุข – พรรคประชาธิปัตย์
 3. นายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม – พรรคก้าวไกล
 4. นางพรพิมล สูญญาจารย์ – พรรคเพื่อไทย
 5. นางอนุตรา ยุวสถาพร – พรรคไทยสร้างไทย
 6. นายวีรพงษ์ บุญพาเพียรเลิศ – พรรคกล้า
 7. นายชลพฤกษ วงศ์อรุณนิยม – พรรคพลังประชารัฐ

เขตทุ่งครุ

ผู้สมัครเขตทุ่งครุ 9 หมายเลข ดังนี้

 1. นายพงศ์พัทธ์ เปี่ยมสวัสดิ์ – พรรคพลังประชารัฐ
 2. นายสุรชัย บินซาเลห์
 3. นายฉัตรพล ขวัญบัว – พรรคไทยสร้างไทย
 4. นายธนนรินทร์ ศิริหิรัญพงษ์ – พรรคก้าวไกล
 5. นายเจริญศักดิ์ มณีรัตนสุบรรณ
 6. นายชยิน พึ่งสาย – พรรคประชาธิปัตย์
 7. นายพิสิษฐ์ เลิศศรีปัญญา
 8. นายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ – พรรคเพื่อไทย
 9. นางสาวนดา แวยูโซ๊ะ – พรรครวมไทยยูไนเต็ด

เขตธนบุรี

ผู้สมัครเขตธนบุรี 9 หมายเลข ดังนี้

 1. นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล – พรรคเพื่อไทย
 2. นางสาวสุภัสสรา ธงไชย
 3. นายธนกร ธรรมวรัญจน์
 4. นายพีรพัทธ์ ศรีสิงห์ – พรรคพลังประชารัฐ
 5. นายวิชัย หุตังคบดี – พรรคไทยสร้างไทย
 6. นายวรวิทย์ จุฬาพรหมเดช
 7. นายสุประวีณ์ น้อยสุขยิ่ง – พรรคก้าวไกล
 8. นายวีระศักดิ์ เตชะโสภณมณี – พรรคภูมิใจไทย
 9. นายวงศธรร์ พิศาลกาญจนกิจ – พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางกอกน้อย

ผู้สมัครเขตบางกอกน้อย 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นายทันธรรม วงษ์ชื่น – พรรคก้าวไกล
 2. นายวีรยุทธ ว่องศิริพร – พรรคไทยสร้างไทย
 3. นายผาด นิสัยชล – พรรคพลังประชารัฐ
 4. นายนภาพล จีระกุล – พรรคประชาธิปัตย์
 5. นายจักรพงษ์ วุฑฒยากร
 6. นายชัชนภ นักสอน – พรรคเพื่อไทย
 7. นายสุริยะ เรืองพุ่ม – พรรคเสรีรวมไทย

เขตบางกอกใหญ่

ผู้สมัครเขตบางกอกใหญ่ 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นายต้นศักดิ์ ใหลสุวรรณ – พรรคก้าวไกล
 2. นายรัชพล ธรรมาคม – พรรคไทยสร้างไทย
 3. นางสาวภัณฑ์ธิรา ณิชยสุรีย์กุล – พรรคพลังประชารัฐ
 4. นายวิรัช คงคาเขตร – พรรคประชาธิปัตย์
 5. นางสาวอรไพลิน อัครเลิศวรปรีชา – พรรคกล้า
 6. นางสาวนิธิสนี กลิ่นพันธหิรัญ – พรรคเพื่อไทย
 7. พันตารวจโท วิศิษฎ์ สุวรรณ์

เขตบางกะปิ

ผู้สมัครเขตบางกะปิ 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นายทวีศักดิ์ อุ่มบางตลาด – พรรคก้าวไกล
 2. นายอัครพัชร์ โชติเดชาชัยนันต์ – พรรคพลังประชารัฐ
 3. นายประเสริฐ ทองนุ่น – พรรคไทยสร้างไทย
 4. นางสาวนภัสสร พละระวีพงศ์ – พรรคเพื่อไทย
 5. นางสาวกระถินนฤมล มิ่งขวัญ
 6. นางนฤมล รัตนาภิบาล – พรรคประชาธิปัตย์
 7. นางสาวจิณต์ธนภัค ฐิติพันธนานาถ – พรรครวมไทยยูไนเต็ด

