ย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ แจ้งย้ายที่อยู่ ผ่าน BORA Web Portal

ทั่วไป

134,142 VIEWS

ย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ แจ้งย้ายที่อยู่ ผ่านเว็บไซต์ BORA Web Portal ของกรมการปกครอง ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานเขตหรือที่ทำการอำเภอ สามารถทำได้เองผ่านโทรศัพท์มือถือ

ย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ ผ่านระบบ BORA Web Portal กรมการปกครอง

กรมการปกครองเปิดระบบแจ้งย้ายที่อยู่ ย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ โดยประชาชนไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานเขตหรือที่ทำการอำเภอได้แล้ว ผ่านระบบ BORA Web Portal ของกรมการปกครอง ทางเว็บไซต์ thportal.bora.dopa.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับให้บริการประชาชนของกรมการปกครอง โดยสามารถเข้าใช้งานได้ด้วยแอปพลิเคชัน ThaID

ขั้นตอนการแจ้ง ย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์

 1. ไประบบ BORA Web Portal ของกรมการปกครองที่เว็บไซต์ thportal.bora.dopa.go.th
 2. กดปุ่ม “Login By ThaID”
 3. เข้าสู่ระบบโดยการแสกน QR Code ผ่านแอป ThaiD จากโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนบัตรประชาชนดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว
 4. เลือกยินยอมและใส่รหัสลับ (PIN) 8 ตัว เพื่อเข้าสู่ระบบ
 5. เลือกเมนู “ระบบแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตัวเอง”
 6. ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของเจ้าบ้าน
 7. เมื่อเจ้าบ้านที่ลงทะเบียน ThaID ได้รับคำขอแล้ว ให้เจ้าบ้านกดยืนยันผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที โดยไปที่เมนู “ข้อความ” บนแอป ThaID (เมนูที่ 4 ด้านล่าง) แล้วเลือกข้อความ จากนั้นให้กด “ยินยอม”

บริการของระบบ BORA Web Portal กรมการปกครอง

ระบบ BORA Web Portal กรมการปกครองรองรับบริการต่างๆ ให้ประชาชนสามารถดำเนินการได้เองผ่านช่องทางออนไลน์ดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบข้อมูลตนเอง – สำหรับตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวด้วยตนเอง
 • ระบบลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า – นัดหมายเพื่อขอรับบริการล่วงหน้า ณ ที่ว่าการอำเภอ ในการขอรับบริการด้านงานทะเบียนและการขอคัดและรับรองเอกสารทางทะเบียน สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 15 วัน และช้าสุดไม่เกิน 16.00 น. ก่อนวันเข้ารับบริการ
 • ระบบการแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเอง – ผู้ขอย้ายแจ้งความประสงค์ขอย้ายที่อยู่ด้วยตนเอง
 • การมอบหมายปลูกสร้างบ้านใหม่ (ขอเลขที่บ้าน) – การทำธุรกรรมเพื่อขอเลขที่บ้าน
 • การบริการด้วยตนเอง – การทำธุรกรรมเพื่อขอคัดรับรองด้วยตนเอง

ช่องทางโหลดแอป ThaID บัตรประชาชนดิจิทัล

ขั้นตอนการ ลงทะเบียนบัตรประชาชนดิจิทัล ด้วยตนเอง (พิสูจน์และยืนยันตัวผ่านแอป ThaID)

 1. โหลดแอป ThaID
 2. เลือกหัวข้อลงทะเบียนด้วยตนเอง
 3. ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียนสิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัล
 4. ถ่ายรูปหน้าบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความชัดเจนและกดปุ่มยืนยันหรือถ่ายใหม่
 5. ถ่ายรูปหลังบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความชัดเจนและกดปุ่มยืนยันหรือถ่ายใหม่
 6. ตรวจสอบข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน หากถูกต้องให้กดยืนยัน
 7. ถ่ายรูปภาพใบหน้าตนเอง
 8. ตั้งค่ารหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้งโดยต้องไม่เรียงกัน และไม่ซ้ำกันเกิน 4 ตัว เช่น 1234, 1111
 9. ระบบแจ้งเตือนขอความยินยอมโดยระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรก
 10. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนการ ลงทะเบียนบัตรประชาชนดิจิทัล ผ่านเจ้าหน้าที่

 1. โหลดแอป ThaID
 2. เลือกหัวข้อลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่
 3. นำบัตรประจำตัวประชาชนใบล่าสุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียน
 4. เปิดแอปพลิเคชัน ThaID พร้อมทั้งอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ของเครื่องโทรศัพท์มือถือ
 5. ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียนสิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัล
 6. ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้ถูกต้อง
 7. แสกนลายพิมพ์นิ้วชี้กับเจ้าหน้าที่
 8. แสกน QR code บนหน้าจอของเจ้าหน้าที่ ด้วยแอพพลิเคชั่น ThaID
 9. ตั้งค่ารหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้งโดยต้องไม่เรียงกัน และไม่ซ้ำกันเกิน 4 ตัว เช่น 1234, 1111
 10. ระบบแจ้งเตือนขอความยินยอมโดยระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรก
 11. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ: กรณีลืมรหัสผ่าน สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ โดยการถ่ายรูปภาพใบหน้าตนเองเพื่อขอสร้างรหัสผ่านใหม่

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)