รวมหมายเลข Call Center สถาบันการเงิน กรณี ‘โดนดูดเงิน’ ขอเงินคืนได้

ทั่วไป

‘แบงค์ชาติ’ ร่วมกับ ‘สมาคมธนาคารไทย’ แถลง กรณีลูกค้า ‘โดนดูดเงิน’ ถูกตัดบัตรเครดิต-เดบิต จำนวนมาก ยันไม่เกี่ยวกับข้อมูลรั่วจากธนาคาร ผู้เสียหายติดต่อ Call Center ธนาคารผู้ออกบัตร เพื่อขอเงินคืนได้

แบงค์ชาติ-สมาคมธนาคารไทย ตรวจสอบกรณีลูกค้า ‘โดนดูดเงิน’ แล้ว ยันไม่ใช่ข้อมูลรั่วจากธนาคาร

18 ตุลาคม 2564 – ตามที่ปรากฏเหตุการณ์ว่ามีลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตและบัตรเครดิตจำนวนมาก พบปัญหาการทำรายการชำระเงินโดยที่ไม่ได้ทำธุรกรรมด้วยตนเอง ทางธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวและได้ตรวจสอบสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้แถลงว่า มิได้เกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลจากธนาคาร แต่เป็นรายการที่เกิดจากการทำธุรกรรมชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ และไม่ใช่แอปดูดเงินตามที่ปรากฏเป็นข่าว

ทั้งนี้ ธนาคารเจ้าของบัตรได้ดำเนินการระงับการใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตของลูกค้าที่มีรายการผิดปกติและได้ติดต่อลูกค้า รวมถึงได้ดำเนินการตรวจสอบร้านค้าที่มีธุรกรรมที่ผิดปกติเหล่านี้ด้วย

ผู้เสียหาย ‘โดนดูดเงิน’ ติดต่อธนาคารขอเงินคืนได้

ลูกค้าที่ตรวจสอบพบความผิดปกติของรายการธุรกรรมด้วยตนเอง สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์หรือสาขาของธนาคารผู้ออกบัตร เพื่อแจ้งตรวจสอบและยืนยันการทำธุรกรรมในทันที โดยธนาคารจะดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และเร่งคืนเงินให้กับลูกค้าที่ได้รับความเสียหายตามขั้นตอนของธนาคารโดยเร็วต่อไป

รวมเบอร์ Call Center แจ้งเหตุ ‘โดนดูดเงิน’

ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

 • โทร 1333

ธนาคารกรุงไทย (KTB)

 • โทร 02-111-1111

ธนาคารกรุงศรี (Krungsri)

 • โทร 1572

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

 • โทร 02-888-8888

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

 • โทร 02-165-5555

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB THAI)

 • โทร 02-626-7777

ธนาคารทีทีบี (TTB)

 • โทร 1428

ธนาคารทิสโก้ (TISCO)

 • โทร 02-633-6000

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

 • โทร 02-777-7777

ธนาคารยูโอบี (UOB)

 • โทร 02-285-1555

ธนาคารแอล เอ็ช แบงค์ (LH Bank)

 • โทร 1327

ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (Standard Chartered)

 • โทร 02-724-4000

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) (ICBC Thai)

 • โทร 02-629-5588

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

 • โทร 02-697-5454

ธนาคารแบงค์ ออฟ ไชน่า (Bank of China)

 • โทร 02-679-5566

ธนาคารซิตี้แบงค์ (CITIBANK)

 • โทร 1588

ธนาคารเอสเอ็มอี แบงค์ (SME Bank)

 • โทร 1357

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

 • โทร 02-555-0555

ธนาคาร EXIM

 • โทร 02-271-3700

ธนาคารออมสิน (GSB)

 • โทร 1115

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

 • โทร 02-645-9000

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 • โทร 1302

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

 • โทร 02-018-3636

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

 • โทร 02-890-9999
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)