รวมเบอร์โทรฉุกเฉิน สายด่วน เหตุด่วนเหตุร้าย ติดโควิด

ทั่วไป

8,391 VIEWS

รวมเบอร์โทรฉุกเฉิน สายด่วน สำหรับกรณีเกิด เหตุด่วนเหตุร้าย ติดโควิด การเดินทาง การแพทย์ บัตรเครดิตหาย บัตรถูกขโมย ติดต่อหน่วยงานทั่วไป

รวมเบอร์โทรฉุกเฉิน กรณี โควิด-19

 • 1668 กรมการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อแต่ไม่มีเตียงรักษาและรับคำแนะนำการปฏิบัติตัว
 • 1330 สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ช่วยหาเตียงให้ผู้ป่วย และรับคำแนะนำการปฏิบัติตัว หรือตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลบัตรทอง และประกันสังคม
 • 1111 ศูนย์บริการข้อมูลสอบถามติดตามสถานการณ์โควิด-19 และขอคำแนะนำหรือร้องเรียนในช่วงวิกฤติโควิด-19
 • 1422 กรมควบคุมโรค สอบถามสถานการณ์ของการระบาดโควิด-19
 • 1506 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม และขอรับเงินชดเชยการว่างงานช่วงโควิด-19
 • 1323 สายด่วนสุขภาพจิต ขอคำแนะนำเมื่อเกิดภาวะเครียด
 • 1556 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หากพบผู้ประกอบการจำหน่ายเจลล้างมือ สบู่ล้างมือ หรือหน้ากากอนามัยที่ไม่ได้คุณภาพ
 • 1569 กรมการค้าภายใน เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการสินค้า และบริการในช่วงโควิด-19

รวมเบอร์โทรฉุกเฉิน กรณีประสบอุบัติเหตุ พบผู้ได้รับบาดเจ็บ

 • 1196 สายด่วนกรมเจ้าท่า เมื่อพบเจออุบัติเหตุทางน้ำ
 • 1554 หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล
 • 1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ทั่วไทย) เมื่อเจอเหตุด่วนเหตุร้ายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ
 • 1691 โรงพยาบาลตำรวจ

รวมเบอร์โทรฉุกเฉิน กรณีเหตุด่วนเหตุร้าย

 • 191 ติดต่อแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • 192 ภัยพิบัติแห่งชาติ
 • 199 ศูนย์วิทยุพระราม เพื่อแจ้งอัคคีภัย/สัตว์ร้ายบุกรุกบ้าน
 • 1418 มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง กทม.
 • 1155 ตำรวจท่องเที่ยว (สายด่วนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว)
 • 1192 ศูนย์ปราบขโมยรถ (สตช.)
 • 1193 ตำรวจทางหลวง
 • 1195 กองปราบ (สายด่วนแจ้งเหตุอาชญากรรม คดีร้ายแรงเป็นภัยต่อประเทศ)
 • 1555 ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพฯ (หน่วยประสานงานกลางเหตุฉุกเฉินในกรุงเทพฯ)
 • 1300 ศูนย์ประชาบดี เพื่อแจ้งบุคคลสูญหาย

เบอร์โทรฉุกเฉิน การเดินทาง

 • 1137 วิทยุ จส.100 (เบอร์โทรฉุกเฉินแจ้งเหตุด่วนบนท้องเพื่อประสานงานต่อ)
 • 1146 กรมทางหลวงชนบท (ติดต่อเรื่องท้องถนนเฉพาะพื้นที่ต่างจังหวัด)
 • 1677 วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน (เครือข่ายอาสาสมัคร)
 • 1644 สวพ. FM91 (รายงานสภาพจราจรและแจ้งเหตุด่วนบนท้องถนน)
 • 1197 ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรตำรวจ
 • 1356 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม (ศูนย์ประสานภารกิจด้านความปลอดภัยระบบการขนส่ง)
 • 1690 การรถไฟแห่งประเทศไทย (สอบถามสายรถไฟ ตั๋ว และอื่น ๆ )
 • 1584 กรมการขนส่งทางบก
 • 1586 กรมทางหลวง
 • 1543 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • 1490 บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

เบอร์โทรฉุกเฉิน ประกันภัยรถยนต์

 • วิริยะประกันภัย 1557 หรือ 02 239 1557
 • เทเวศ ประกันภัย 02 670 4444 กด 1
 • เมืองไทย ประกันภัย 1484
 • กรุงเทพ ประกันภัย 1620 (แจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง) หรือ 02 285 8888 กด 3 (แจ้งเคลมทั่วไป)
 • คุ้มภัย 02 257 8080
 • KSK ประกันภัย 02 635 1234, 02 635 1555
 • โตเกียวมารีน ประกันภัย 02 686 8616
 • ทิพยประกันภัย 02 248 0059, 02 643 2900
 • ไทยวิวัฒน์ 02 695 0700
 • ไทยศรี ประกันภัย 02 878 7000
 • นำสิน ประกันภัย 02 911 4567, 02 911 4488
 • สินทรัพย์ประกันภัย 02 792 5555
 • สินมั่นคง 1596 หรือ 02 378 7000
 • อลิอันซ์ ซีพี 02 638 9333
 • เอเชีย ประกันภัย 02 869 3333
 • แอกซ่า ประกันภัย 02 206 5488
 • MSIG ประกันภัย 1259
 • LMG 1790

รวมเบอร์โทรฉุกเฉิน ติดต่อธนาคารกรณี บัตรเครดิตหาย หรือ เงินหายจากบัญชีโดยไม่ทราบสาเหตุ

 • 028888888 ธนาคารกสิกรไทย
 • 027777777 ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
 • 021111111 ธนาคารกรุงไทย
 • 1333 ธนาคารกรุงเทพ
 • 1115 ธนาคารออมสิน 
 • 1572 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • 1428 ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)
 • 1588 ซิตี้แบงก์ (Citibank)
 • 026459000 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
 • 022851555 ธนาคารยูโอบี (UOB)
 • 021655555 ธนาคารเกียรตินาคิน
 • 026336000 ธนาคารทิสโก้
 • 022042766 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • 026267777 ธนาคารซีไอเอ็มบี (CIMB)

รวมเบอร์โทรฉุกเฉินเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ กรณีพบเหตุขัดข้อง

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)