เขตบางขุนเทียน

ผู้สมัครเขตบางขุนเทียน 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นายวิเชียร กันทาทรัพย์ – พรรคก้าวไกล
 2. นายอธิคม อัศวตั้งเสถียร – พรรคไทยสร้างไทย
 3. นายณัฐพงศ์ ลีลาสถาพรกูร
 4. นายสารัช ม่วงศิริ – พรรคประชาธิปัตย์
 5. นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ – พรรคเพื่อไทย
 6. นายแสงชัย จันทร์ทอง
 7. นายนพดล โค้วบุญญะราศรี – พรรคพลังประชารัฐ

เขตบางเขน

ผู้สมัครเขตบางเขน 9 หมายเลข ดังนี้

 1. นายธีรวุฒิ เทพจุฬาลักษณ์ – พรรคก้าวไกล
 2. นางสาวน้ำฝน ไพรทอง  – พรรคพลังประชารัฐ
 3. นายสายัณต์ จันทร์เหมือนเผือก – พรรคเพื่อไทย
 4. นายวิกรม ธรรมวัฒนะ – พรรคไทยสร้างไทย
 5. นายสมปอง บุญเจือ
 6. นางสาวสุชาดา เวสารัชตระกูล – พรรคประชาธิปัตย์
 7. นายชัยฤทธิ์ กองก่า
 8. นายนริสสร แสงแก้ว
 9. นายชัยยะ ศรีภา – พรรคประชากรไทย

เขตบางคอแหลม

ผู้สมัครเขตบางคอแหลม 8 หมายเลข ดังนี้

 1. นายกนกศักดิ์ ดวงพัตรา – พรรคกล้า
 2. นายสมเกียรติ อโนทัยสินทวี – พรรคไทยสร้างไทย
 3. นางสาวริสา แซ่ฮึง
 4. พันดำรวจเอก อำนาจ อินทรศวร – พรรคพลังประชารัฐ
 5. นายปรุงศักดิ์ เชาวน์ชาติ
 6. นายก้องนรา เสงี่ยมศักดิ์ – พรรคก้าวไกล
 7. นางสาวสุดคนึง แก้วทอง – พรรคประชาธิปัตย์
 8. นายปวิน แพทยานนท์ – พรรคเพื่อไทย

เขตบางแค

ผู้สมัครเขตบางแค 9 หมายเลข ดังนี้

 1. นายศุภกิตติ์ ศีลอุดม
 2. นายเอกชัย ผ่องจิตร์ – พรรคเพื่อไทย
 3. นายเริง ม่วงชุ่ม – พรรคพลังประชารัฐ
 4. นายนิรันด์ พรมจีน – พรรคไทยสร้างไทย
 5. นางสาวกฤษณี ท้ายวัด – พรรคประชาธิปัตย์
 6. นายอำนาจ ปานเผือก – พรรคก้าวไกล
 7. นายวรุตม์ ธารณา
 8. นางสาวปภัสรินทร์ กีรติอัคราวัชร์ – พรรคประชากรไทย
 9. นายวิชาญชัย บุญแสง

เขตบางซื่อ

ผู้สมัครเขตบางซื่อ 6 หมายเลข ดังนี้

 1. นายเอกเมธ กมลวรานนท์ – พรรคพลังประชารัฐ
 2. นางสาวพรพิมล คงอุดม – พรรคไทยสร้างไทย
 3. นางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย
 4. นางสาวศิริพร เชี่ยวชาญอักษร – พรรคก้าวไกล
 5. นางสาวธนพร กนกกุล – พรรคเพื่อไทย
 6. นายเรวัตร คงชาติ – พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางนา

