รวม link แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนประกันชีวิต บริษัทประกัน

ลดหย่อนภาษี

45,252 VIEWS

หากไม่แจ้งขอใช้สิทธิ อาจเสียสิทธิลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ได้

ปีภาษี 2563 นี้ หากผู้เสียภาษีต้องการใช้สิทธิลดหย่อนประกันชีวิตและประกันสุขภาพ จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันยินยอมเปิดเผยข้อมูลเบี้ยประกันของคุณให้กรมสรรพากรด้วย หากคุณไม่แจ้งความยินยอม อาจเสียสิทธิลดหย่อนภาษีปี 2563 ได้

คุณสามารถแจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนและเปิดเผยข้อมูลเบี้ยประกันของคุณให้กรมสรรพากรเพื่อรักษาสิทธิลดหย่อนภาษี 2563 ของคุณกับตัวแทนที่ดูแล หรือบริษัทประกันตามช่องทางที่บริษัทกำหนด ซึ่งบางบริษัทมีช่องทางให้คุณสามารถดำเนินการแจ้งขอใช้สิทธิด้วยตัวเองได้เลย iTAX จึงได้รวบรวม Link ของแต่ละบริษัทไว้ให้แล้ว ดังนี้

กรุงเทพประกันชีวิต – Bangkok Life

แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนได้ที่ https://smartpro.bangkoklife.com/SmartDocument/ConfirmRevenue
ภายใน 7 ม.ค. 2564

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต – Krungthai-AXA Life

แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนได้ที่ https://www.krungthai-axa.co.th/th/tax-consent

(ไม่ได้ระบุวันหมดเขต)

เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) – Generali

แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนได้ที่ https://consent.generali.co.th

(ไม่ได้ระบุวันหมดเขต)

ไทยประกันชีวิต – Thai Life

แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนได้ที่ https://www.thailife.com/แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ฯ

ภายใน 3 ม.ค. 2564

เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต – FWD

แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนได้ที่ https://fwdlink.fwd.co.th/fwd/login

ภายใน 7 ม.ค. 2564

ไทยสมุทรประกันชีวิต – Ocean Life

แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAQpFYZZXNP-fHuqBy2Y5JT417s5Z_s6jxva8ss-NA9_R9jA/viewform

ภายใน 15 ธ.ค. 2563

โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) – Tokio Marine

แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนได้ที่ https://www.tokiomarinelife.co.th/OnlineServiceIndividual

(ไม่ได้ระบุวันหมดเขต)

เมืองไทยประกันชีวิต – MTL

แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนได้ที่ https://update.muangthai.co.th/taxconsent/welcome/MTLW

(ไม่ได้ระบุวันหมดเขต)

แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) – Manulife

แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนได้ที่ https://www.manulife.co.th/tax-consent

(ไม่ได้ระบุวันหมดเขต)

ทิพยประกันชีวิต – Tip Life

แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนได้ที่ https://www.dhipayalife.co.th/consent

(ไม่ได้ระบุวันหมดเขต)

เอไอเอ ประเทศไทย – AIA

แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนได้ที่ https://iservice.aia.co.th/th/portal/tax/Welcome.html

(ไม่ได้ระบุวันหมดเขต)

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต – Allianz Ayudhya

แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนได้ที่ https://www.azay.co.th/th/service/tax-consent

(ไม่ได้ระบุวันหมดเขต)

อาคเนย์ประกันชีวิต – South East Life

แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนได้ที่ https://www3.seic.co.th:8443/taxconsent

(ไม่ได้ระบุวันหมดเขต)

ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ – Chubb Life

แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนได้ที่ https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/th-th/customer-service/health-tax-consent/documents/pdf/tax-consent-form–chubb-life.pdf

(ไม่ได้ระบุวันหมดเขต)

แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต – A-Life

https://www.alife.co.th/site/wp-content/uploads/2019/02/แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้_20190212.pdf

(ไม่ได้ระบุวันหมดเขต)

ซิกน่า ประกันภัย – Cigna

แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนได้ที่ https://eservice.cigna.co.th/e-download/taxcert

(ไม่ได้ระบุวันหมดเขต)

ฟิลลิปประกันชีวิต – PhillipLife

แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนได้ที่ https://www.philliplife.com/tax-deduction

(ไม่ได้ระบุวันหมดเขต)

ค้นหาประกันชีวิตและประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี

ค้นหาได้ที่ https://shop.itax.in.th

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)