ผู้สมัครเขตบางนา 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นายพลาวุฒิ เลิศศิลาทอง – พรรคประชาธิปัตย์
 2. นายปรินต์ ทองปุสสะ – พรรคพลังประชารัฐ
 3. นายฉัตรชัย หมอดี – พรรคก้าวไกล
 4. นายวรรณะ เดชรา – พรรคเพื่อไทย
 5. นายดลสุข รุ่งเรือง – พรรคไทยสร้างไทย
 6. นายคารณ บารุงรักษ์
 7. นางสาวณัฐวีณ์ เปาชัย – พรรครวมไทยยูไนเต็ด

เขตบางบอน

ผู้สมัครเขตบางบอน 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นายสงกรานต์ พงษ์พันนา
 2. นายนิธิกร บุญยกุลเจริญ – พรรคก้าวไกล
 3. นายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ – พรรคประชาธิปัตย์
 4. นายสมพร คงโครัด – พรรคพลังประชารัฐ
 5. นายเมืองชัย จันทวิมล – พรรคเพื่อไทย
 6. นายสรรพสิฐ รักท้วม – พรรคไทยสร้างไทย
 7. นายมานพ มารุ่งเรือง

เขตบางพลัด

ผู้สมัครเขตบางพลัด 6 หมายเลข ดังนี้

 1. นายศีลธรรม พัชรประกาย – พรรคไทยสร้างไทย
 2. นายพงษ์ศกร ฟุ้งเฟื่อง
 3. นายตั้ว สิริณรินทร์ วินิจฉายะจินดา – พรรคพลังประชารัฐ
 4. นายปลวัชร แสงกิตติกร – พรรคก้าวไกล
 5. นางสาวทิพจุฑา บุนนาค – พรรคเพื่อไทย
 6. นายภิญโญ ป้อมสถิตย์ – พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางรัก

ผู้สมัครเขตบางรัก 9 หมายเลข ดังนี้

 1. นายสุวิทย์ เลิศธนากุลวัฒน์ – พรรคประชาธิปัตย์
 2. นางสาวณัฐริกา เกื้อเดช – พรรครวมไทยยูไนเต็ด
 3. นายเอกรัฐ อิทธิไกวัล – พรรคก้าวไกล
 4. นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา
 5. นางนิรมล โตจิรกุล – พรรคพลังประชารัฐ
 6. นายสมศักดิ์ รัตนกังวานวงศ์ – พรรคไทยสร้างไทย
 7. นายธนากร ลิ้มวาทะรส – พรรคกล้า
 8. นายวิพุธ ศรีวะอุไร – พรรคเพื่อไทย
 9. นางสาวอัญญวีณ์ กาญจนธนาเลิศ

เขตบึงกุ่ม

ผู้สมัครเขตบึงกุ่ม 8 หมายเลข ดังนี้

 • นายปภาวิน ติณณ์พิพัฒน์โสภณ – พรรคก้าวไกล
 • นายกฤษฎ์ เครือเจริญพร
 • นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย – พรรคเพื่อไทย
 • นายปพนชัย สุวรรณทศ – พรรคประชาธิปัตย์
 • นายรัฐพันธ์ นาคดี
 • นายเกตินิคม กฤษณะเศรณี – พรรคไทยสร้างไทย
 • นายวรธนิต สุวรรณรักษ์ – พรรคพลังประชารัฐ
 • นายอาคร ประมงค์ – พรรครวมไทยยูไนเต็ด

เขตปทุมวัน

ผู้สมัครเขตปทุมวัน 8 หมายเลข ดังนี้

 1. นายณัฏฐ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา – พรรคก้าวไกล
 2. นายสมชาย กรสิริพักตร์ – พรรคประชาธิปัตย์
 3. นายใจพิชญ์ สุขุมาลจันทร์ – พรรคเพื่อไทย
 4. นางสาวเมลิสา มหาพล – พรรคไทยสร้างไทย
 5. นายอภิชาติ ซำศิริพงษ์ – พรรคพลังประชารัฐ
 6. นางสาวเมธาวี ธารดำรงค์
 7. นายกอบกฤต สุขสถิตย์ – พรรครวมไทยยูไนเต็ด
 8. นางสาวหฤทัย ทวีพรกิจกุล – พรรคประชากรไทย

เขตประเวศ

ผู้สมัครเขตประเวศ 8 หมายเลข ดังนี้

 1. นายอรรถเวช กองนักวงษ์ – พรรคพลังประชารัฐ
 2. นางสาวเย็นฤดี สมาคม
 3. นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล – พรรคประชาธิปัตย์
 4. นายทวนชัย นิยมชาติ – พรรคภูมิใจไทย
 5. นายอภิชาติ จรัสโภคา
 6. นางสาวฐาปนีย์ สุขสาราญ – พรรคก้าวไกล
 7. นายอิบรอเฮม หวันแหละ – พรรคไทยสร้างไทย
 8. นายวีรกิตติ์ อภิโชควัชรศักดิ์ – พรรคเพื่อไทย

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ผู้สมัครเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 9 หมายเลข ดังนี้

 1. นายกมล พงศ์ภูมิวานิช – พรรคพลังประชารัฐ
 2. นายพรภวิษย์ ศุภวรางกูร – พรรคไทยสร้างไทย
 3. นายวศิน ศรีสกุลพาณิชย์ – พรรคก้าวไกล
 4. นายโดมม์ บำรุงศรี
 5. นางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ – พรรคประชาธิปัตย์
 6. นางสาววันสว่าง เต็มชำนาญ
 7. นางบุศราวรรณ ปิ่นแก้ว
 8. นายเมธา ขาโสภา – พรรคเพื่อไทย
 9. นายอรรถสิทธิ์ เหลืองไพบูลย์ – พรรครวมไทยยูไนเต็ด

เขตพญาไท

ผู้สมัครเขตพญาไท 9 หมายเลข ดังนี้

 1. นายเมธวิน อังคทะวานิช – พรรคประชาธิปัตย์
 2. ร้อยตำรวจโท ปฐม เลิศทวีวิทย์
 3. นายนที ศิริธรรมวัฒน์ – พรรคกล้า
 4. นายกิตติคุณ ชื่นแย้ม – พรรคไทยสร้างไทย
 5. นายมาโนช คลายแก้ว
 6. นายณัฐวิชช์ ดำรงค์ศรีวงศ์ – พรรคพลังประชารัฐ
 7. นายพีรพล กนกวลัย – พรรคก้าวไกล
 8. นายกวี ณ ลำปาง – พรรคเพื่อไทย
 9. นางสาวริณดา คงตาละนันท์ – พรรครวมไทยยูไนเต็ด

เขตพระโขนง

ผู้สมัครเขตพระโขนง 8 หมายเลข ดังนี้

 1. นางสาวพิมพ์ญาดา เอี่ยมประไพ – พรรครวมไทยยูไนเต็ด
 2. นางสาวพชญา ปรีฎาพาก
 3. นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ – พรรคพลังประชารัฐ
 4. นายพิชัย สิริรัตนพลกุล – พรรคประชาธิปัตย์
 5. นายฐานวุฒิ ทองคำดี – พรรคไทยสร้างไทย
 6. นายสราวุธ อนันต์ชล – พรรคก้าวไกล
 7. นางสาวพรมาลา แก้วชนะ
 8. นายอานนต์ ชินเวโรจน์ – พรรคเพื่อไทย

เขตพระนคร

ผู้สมัครเขตพระนคร 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นายธีรกร ไหวดี – พรรคประชาธิปัตย์
 2. นายชัยพรรษ ศิริเบญจวรรณ
 3. นายบดินทร์ วัชโรบล – พรรคเพื่อไทย
 4. นายสรเทพ โรจน์พจนารัช – พรรคไทยสร้างไทย
 5. นายพิชิตชัย แซ่จึง – พรรคพลังประชารัฐ
 6. นางสาวศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม – พรรคก้าวไกล
 7. นายสุติพงส์ ธนโกเศศ – พรรคกล้า

เขตภาษีเจริญ

ผู้สมัครเขตภาษีเจริญ 6 หมายเลข ดังนี้

 1. นายชิน มะยุโรวาศ – พรรคก้าวไกล
 2. นายกัณณพิชน์ นาราช
 3. นายพีร์ โรจนดารา – พรรคไทยสร้างไทย
 4. นายสุธา นิติภานนท์ – พรรคประชาธิปัตย์
 5. นายชูชาติ ยิ้มงาม – พรรคพลังประชารัฐ
 6. นายกฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา – พรรคเพื่อไทย

เขตมีนบุรี

ผู้สมัครเขตมีนบุรี 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นายพงษ์เพชร เพชรสุวรรณดี – พรรคภูมิใจไทย
 2. นายสมพร ดาพริก – พรรคไทยสร้างไทย
 3. นายสมเกียรติ ขุนบุญจันทร์
 4. นายสุชาติ เซ็นนิ – พรรคพลังประชารัฐ
 5. นางสาวดวงพร สุขุมพันธุพงศ์ – พรรคก้าวไกล
 6. นางศรินทิพย์ มีนมณี – พรรคประชาธิปัตย์
 7. นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ – พรรคเพื่อไทย

เขตยานนาวา

ผู้สมัครเขตยานนาวา 9 หมายเลข ดังนี้

 1. นายธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา – พรรคเพื่อไทย
 2. นายสมเกียรติ ปัญญะธารา – พรรคกล้า
 3. นายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ – พรรคก้าวไกล
 4. นายพงศพัศ กตคุณวิสิทธิ์
 5. นายศุข ศักดิ์ณรงค์เดช – พรรคพลังประชารัฐ
 6. นายดิเรก ขันทพร – พรรคไทยสร้างไทย
 7. นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์ – พรรคประชาธิปัตย์
 8. นายอาทอณ ไล้ง้อ
 9. นายวริศ สอนบุตรนาค – พรรครวมไทยยูไนเต็ด

เขตราชเทวี

ผู้สมัครเขตราชเทวี 8 หมายเลข ดังนี้

 1. นายเอกกวิน โชคประสพรวย – พรรคก้าวไกล
 2. นายอนุชาญ กวางทอง – พรรคพลังประชารัฐ
 3. นายพาริส เจริญศิลป์ – พรรคไทยสร้างไทย
 4. นายธนาวิทย์ ฤทธิศรี – พรรคกล้า
 5. นายทัศนัย จินดาวนิช
 6. นางผุสดี วงศ์กำแหง – พรรคประชาธิปัตย์
 7. นายวัทธิกร หรุ่นศิริ – พรรครวมไทยยูไนเต็ด
 8. นางสาวทัดดาว ตั้งตรงเจริญ – พรรคเพื่อไทย

เขตราษฎร์บูรณะ

ผู้สมัครเขตราษฎร์บูรณะ 8 หมายเลข ดังนี้

 1. นายสรวิชญ์ ศรีวงศ์เนียม
 2. นายศุภเวศย์ รณะนันทน์ – พรรคพลังประชารัฐ
 3. นายไสว โชติกะสุภา – พรรคไทยสร้างไทย
 4. นายสุนทร ทุ้ยมาก – พรรคประชาธิปัตย์
 5. นายธรณ์เทพ ชัยธนกวิน
 6. นายณัฐพล พ่อค้า – พรรคก้าวไกล
 7. นายชาติชาย ปัตตะพงศ์ – พรรคเพื่อไทย
 8. นางสาวกีรติกร หล่อเลอเลิศ – พรรครวมไทยยูไนเต็ด

เขตลาดกระบัง

ผู้สมัครเขตลาดกระบัง 8 หมายเลข ดังนี้

 1. นายวีรวุธ รักเที่ยง – พรรคก้าวไกล
 2. นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา – พรรคเพื่อไทย
 3. นายเอกฤทธิ เจียกขจร – พรรคภูมิใจไทย
 4. นายพีระพงษ์ รัสมี – พรรคพลังประชารัฐ
 5. นายมนัส บัวทอง – พรรคไทยสร้างไทย
 6. นางสาวมารีญา ฤกษ์ดี – พรรคประชาธิปัตย์
 7. นายรณชัย สังฆมิตกล
 8. นายลูกัสเอราดัส โครนีเวล

เขตลาดพร้าว

ผู้สมัครเขตลาดพร้าว 9 หมายเลข ดังนี้

 1. นางสาวรุ้งตะวัน ธัญภัทรานนท์ – พรรคพลังประชารัฐ
 2. นายสมชาติ จงผิตะ
 3. นายสมพร อิทธิภูวกุล – พรรคเพื่อไทย
 4. ว่าที่ร้อยตรี ธนิตศักดิ์ ดารามั่น – พรรคประชาธิปัตย์
 5. นายสัญชัย สวยพรมราช
 6. นายณภัค เพ็งสุข – พรรคก้าวไกล
 7. นางสาวขวัญนภา พลายมนต์ – พรรคไทยสร้างไทย
 8. นายนนท์ปวิธ แก้วงาม- พรรคเสรีรวมไทย
 9. นายกรวิชญ์ พูนผล – พรรคประชากรไทย

เขตวังทองหลาง

ผู้สมัครเขตวังทองหลาง 9 หมายเลข ดังนี้

 1. นายดำรงค์ สาหร่ายวัง – พรรคกล้า
 2. นางสาวปฏิมา ชุติมันต์ – พรรคพลังประชารัฐ
 3. นางสาวบุษยา รัตนะ – พรรคไทยสร้างไทย
 4. นางสุรภา ประยงค์ระวิกูล – พรรคประชาธิปัตย์
 5. นายนฤธัช สีบุญเรือง – พรรคก้าวไกล
 6. นายพงศ์ธร เพชรชาติ – พรรครวมไทยยูไนเต็ด
 7. นางสาวซาม่าฮ์ เอลกอรดี
 8. นายกิตติพัฒน์ มีสุวรรณ
 9. นายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ – พรรคเพื่อไทย

เขตวัฒนา

ผู้สมัครเขตวัฒนา 8 หมายเลข ดังนี้

 1. นายสัณห์สิทธิ์ เนาถาวร – พรรคก้าวไกล
 2. นายยุทธพิชัย ชาญเลขา
 3. นางสาววีรานันท์ สดากรวงศ์วัชร์ – พรรครวมไทยยูไนเต็ด
 4. นายภูโช ซานไทโว – พรรคไทยสร้างไทย
 5. นายประสิทธิ์ รักสลาม – พรรคประชาธิปัตย์
 6. นายพลศักดิ์ แดงบัว – พรรคพลังประชารัฐ
 7. นายนิกร ซัจเดว – พรรคเพื่อไทย
 8. นายจักรพันธ์ สุรีย์ส่อง – พรรคประชากรไทย

เขตสวนหลวง

ผู้สมัครเขตสวนหลวง 10 หมายเลข ดังนี้

 1. นางสาวปิยะวรรณ จระกา – พรรคเพื่อไทย
 2. นางสาวหทัยรัตน์ ธนากิจอำนวย – พรรครวมไทยยูไนเต็ด
 3. นางสาวโสภา อมราศรัยศรี – พรรคพลังประชารัฐ
 4. นายสิทธิ นาคนาวา – พรรคก้าวไกล
 5. พันตำรวจเอก กฤตภาส สัมมาพรต
 6. นายพงศ์ไพศาล มะลูลีม – พรรคประชาธิปัตย์
 7. ร้อยตำรวจเอก ไพศาล มั่งมี
 8. นายเอกรินทร์ อยู่บำรุง – พรรคไทยสร้างไทย
 9. นายมาโนช วงศ์เกตุใจ – พรรคเสรีรวมไทย
 10. นางสาวแพรลฎา พจนารถ – พรรคประชากรไทย

เขตสะพานสูง

ผู้สมัครเขตสะพานสูง 8 หมายเลข ดังนี้

 1. นายอดุลย์ เซะวิเศษ
 2. นายสมเกียรติ ปานดา – พรรคประชาธิปัตย์
 3. นางสาวมธุรส เบนท์ – พรรคเพื่อไทย
 4. นายสมัย ภูมรินทร – พรรคก้าวไกล
 5. นายภูเบศ โพธิ์โซ๊ะ – พรรคไทยสร้างไทย
 6. นายจิตริน จันทร์ดี – พรรคพลังประชารัฐ
 7. นายวิบูลย์ศักดิ์ หนันดี
 8. นางสาววินิตา ยุทธา

เขตสัมพันธวงศ์

ผู้สมัครเขตสัมพันธวงศ์ 6 หมายเลข ดังนี้

 1. นายพีระโรจน์ ชัยรัตน์ – พรรคพลังประชารัฐ
 2. นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ – พรรคประชาธิปัตย์
 3. นายจักรกฤช ธนดิตถ์ – พรรคก้าวไกล
 4. นายณพลเดช มณีลังกา – พรรคเพื่อไทย
 5. นายศรัณยู คงสวัสดิ์เกียรติ – พรรคไทยสร้างไทย
 6. นายจาตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์

เขตสาทร

ผู้สมัครเขตสาทร 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นายอานุภาพ ธารทอง – พรรคก้าวไกล
 2. นายวรวุฒิ โตวิรัตน์ – พรรคไทยสร้างไทย
 3. นายอภิชาต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 4. นางชัญญา บุญเกิด – พรรคเพื่อไทย
 5. นายมนตรี เปรมบุญ – พรรคพลังประชารัฐ
 6. นางสุดา สุวิชาโสภณ – พรรคประชาธิปัตย์
 7. นายณัฐนันท์ เอกศิริวรากิตติ์ – พรรครวมไทยยูไนเต็ด

เขตสายไหม

ผู้สมัครเขตสายไหม 8 หมายเลข ดังนี้

 1. นายนิกม์ แสงศิรินาวิน
 2. นายจักรรัตน์ กนะกาศัย – พรรคเพื่อไทย
 3. นายณรงค์ศักดิ์ ฤทธิวรผล – พรรคประชาธิปัตย์
 4. นางสาวรัตติกาล แก้วเกิดมี – พรรคไทยสร้างไทย
 5. นางสาวลมุลจิต วิเชียรศรี
 6. นายณัฐกานต์ ศิริ – พรรคก้าวไกล
 7. นายยิ่งศักดิ์ เลาหะตานนท์ – พรรคพลังประชารัฐ
 8. นายเดชบดินทร์ มาสิลีรังสี – พรรคประชากรไทย

เขตหนองแขม

ผู้สมัครเขตหนองแขม 6 หมายเลข ดังนี้

 1. นายประสิทธิ์ ห่อทอง
 2. นายตฤณ มาลัยทอง – พรรคก้าวไกล
 3. นางสาวนัจภัค กรเกษม – พรรคพลังประชารัฐ
 4. นายนวรัตน์ อยู่บำรุง – พรรคเพื่อไทย
 5. นายทรงชล สุดประเสริฐ – พรรคไทยสร้างไทย
 6. นายฮารูน มูหมัดอาลี – พรรคประชาธิปัตย์

เขตหนองจอก

ผู้สมัครเขตหนองจอก 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นายไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์ – พรรคเพื่อไทย
 2. นายมังกร ศิริศรีโพธิ์ – พรรคไทยสร้างไทย
 3. นางสาวณัฐิดา เตาเฟ็ส – พรรคประชาธิปัตย์
 4. นายณรงค์ รัสมี – พรรคพลังประชารัฐ
 5. นางสาวไปรยา หลำลาย
 6. นายไชโย จันทร์ทำมา
 7. นายปกรณ์เกียรติ เจริญยิ่งวัฒนา – พรรคก้าวไกล

เขตหลักสี่

ผู้สมัครเขตหลักสี่ 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นายรังสรรค์ กียปัจจ์ – พรรคพลังประชารัฐ
 2. นายตกานต์ สุนนทวุฒิ – พรรคเพื่อไทย
 3. นายธราธพ ชาตรี – พรรคประชาธิปัตย์
 4. นายสิระ ขาวนุ่น
 5. นางสาวลลิศา ไตรรัตนจรัสพร – พรรคก้าวไกล
 6. นายวิรัชย์ชล วริทธิ์ภานิช – พรรคไทยสร้างไทย
 7. นายมโนกร โรจนสุวรรณ – พรรคประชากรไทย

เขตห้วยขวาง

ผู้สมัครเขตห้วยขวาง 8 หมายเลข ดังนี้

 1. นายปวิช พรหมทอง – พรรคประชาธิปัตย์
 2. นางสาวเต็มสินี โสภาสมสวัสดิ์ – พรรคก้าวไกล
 3. นายถวิล รัตตะมณี – พรรคพลังประชารัฐ
 4. นายอิทธิพล เลาหสุวัฒนกุล – พรรคไทยสร้างไทย
 5. นายวริษทนนต์ คูณธนานุวัฒน์
 6. นายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล – พรรคเพื่อไทย
 7. นายธีรพัฒน์ บุญภิรักษ์ – พรรครวมไทยยูไนเต็ด
 8. นางสาวภรภัทร อุบลวรรณี

ช่องทาง ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

 1. ไปที่ เว็บไซต์กรมการปกครอง https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/
 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 3. ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดได้แก่ ตรวจสอบวันที่เลือกตั้ง สิทธิการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง และลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. 

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บุคคลต้องห้าม รวมถึงบทลงโทษในกรณีไม่ไปเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ด้วย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม.

บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี เป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม.

 1. บุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ โดยได้สัญชาติไทยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง คือ เกิดวันที่ 22 พฤษภาคม 2547 หรือก่อนหน้านั้น
 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึง วันเลือกตั้ง และ
 4. คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

บุคคลต้องห้ามใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม.

บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

 1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
 2. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
 3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
 4. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 5. มีลักษณะอื่นตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

กรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม.

1. กรณีมีเหตุอันสมควร

ในการเลือกตั้งคร้ังใด ถ้าผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ังกำหนด ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจแจ้งได้ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง ให้ดำเนินการแจ้งตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกำหนด ทั้งนี้ การแจ้งเหตุดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิท่ีผู้น้ันจะไปใช้สิทธิเลือกต้ังหากภายหลังสามารถเดินทางไปเลือกตั้งได้

อย่างไรก็ตาม การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการอื่นเพื่อชี้แจงเหตุดังกล่าว โดยสามารถมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นต่อบุคคลซึ่ง กกต. แต่งต้ังแทน หรือ จัดส่งหนังสือชี้แจงเหตุนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ถ้า กกต. เห็นว่าไม่ใช่เหตุอันสมควร จะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายใน 3 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งเหตุ

2. กรณีไม่มีเหตุอันสมควร

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุท่ีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ผู้น้ันถูกจำกัดสิทธิ ดังต่อไปน้ี

บทลงโทษกรณีไม่ไปเลือกตั้ง ส.ก. ผู้ว่าฯ โดยไม่มีเหตุอันสมควร

 1. ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้
 2. ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ได้
 3. ไม่สามารถเข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้
 4. ไม่สามารถดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองได้
 5. ไม่สามารถดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นได้
 6. ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเลขานกุารประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นและ เลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นได้

ระยะเวลาจำกัดสิทธิ

การจำกัดสิทธิมีกำหนดเวลาคร้ังละ 2 ปีนับแต่วันเลือกต้ังครั้งท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง

ทั้งนี้ หากในการเลือกต้ังครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีก ให้นับเวลาการจำกัดสิทธิคร้ังหลังนี้โดยนับจากวันท่ีมิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่ และหากกำหนดเวลาการจำกัดสิทธิครั้งก่อนยังเหลืออยู่เท่าใดก็ให้กำหนดเวลาการจำกัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)